Skip to main content

Framtiden är vår!

Friday, Februari 9, 2018

Drive Sweden, det strategiska innovationsprogrammet som samlar aktörer från alla samhällssektorer med anknytning till mobilitet och transporter, har haft sin årliga konferens. Volvokoncernen stod den 1 februari som värd när 150 personer samlades i den fullsatta LV-hallen i det nya huvudkontoret i Lundby i Göteborg.

Det komprimerade heldagsprogrammet rymde ett tiotal presentationer, och dessutom intensivt nätverkande i pauserna. 

Bland annat berättade Peter Hafmar, VD i  Nobina Technology, om den skandinaviska premiären för självkörande bussar på allmän väg som ägde rum i Kista i norra Stockholm den 24 januari. Den kommer senare i år att följas av ett test med självkörande bussar i den nya Barkarbystaden. Och Sigma Dolins, projektledare på RISE Viktoria, kompletterade bilden av den snabba utvecklingen för självkörande bussar med att redogöra för det försök som senare under våren ska starta på två platser i Göteborg.

Både Mats Fägerhag, VD i Geely-ägda fordonsutvecklingsbolaget CEVT, och Stefan Tilk VD på elbilstillverkaren NEVS i Trollhättan, gjorde varsin presentation. Där framgick bland annat att CEVT:s kinesiska ägare konsekvent jobbar med parallell utveckling där samma uppdrag läggs ut på två organisationer.

Emilia Liljeström, COO i tech-bolaget Einride, beskrev den nya fordonsklass som företaget skapat och som är anpassad för att möta framtidens miljökrav med eldrift och självkörandeteknik. Efteråt konstaterade hon att den breda nyttan med Drive Sweden-nätverket är att mötas och få förståelse för vad teknologin möjliggör och hur man kan samarbeta över gränserna.

– Det handlar dessutom om att vi gemensamt har ett större syfte som handlar om att skapa ett hållbart och mer miljövänligt samhälle, sa hon.

Jan Hellåker, programchef för Drive Sweden, avslutade dagen med att konstatera att Sverige i ett globalt perspektiv ligger långt framme när det gäller helhetsutvecklingen av framtidens mobilitet. Han höll med KPMG som nyligen konstaterat att fem-i-topp består av Nederländerna, Singapore, USA, Sverige och Storbritannien. Den unika, svenska samarbetsmodellen involverar industrin, universiteten samt staten, myndigheter och regioner, vilket är en förutsättning för att lyckas med denna omställning.

– Framtiden är vår! Keep up the good work, avslutade Hellåker.

Drive Sweden är ett strategiskt innovationsprogram för transporter som startade 2015 på initiativ av regeringen. Morgondagens transporter – såväl person- som godstransporter – handlar om att skapa nya, smarta lösningar med hjälp av automatisering, digitalisering och delande av resurser. Det i sin tur ger förutsättningar för att med nya affärsmodeller skapa ett hållbart transportsamhälle.

Drive Sweden finansieras av Vinnova, Formas och Energimyndigheten. Lindholmen Science Park i Göteborg står värd för programmet.

Highlights och intervjuer från dagen

Presentationer