Hoppa till huvudinnehåll
conference lunch move company map contacts lindholmen lindholmen 2 travel info

logo

AI i klimatets tjänst - Finansieringsmöjlighet från Vinnova och Formas

Artificiell intelligens har stor potential att bidra till att minska utsläppen av växthusgaser och anpassa samhället till klimatförändringar. Vinnova och Formas ger finansiering för att driva på användningen av AI för att möta klimatutmaningen.
Photo by fabio on Unsplash

Erbjudandet riktar sig till er som vill genomföra projekt som med hjälp av artificiell intelligens (AI) bidrar till att Sverige senast år 2045 inte har några nettoutsläpp av växthusgaser eller till att samhället anpassas till de klimatförändringar vi inte kan förhindra. Utlysningen är en gemensam satsning av Vinnova och Formas inom det nationella forskningsprogrammet om klimat, med en internationell bedömningsgrupp. Därmed rekommenderas sökande att skriva på engelska.

Vad kan ni söka för?
För att utveckla forskningsidéer och kunskap inom AI och klimat till en högre mognadsgrad som bidrar till datadrivna lösningar för beslutsstöd, med potential att på lång sikt ge betydande utsläppsminskningar eller nödvändiga anpassningar till klimatförändringar.

Vem kan söka?
Aktörskonstellationerna ska bestå av minst tre parter varav minst en ska vara en forskningsorganisation och minst en ska vara ett företag eller offentlig organisation (behovsägare). Projekten ska tydligt koppla till behov hos näringsliv eller offentlig sektor, och därmed bör dessa aktörer ha en viktig och aktiv roll.

Senaste ansökningsdag: 
25 augusti

Läs mer hos Vinnova och Formas