Skip to main content

Drive Sweden-projekt på IVA:s 100-lista 2022

Thursday, May 19, 2022

Kungl Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) har listat Drive Sweden-projektet AVTCT2 på sin 100-lista för 2022. Listan lyfter forskningsprojekt som bedöms ha stor potential att komma till nytta genom kommersialisering, affärs- och metodutveckling eller samhällspåverkan och fokus låg i år på teknik i mänsklighetens tjänst.

Projektet, vars hela namn är Automated Vehicle Traffic Control Tower (AVTCT) Phase 2, har fokus på utvecklingen av teknik kopplad till så kallade kontrolltorn för självkörande fordon. Inom projektet integrerar de artificiell och mänsklig intelligens i reglersystemet för uppkopplade och automatiserade fordon, med målet att sådana fordon ska kunna hantera komplexa trafiksituationer.

Tekniken har potentialen att säkerställa ett hållbart framtida transportnätverk med en mix av automatiserade och förarstyrda fordon, som är säkert och effektivt.

– Det är oerhört glädjande att detta projekt lyfts av IVA, som ett exempel på hur hänsyn måste tas till människan vid utvecklingen av ny teknik. Projektet levererar konkreta steg som tydligt bidrar till skapandet av ett hållbart, säkert och effektivt transportsystem, säger Jan Hellåker, ordförande Drive Sweden.

Inom projektet, som leds av Integrated Transport Research Lab (ITRL) på Kungliga Tekniska Högskolan, samarbetar Trafikverket, Carmenta, Volvo, Ericsson, Scania, Telia och just samarbete är en av nycklarna för att driva på förändring, enligt IVA:

– Forskare och näringsliv behöver hitta varandra och samverka kring de samhällsutmaningar vi står inför. Med 100-listan bygger vi broar mellan akademi och näringsliv som ger forskning som har potential att förändra världen större möjlighet att omsättas till faktisk nytta, säger Tuula Teeri, vd för IVA.

Projektet är inne i sin andra fas.