Hoppa till huvudinnehåll
conference lunch move company map contacts lindholmen lindholmen 2 travel info

logo

Ny ledning för Drive Sweden

Drive Sweden fick under februari en ny programchef. Sofie Vennersten, tidigare ansvarig för programmet CLOSER, tar över efter Jan Hellåker som nu går in i rollen som Drive Swedens styrelseordförande.

Sofie Vennersten, ny programchef i Drive Sweden, hur vill du beskriva vad Drive Sweden byggt upp? 
Drive Sweden är ett viktigt och väl etablerat innovationsprogram som fokuserar på hur framtidens transportsystem ska utvecklas. På bara tre år har man gått från 17 partners till över 100. Det visar det stora intresset och behovet av samverkan inom området. En massa konkreta demonstrationer och strategiska samarbeten har dragits igång. Innovation Cloud har skapat en fungerande digital plattform som kan användas för olika forsknings- och demonstrationsbehov och vi kommer att fortsätta med nya use cases.

När du nu tar över stafettpinnen, på vilket sätt vill du ta dig an arbetet?
Vi ska se över strukturen och programmet efter att det nu samlar ett så stort antal partners – helt enkelt hitta bra möjligheter för partners som vill engagera sig. Det handlar till exempel om att se över våra mötesformer och att de områden vi arbetar inom är relevanta i förhållande till den snabba utvecklingen. 

Vilka är de största utmaningarna?
Med tanke just på hur fort teknikutvecklingen går, så är en stor utmaning för samhällsplanering och policyutveckling att också följa med. Det kommer att krävas ett tätt och förtroendefullt samarbete mellan näringsliv och samhällsaktörer. Drive Sweden är en unik plattform som i högsta grad kan bidra till transformeringen av transportsystemet.

Vad kan du berätta om nya satsningar?
Redan i dag har Drive Sweden gjort sig ett namn utomlands och vi kommer också framöver att försöka skapa samarbeten i internationella sammanhang och miljöer. Vi ska också fortsätta satsa på den digital infrastrukturen för att möjliggöra framtidens uppkopplade och samverkande transporter. Och vi ska jobba med policyer, samhällsutveckling och affärsmodeller som inkluderar både gods- och persontransporter.

Vad behöver människorna därute veta om Drive Sweden? 
Självkörande bilar pratas det mycket om i dag men vi arbetar mycket bredare än så. Arbetet med att bidra till utvecklingen av ett digitaliserat och automatiserat transportsystem handlar bland annat om hur nya tjänster utvecklas, hur vi kan resa tillsammans och hur policyer måste utvecklas. Kort och gott: hur möjliggör vi för tekniken att bidra till hållbara, säkra och effektiva samhällen?

Du har 20 procent kvar i CLOSER som jobbar med godstransporteffektivitet. Hur ska det kombineras? 
Jag ska framför allt hjälpa och stötta den nya programansvariga i CLOSER att driva arbetet, och kommer att finnas med i programledningen men i en roll lite mer i bakgrunden. Min nya kombinerade roll möjliggör också att vi kan hitta synergier mellan Drive Sweden och CLOSER.

skarmavbild_2019-03-19_kl._11.05.26.pngJan Hellåker, nytillträdd ordförande för Drive Sweden, hur vill du summera ditt jobb hittills i Drive Sweden?
Det har varit en fantastisk resa att få leda detta viktiga arbete under de inledande åren. Vi började som ett typiskt svenskt transportprojekt med de ”vanliga” aktörerna som alltid är med i sådana sammanhang. Men det faktum att vi gemensamt skapat något som idag attraherar fem gånger så många partners, varav över en tredjedel är utländska och en fjärdedel är företag som inte fanns när vi startade, tycker jag är bevis på flera saker. Dels på hur spännande och dynamisk utvecklingen runt framtidens mobilitet är, dels på att vi gemensamt har byggt något som omvärlden tycker är en bra samarbetsplattform för innovation.

Vad tycker du är viktigt att din efterträdare tar fasta på?
Hon, och hela programmet, måste fortsätta att vara lyhörda för förändringar inom mobilitetsutvecklingen, på alla plan.  Jag är övertygad om att vi fortfarande kommer att få se ännu mer förändringar, både på det tekniska och affärsmässiga området. Och självklart kommer jag i min nya roll som ordförande att göra vad jag kan för att hjälpa till med detta!