Skip to main content

Ny 5G-uppkoppling i självkörande bussar banar väg för nya steg

Tuesday, April 20, 2021

De självkörande bussarna i Drive Sweden-projektet S3, kända som Västtrafiks linje 56 i Göteborg, har uppdaterats med 5G-uppkoppling mot ett så kallat kontrolltorn. Detta innebär ett viktigt steg mot att autonoma fordon kan introduceras på bredare front i kollektivtrafiken.

Bussarna, som är av märket Navya och trafikeras av Keolis, trafikerar en rutt på Lindholmen och kör där helt autonomt. Idag krävs det att en säkerhetsförare alltid finns ombord för att agera om någon allvarligare incident skulle uppstå men genom ett så kallat kontrolltorn skulle en sådan funktion kunna skötas på distans.

Kontrolltornen och dess förmåga att övervaka och styra fordon ute i kollektivtrafiken är helt avgörande för att påskynda införandet av autonoma fordon inom kollektivtrafiken. 5G-tekniken kan kraftigt förbättra dessa funktioner eftersom den bland annat kan leverera ännu bättre realtidsdata, snabbare och stabilare dataöverföring och en mer precis positionering. 5G-uppkopplingen levereras i projektet av Ericsson.

S3-projektet är ett av de första projekten med självkörande fordon som både är integrerade i kollektivtrafiksystemet och samtidigt uppkopplade med 5G.

Läs mer om S3-projektet här och här.

Projektet S3 Shared Shuttle Services är en del av regeringens samverkansprogram ”Nästa generations resor och transporter” och finansieras till delar av Vinnova genom Drive Sweden. Satsningen leds av forskningsinstitutet RISE.