Skip to main content

En mänsklig inställning till design av framtida städer och intelligenta bilar

Wednesday, November 7, 2018

Självkörande fordon kommer väsentligt att förändra hur vi reser. Men ska vi, och våra städer, anpassa sig till ny urban mobilitet eller kan tekniken skräddarsys för oss?

Ett nytt Drive Sweden-projekt, som Högskolan i Halmstad står som värd för, kombinerar experimentell prototypning samt testning av intelligenta tjänster för stadsutveckling och autonoma fordon, med deltagande och människocentrerad forskning. Målet är att skapa nya sätt att utveckla moderna fordon och smarta städer för en hållbar social miljö.

Det är mycket troligt att halvautonoma intelligenta fordon kommer att köra på våra gator inom en snar framtid. Detta skapar nya möjligheter till integrering av intelligenta fordon i en växande digital urban serviceekonomi och infrastruktur. Men för att vara hållbar behövs ett skifte i det sätt som smart city-teknologi är utformad.

- Vi behöver designa med snarare än för användarna, och vi behöver forskningsmodeller som hanterar detta skifte, säger Vaike Fors, docent i pedagogik vid Halmstad University.

Samverkan mellan discipliner för utveckling som utgår från människan

Vaike Fors leder det designetnografiska projektet "Co-designing future smart urban mobility services—a human approach" (AHA), som sammanför teknikdesigners, stadsplanerare och socialforskare. Som en del av projektet möts de olika intressenterna för att dela sina perspektiv så att de tillsammans kan ta itu med framtida utmaningar inom stadsplaneringen och utvecklingen av autonoma bilar. Projektet ingår i Drive Sweden.

Läs hela artikeln hos Högskolan i Halmstad (Eng)