Skip to main content

Ny utlysning: Säker och hållbar användning av små fordon

Tuesday, December 13, 2022

Har du en idé om hur små fordon ska kunna användas mer och säkrare? Då kan du nu ansöka om finansiering för att utveckla eller utforska den genom vår utlysning! Syftet med utlysningen är att driva innovation för en smartare, mer trafiksäker och hållbar användning av små fordon.

Personer använder sig av hyrcyklar, elsparkcykel och kollektivtrafik.

De mindre fordonen har potential att minska trängsel i transportsystemet och det kommer ständigt nya typer av dessa ut på marknaden. Men användningen väcker många frågor om både godslogistik och persontransporter. Vad krävs för att fordonen ska användas tryggt, säkert och effektivt? Går det att använda digital teknik som delad data från uppkopplade mobilister för att förbättra planeringen för dessa fordon? Hur kan trafiksäkerheten öka och förutsättningarna för mikroleveranser förbättras?

Drive Sweden ser stora möjligheter med att få mer innovation att ske inom detta område. Under förberedelsearbetet för utlysningen bjöds vårt nätverk in för att komma med inspel till utformningen av utlysningen. Se presentationer från mötet den här. Vi arrangerar också tre informationsmöten om utlysningen, hitta mer information om dem här.

Med små fordon avser vi mindre vägburna fordon som endast får framföras i låga hastigheter.

Har du frågor om utlysningen? Mejla då programoffice@drivesweden.net 

Läs mer om utlysningen här och via länken nedan hittar du även information om ansökningsprocessen och platsen för där du skickar in din ansökan.