Skip to main content

Drive Sweden Business Model Lab – resiliens och livskraft

Wednesday, Juni 3, 2020

Drive Swedens Business Model Lab har varit igång i cirka ett år och fått en spännande start. Med ett ständigt växande antal partners av olika slag, mängder av ny teknik och nya tjänster på marknaden, en hastigt förändrad omvärld och internationellt intresse ser framtiden ljus ut för detta labb som möjliggör ny innovation.

Drive Swedens Business Model Lab bildades för att väva innovation och affärsmodeller tätare varandra – med ett fokus på hållbar innovation. Efter det första året har labbet samlat en mångfald bland de partners som gått med, från små startups till akademi och globala företag, och arbetet som pågår har skapat ett stort intresse. Idag reser internationella partners för att delta i labbets workshops.

Två saker som bidragit till den framgångsrika starten har varit att de haft fokus på sina partners verkliga problem och att de involverat aktörer som är villiga att dela kunskap och samarbeta.

– Det finns många acceleratorer och inkubatorer, men den här är unik. Den öppenhet och det samarbete mellan olika typer av partners vi har är häpnadsväckande, säger Ramid Darwish, projektledare för Drive Sweden Business Model Lab och Business Model researcher på Integrated Transport Research LabKTH, och fortsätter:

– Vi har en innovationshub som tacklar vad som saknas i affärsmodeller för hållbara innovationer inom elektrifiering, automatisering, logistik och mobilitetstjänster. Labbet är en plats där små och stora organisationer utvecklar affärsmodeller på ett skyddat vis. Vi hjälper våra partners genom att utforska utmaningar, dela kunskap och insikter från akademi och industri samt genom att hitta rätt frågor som kan visa var samarbeten behövs som mest för projekt kopplade till framtida affärsmodeller.

Att få en bra start och förbli resilienta

Två av Business Model Labs mål är att hjälpa partners med att skapa resilienta affärsmodeller och att hjälpa ny innovation att nå marknaden. Men en hel del innovation når aldrig dit.

– Många startups överlever aldrig sin femårsdag utan försvinner i det som kallas "dödens dal", säger Roland Elander, koordinator för Drive Sweden Business Model Lab och affärsutvecklingschef och ansvarig för mobilitet på Sustainable Innovation, och fortsätter:

– I många fall är startups framgångsrika med att utveckla och verifiera en idé och få någon form av såddfinansiering. Men efter det stiger man ner i den här dalen där innovation testas på marknaden och de flesta företagen vill skala upp – ett steg som det nuvarande innovationssystemet inte alltid stödjer.

Att få innovation att överleva det steget är något som Business Model Lab fokuserar på. Genom att hjälpa partners med att skapa livskraftiga affärsmodeller baserade på den djupa kunskap som finns inom labbets nätverk, kan de få viktiga verktyg som kan gynna startups och ny innovation. Elander lyfter också vikten av att ställa rätt frågor, hitta rätt marknader och att koppla samman rätt aktörer.

Pågående projekt och omskapandet av en affärsmodell

Business Model Lab jobbar aktivt med flera projekt, som Älskade stad, där olika organisationer arbetar tillsammans för att förbättra miljön i centrala Stockholm genom en ny, kombinerad tjänst för leveranser och avfallshantering. De arbetar också med terminalladdning för elektriska distributionsfordon och ett MaaS-projekt (Mobility as a Service). Detta visar bredden på de frågor labbet kan arbeta med och reflekterar dess sammansättning av olika sorters aktörer.

En av labbets aktiva partners är Freelway, som nyligen, i dialog med Business Model Lab, ändrade sin affärsmodell för att möte de förändringar i marknaden som covid-19-pandemin fört med sig.

– Förändringar kan hända mycket snabbare än du tror. Men vi hade möjligheten att omforma vår affärsmodell snabbt för att fokusera mer på hemleveranser, där det fanns ett behov att fylla, säger Tobias Forngren, vd för Freelway, som tror på att behålla en flexibilitet i företags affärsmodeller.

För Freelway har partnerskapet i Business Model Lab varit en bra erfarenhet.

– Våra förväntningar har redan uppfyllts. Vi har interagerat och bollat idéer med olika företag inom labbet. Och att labbet är en del av Drive Sweden skapar en öppenhet och en spelplan med stora och små aktörer, tillsammans med startups, säger Tobias Forngren och fortsätter:

– Att diskutera med alla intressenter ger dig en chans att få insikter kring de möjligheter och begränsningar som finns kring existerande och nya affärsmodeller, att nätverka och få nya perspektiv.

Drive Swedens Business Model Lab har varit aktivt under ett drygt år och antalet partners fortsätter att växa. Men fler perspektiv och partners är välkomna. Om du har ett behov av att utveckla affärsmodeller för ny innovation och ett intresse av att samarbeta med och lära från andra, så erbjuder labbet en väldigt bra möjlighet att jobba fram nya metoder för att nå marknader och att hålla sig i framkant inom detta snabbrörliga område. Tveka inte att höra av dig till projektledaren Rami Darwish.

Läs mer om Drive Sweden Business Model Lab här