Skip to main content

Automatisering av transporter i fokus när Drive Sweden deltog i EU-toppmöte

Friday, October 16, 2020

Den 7 oktober arrangerades det fjärde EU-toppmötet för medlemsstater, EU-kommissionen och utvalda företag om uppkopplade och automatiserade transporter. Inbjuden till mötet var Drive Sweden, som representerades av ordförande Jan Hellåker, som fick utrymme att addera värden från Drive Sweden-programmet till mötets slutsatser.

Syftet med mötet var att stärka och driva på det europeiska samarbetet för att accelerera arbetet med att utveckla automatiserade transporter. Mötet, som arrangerades av Finland som är ordförande för högnivåprocessen kring ämnet, samlade företrädare på hög nivå och tre centrala teman identifierades; människoorienterad automatisering av transporter, ökat informationsutbyte mellan intressenter i relevanta ekosystem samt utvecklingen av regelverk.

Mötet betonade bland annat vikten av att utgå från människornas behov vid utvecklingen av automatiserade transporttjänster för att öka samhällets välfärd och främja uppnåendet av samhälleliga mål. Även behovet av att stärka samarbete för att säkerställa interoperabiliteten vid nödvändigt informationsutbyte lyftes och utvecklingsområden som identifierades innefattade exempelvis insamling, analys och utnyttjande av transportdata samt automatisering av bakomliggande system för transporter och trafikstyrning.

– Europeisk koordinering är väldigt viktig för att kunna utnyttja den fulla styrkan nya teknologier, som uppkopplade och automatiserade fordon, kan ha för att främja hållbarhet och vi uppskattar den finska regeringens arrangemang av denna konferens, säger Jan Hellåker, ordförande Drive Sweden.

– Samtliga huvudämnen som behandlades under detta toppmöte kräver ett sådant kvadrupelhelix-samarbete som Drive Sweden erbjuder och jag är stolt över att vår roll genom att vi bjöds in och fick bidra.