Skip to main content

Hur kan Göteborg förbereda för autonoma fordon?

Friday, December 8, 2017

Hur skulle centrala Göteborg se ut om stadskärnan anpassades för fordon som körs helt eller delvis automatiskt? Detta utreder Sweco på uppdrag av stadsbyggnadskontoret i Göteborg. Resultatet blir underlag till en översiktsplan som beskriver olika scenarier för hur staden kan utformas om autonoma fordon och transportsystem får stort genomslag i samhället.

– I detta komplexa uppdrag samverkar kompetens inom såväl samhällsplanering, arkitektur och trafikplanering som experter på intelligenta transportsystem och autonoma fordon, säger Mats Hermansson, vd för Swecos samhällsanalytiker och trafikplanerare.

Mer om projektet
”Autonoma fordon som del av fördjupad översiktsplan för centrala Göteborg” är ett projekt som leds och drivs av stadsbyggnadskontoret i Göteborg med syfte att undersöka negativa och positiva effekter med autonoma fordon i relation till stadens fysiska planering.

Projektet pågår fram till slutet av 2018 och utförs inom ramen för det strategiska innovationsprogrammet Drive Sweden, en gemensam satsning av Vinnova, Formas och Energimyndigheten, samt är en del av samverkansprogrammen Smarta städer och Nästa generations resor och transporter.

Läs Swecos pressmeddelande

Läs även pressmeddelandet från Stadsbyggnadskontoret, Göteborgs Stad, som leder projektet