Skip to main content

Event: Drive Swedens och Viable Cities Klimatsmart mobilitet 2030

Monday, Juni 7, 2021

Den 4 juni lanserade Drive Sweden och Viable Cities sitt nya samarbete där vi undersöker hur städer och aktörer inom ekosystemet för framtidens mobilitet kan lösa de utmaningar som finns längs vägen till en klimatomställning i städer. Tillsammans driver vi på utvecklingen och skapar förutsättningar för Sveriges kommuner att ta ledarposition i racet för klimatneutrala städer.

Utsläppen av växthusgaser i städerna kommer till största delen från transporter, av människor och gods. Nu kraftsamlar Viable Cities och Drive Sweden genom Klimatsmart Mobilitet 2030, som lanserades vid vårt första gemensamma event, den 4 juni.

Viable Cities mission är klimatneutrala och hållbara städer till år 2030. Drive Swedens vision är att skapa hållbara och säkra mobilitetssystem för människor och gods som är tillgängliga för alla. 

Den 4 juni började vi gemensamt utforska omställningen till klimatneutral mobilitet i städer med hjälp av internationella utblickar, paneldiskussioner och inspirerande exempel.

Agenda

Välkommen

Klimatsmart mobilitet 2030 – en kraftsamling av Viable Cities och Drive Sweden
Programcheferna Olga Kordas och Sofie Vennersten om tankarna om alliansen

Utblick: EU och klimatsmart mobilitet
Matthew Baldwin, EU-kommissionen

Internationell spaning
Anna KramersMistra SAMS

TEMA: Mobilitet som tjänst
Panel: Sofia Löfstrand, mobilitetsprojektet LIMASandra ViktorLinköpings kommunCharlotte LejonEnergimyndigheten, Göran Smith, RISE

TEMA: Klimatsmarta godstransporter
Panel: Pontus WesterbergUN-HabitatUlf CederScania, Camilla Alfredsson, Helsingborgs stad

TEMA: Framtidskvarter – vägen framåt genom systemomställning
Panel: Vaike ForsHögskolan i HalmstadDan HillVinnovaAnders BengtssonFuture by Lund och Steinar DanielsenM Volvo Car Mobility

Hur ställer vi om till klimatsmart mobilitet i städer?
Panel: Hans Lindberg (S), kommunstyrelseordförande Umeå kommunAnna Tenje (M), kommunstyrelseordförande Växjö kommun, Rami Yones, Trafikverket

Framåtblick med Olga Kordas och Sofie Vennersten