Skip to main content

Drive Sweden del av nytt internationellt nätverk för färdplaner för intelligenta och uppkopplade fordon

Tuesday, Juli 5, 2022

Drive Sweden har tagit plats i ett nystartat internationellt samarbete som syftar till att stärka multilateralt samarbete kring färdplaner för intelligenta och uppkopplade fordon (ICV). Initiativet stöds av China Society of Automotive Engineers (CSAE) och China Industry Innovation Alliance for Intelligent and Connected Vehicles (CAICV) och en mängd internationella organisationer och företag deltar.

Svart jordglob med gröna pins i

Under de senaste åren har organisationer och regeringar från Kina, Europa, Japan, USA och andra länder och regioner släppt olika färdplaner för ICV:er, vilket spelat stor roll för utvecklingen av framtidens transportsystem.

Internationella samarbeten har potentialen att maximera våra samlade insatser för att skapa uppkopplade, effektiva, säkra och mer hållbara system. Så den 7 juni lanserades International Communication and Cooperation Committee of ICV Roadmaps. Samarbetet har som mål att främja internationell kommunikation, bedriva gemensam forskning och öka multilateralt samarbete mellan de olika färdplanerna.

Kommittén kommer att främja kommunikation om och diskussion av ICV-färdplanerna mellan olika länder och regioner i framtiden, samt främja samarbete över gränser och intensifiera arbetet för global konsensus. Nätverket är medvetet om regionala skillnader och kommer att fokusera på att främja samarbetet kring teknisk innovation, standarder och förordningar, samt test- och pilotprogram kopplade till färdplaner. Detta för att minska resursslöseriet, förbättra utvecklingseffektiviteten och främja globala utvecklingsaktiviteter av ICV-branschen.

– En relevant global anpassning av färdplaner är viktig för en smidig och framgångsrik kommersiell implementering av nästa generations ICV-teknologier. Drive Sweden bidrar gärna till detta arbete, som en av bara ett fåtal utpekade riksorganisationer, säger Jan Hellåker, Drive Swedens styrelseordförande.

Den första internationella konferensen för ICV Roadmap planeras att hållas i Peking i augusti 2022, om lokala pandemirestriktioner tillåter. Ett så kallat White Paper om globala ICV-färdplaner kommer också att lanseras för att nå djupare global konsensus inom ICV-industrin.

Kommittén har finansiellt stöd av China Society of Automotive Engineers (CSAE) och China Industry Innovation Alliance for Intelligent and Connected Vehicles (CAICV), organisatörerna av Kinas ICV-färdplan, tillsammans med organisationer och företag från hela världen. Däribland återfinns bland andra 5GAA, ACEA, BMW, CAAM, CAERI, CAICT, CATARC, Changan Auto, CICT, DFM, Drive Sweden, ERTICO, ERTRAC & CCAM Partnership, FISITA, GAC Motor, GM, Huawei, KSAE, RIOH, RIRS, SAE International, TRB, VDA, Volkswagen and Zenzic.