Skip to main content

Drive Sweden på plats vid europeiska forskningskonferensen

Thursday, Mars 2, 2023

Inkludering, behov av lättanvända digitala tjänster, teknik som matchar behov och en påverkan på arbetsmarknaden när transportsystemet ställer om var några av de ämnen som diskuterades vid konferensen Road Transport Research. 

Drive Sweden följer utvecklingen i Europa främst med fokus på de områden som berör digitaliserade, uppkopplade och delade mobilitetslösningar för ett hållbart transportsystem. I mitten av februari arrangerade EU-kommissionen konferensen Road Transport Research med syfte att presentera det senaste från EU-finansierade forskningsprojekt inom vägtransporter. 

Drive Sweden var på plats och tog del av en agenda med drygt 60 projekt som omfattade inkludering, luftkvalitet och material såväl som elektrifiering, batterier och autonoma fordon. 

Här är några reflektioner som Drive Swedens internationellt ansvarige, Rodrigue Alfahel, tog med sig från konferensen. 

Omställningen till ett hållbart transportsystem är utmanande och komplicerad. Många jobb kommer att försvinna men förhoppningen är att ännu fler kan skapas. Forskning, utbildning och kompetensutveckling är kärnan för att nå dit vi vill. Utvecklingen behöver ske på flera fronter och det måste finnas synergier däremellan.

Under konferensen lyftes att det behöver bli en tydligare koppling mellan behoven och teknikutvecklingen.

- Då tekniken inte är fullt utvecklad och anpassad till behov än är det fortsatt osäkert vilken roll självkörande fordon kommer att ha för att ställa om till ett hållbart transportsystem. Detta pekar på att vi måste utveckla och innovera på flera fronter, kommenterar Rodrigue.  

Istället kunde man se att det via projekt som City Changer Cargo Bike och Handshake blir alltmer  fokus på att främja användning av cyklar och lastcyklar. 

Vid konferensen framkom även att transportsystemen behöver bli mer inkluderande, vilket bland annat projekten DIGNITYTRIPS och INDIMO påminde om. För att alla ska kunna använda sig av digitala lösningar behöver de förenklas och anpassas till olika grupper, t ex personer med olika funktionsnedsättningar. Här finns mycket att göra för att mobilitetstjänster ska vara utformade så att alla kan tillgodogöra sig dem.