Skip to main content

Ny utlysning: Hållbar tillgänglighet för hela Sverige

Friday, September 30, 2022

Utforska, utveckla och testa lösningar som bidrar till klimatsmarta, hållbara rese- och transportvanor mellan stad och land, i tätortsnära landsbygd. Genom denna nya utlysning kan ni söka stöd för projekt som adresserar just detta. Utlysningen syftar till att främja samarbeten mellan olika aktörer inom mobilitetssektorn och kommunerna, där förändringen ska ske. Sista ansökningsdag är 20 oktober!

Härnösand och dess ytterekanter. Photo by Peter van der Meulen on Unsplash.

Vi söker efter lösningar som förenklar för människor och organisationer att göra klimatsmarta och hälsosamma val för olika typer av mobilitetsbehov: exempelvis till och från jobb, skola eller fritidsaktiviteter eller för e-handelsinköp. Vi söker även efter nya eller utvecklade metoder för exempelvis samhällsplanering, fysisk planering och arkitektur. Metoderna ska syfta till att effektivisera transporter och förflyttningar som främjar mer hållbara val.

Lösningarna har som gemensam nämnare att de ökar individers och organisationers kunskap, motivation eller förutsättningar att adressera attityder och beteenden som främjar hållbara rese- och transportmönster. De ska också bidra till de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030 samt de nationella klimat-, transport- och näringspolitiska målen, vilket förutsätter förändring och omställning. Totalt omfattar utlysningen cirka 10 miljoner kronor över åren 2022 och 2023.

Olika aktörer som arbetar för en mer hållbar mobilitet kan söka projektfinansiering, men kravet är att varje projekt ska ha minst två projektparter, varav minst en av dessa ska vara en av de 23 kommuner som ingår i Viable Cities satsning Klimatneutrala städer 2030 och som därigenom kan påvisa starka och långsiktiga ambitioner i sitt klimatomställningsarbete.

Sista ansökningsdag är 20 oktober, kl 14.00, så se till att agera snabbt!