Skip to main content

Kraftsamling för framtidens transportlösningar i Drive Swedens projekt inom regeringens samverkansprogram

Thursday, September 28, 2017

Smartare och mer hållbara lösningar karakteriserar de aktiviteter som Drive Sweden på uppdrag av regeringen kommer att leda inom ’Nästa Generations Resor och Transporter’ - ett av de fem nationella samverkansprogram som regeringen lanserat och finansierar. Ett flertal av Drive Swedens partners, inklusive Volvo Cars, Volvo Bussar, Nobina, RISE och KTH, kommer att utveckla och prova helt nya sätt för hur vi förflyttar oss i våra städer, vilket kan skapa en stor och påtaglig samhällsnytta.

Projekten, som totalt innebär en satsning på 150 miljoner kronor över de kommande fyra åren, kommer att skapa pilotförsök och demonstrationer med självkörande, delade och elektriska fordon i verkliga miljöer med vanliga användare. Dessutom riktas en kraftsamling på väg mot kombinerad mobilitet som tjänst, dvs att mobilitet blir något som alltmer köps som tjänst istället för att man äger en egen bil. Tillsammans skapas förutsättningar för ett komplett framtida transportsystem i urbana miljöer. 

-Det är mycket glädjande att Sverige så tydligt satsar på framtidens mobilitet, ett område där vi internationellt sett redan ligger långt fram, och vi ser alla fram emot att arbeta vidare med att bidra till transportlösningar där tekniken sätts i ett samhällsperspektiv, säger Jan Hellåker, programansvarig för Drive Sweden, det strategiska innovationsprogrammet som drivs vid Lindholmen Science Park. 

Bland de deltagande parterna kommer forskningsinstitutet RISE att leda arbetet med helautomatiska och elektrifierade minibussar på Lindholmen och Chalmersområdet i Göteborg, för att t ex koppla ihop perifera parkeringar med centrala platser. I Stockholmsområdet går Nobina Technology i täten för en pilot med självkörande bussar som ansluter till kollektivtrafik för snabb förflyttning från dörr till dörr. 

Volvo Bussar kommer att leda tester med nya automatiserade funktioner, t ex snabbare och mer precis angöring vid hållplatser av ElectriCity bussarna. Volvo Cars planerar ett större försök med nya koncept, både tekniska och affärsmässiga, för hur man som privatperson enkelt kan dela sin bil med andra användare. För att möjliggöra optimering av uppkopplade och automatiska fordon driver RISE Viktoria även projekt kring digitalisering av trafiksignaler, i nära samarbete med bl a Trafikverket, Göteborgs Stad och Stockholms Stad, samt leverantörer inom området. 

Dessutom startas projektet KOMPIS för att accelerera utvecklingen av ’kombinerad mobilitet som tjänst’. Det ger möjligheter att på ett samlat sätt abonnera på mobilitet, som alternativ till att äga bil och att enklare kunna resa med flera transportslag, t ex autonoma fordon, kollektivtrafik, bil-pooler och hyrcyklar. Fokus blir på utveckling av samspel mellan offentliga och privata aktörer, tjänster och affärsmodeller.

Många fler parter är involverade i samverkansprojekten och målet på längre sikt är fullskalig implementering av idéerna, med positiva effekter på både säkerhet, miljö, framkomlighet och därmed minskad totalkostnad för samhället.
 

Regeringens fem strategiska samverkansprogram ska bidra till att möta flera av de samhällsutmaningar Sverige står inför. Det handlar om nya sätt att resa, bo, göra affärer, leva, kommunicera och tillvarata och bevara jordens resurser och ekosystem. 

Nästa generations resor och transporter - Sverige behöver ett mer transporteffektivt samhälle där transporterna används smartare och med mer resurseffektiva fordon. Testbäddar är en bra metod för att demonstrera och kommersialisera nya transportlösningar. 

Den statliga finansieringen till dessa nya initiativ som kommer utifrån prioriteringarna i Samverkansprogrammet 'Nästa generations resor och transporter' administreras av Vinnova, Sveriges innovationsmyndighet.   

Läs mer

Drive Sweden är ett strategiskt innovationsprogram som startats på initiativ av regeringen. Programmet finansieras av Energimyndigheten, Formas och VINNOVA. Lindholmen Science Park står som värd för programmet. Drive Sweden driver utvecklingen mot ett transportsystem baserat på automation, digitalisering och ’tjänstefiering’; och som skapar ett hållbart samhälle och stärker svenskt näringsliv.