Skip to main content

Klart för tre nya år för Drive Sweden

Thursday, June 23, 2022

Efter en grundlig utvärdering med positiva slutsatser har Drive Sweden beviljats finansiering för ytterligare tre år. Nu fortsätter arbetet för ett mer hållbart transportsystem!

A blurry picture of a city and traffic at night.

Den externa utvärderingen, som slutfördes i vintras, visade på flera positiva effekter av Drive Sweden och de övriga strategiska innovationsprogram (SIP) som då granskades. Bland annat stod det klart att programmen stärkt internationell konkurrenskraft hos aktörer som deltagit och bidragit till mobilisering och förnyelse av deras respektive områden.

De strategiska innovationsprogrammen finansieras av VinnovaEnergimyndigheten och Formas och beslutet om fortsatt finansiering innebär att Drive Sweden nu kan sjösätta en tredje programperiod. Programmen drivs i cykler om tre år och planeras gå i mål efter totalt tolv år.

Beslutet är givetvis mycket välkommet och vi arbetar nu för fullt för att dra nytta av de lärdomar och resultat som kommit från tidigare initiativ och samtal inom vårt nätverk och fortsätta driva på utvecklingen för ett mer hållbart transportsystem.

– Vi fortsätter som kunskapsnav och naturlig samlingspunkt för alla aktörer som behöver samverka när nya lösningar ska implementeras på ett hållbart sätt. Jag ser verkligen fram emot en ny programperiod med spännande projektidéer, resultat och programaktiviteter som kommer att att driva utvecklingen framåt, säger programchef Malin Andersson.

– Det är trevligt att få en bekräftelse på värdet av vad Drive Sweden uträttat under de gångna åren, där vi med gemensamma krafter navigerat genom ett otroligt dynamiskt mobilitetslandskap. Utmaningarna såg helt annorlunda ut när programmet startade för sex år sedan och vi kommer säkert att få uppleva nya möjligheter och utmaningar under kommande period. Men vi har ett fantastiskt nätverk med våra 175 partners att förlita oss på, och vi har stora förväntningar på vad vi gemensamt kan åstadkomma, säger Jan Hellåker, Drive Swedens ordförande.    

Övriga program som beviljades fortsatt finansiering är:
InfraSweden 2030 inom transportinfrastruktur
Medtech4Health inom medicinteknik
Smart Built Environment inom samhällsbyggnad
RE:Source inom hållbar materialanvändning