Skip to main content

Framtidens mobilitet i fokus när Anna Johansson träffade den nederländska infrastruktur- och miljöministern

Thursday, February 11, 2016

Infrastrukturminister Anna Johansson mötte idag den nederländska infrastruktur- och miljöministern Melanie Schultz van Haegen. Tillsammans besökte de Lindholmen Science Park i Göteborg och programmet Drive Sweden.

- Det var en fantastisk möjlighet att få diskutera framtidens mobilitetslösningar med båda ministrarna, inte minst med tanke på den roll som Holland just nu har som ordförandeland för EU. Alla var överens om att båda länderna har en bra position inom området, men att fortsatt nära samarbete i en triple-helix form är oerhört viktigt för att lyckas, säger Jan Hellåker, Programchef för Drive Sweden

- Utvecklingen av förarlösa fordon och annan teknisk innovation inom transportområdet är viktiga frågor för den svenska regeringen. Jag är mycket glad över att ha haft tillfälle att presentera det arbete som vi bedriver här i Sverige för min nederländska kollega Melanie Schultz van Haegen, i synnerhet mot bakgrund av att båda våra länder har ett särskilt intresse av innovativa och hållbara transportlösningar. Förarlösa fordon kan både bidra till hållbara transporter och nya arbetstillfällen, säger Anna Johansson.

- Jag är mycket imponerad av det arbete som bedrivs kring förarlösa fordon i Sverige. Projektet Drive Me är ett bra exempel på angreppssättet "learning by doing", som jag tror kommer att ge denna utveckling mer verklighetsanknytning. Vi har även mycket att vinna om vi ser till trafikflöden, trafiksäkerhet och utsläppsminskningar. Jag anser även att det är mycket viktigt att samarbeta på europeisk nivå så att medlemsstaterna inte skapar hinder för varandra som kräver justeringar framöver, säger Melanie Schultz van Haegen.

Anna Johansson och Melanie Schultz van Haegen träffade även representanter för Göteborgs stad för att få veta mer om stadens arbete med smarta transportlösningar. Ministrarna gavs även tillfälle att diskutera deklarationen om förarlösa fordon och alkolås inför det informella transportministermötet i Amsterdam den 14 april i år.

Infrastrukturminister Anna Johansson och nederländska infrastruktur- och miljöministern Melanie Schultz van Haegen på besök hos Lindholmen Science Park.

Ulf Gustafsson, Volvo Bussar, berättar om ElectriCity vid Inomhushållplatsen på Lindholmen Science Park

Lundbytunnel, Göteborg

Anna Johansson, Melanie Schultz van Haegen och Jan Hellåker anländer till Volvohallen.

De båda ministrarna och Erik Coelingh, Volvo Cars, framför den självkörande Volvo XC90 som tog dem till flyplatsen.