Skip to main content

28 nya Drive Sweden-partners och stort intresse för våra initiativ

Wednesday, December 21, 2022

Under 2022 fortsatte vårt nätverk att växa och intresset för våra evenemang nådde nya höjder. 28 nya organisationer från sju olika länder gick med som partners och 2 650 personer anmälde sig till våra olika event.

Drive Swedens nya partners.

Av de 28 partners som gick med oss 2022 är 20 av dem fullvärdiga partners och 8 är associerade partners. De representerar olika delar av mobilitetssektorn och förutom från Sverige så kommer de även från USA, Österrike, Nederländerna, Belgien, Norge och Estland. Vi är glada över att se dem gå med i vårt nätverk, vilket bidrar till det kunskapsutbyte som fortsätter att driva oss framåt.

Våra nya partners är:
Adastec, Allihop Travel, Avere, Biketo, EasyPark AB, FEV Sverige AB, Helsingborgs Stad, ITS Sweden, Klimator, Kognic, NetPort Science Park, Parkeringssystem, Statens Vegvesen, Svenska Taxiförbundet, Triply, Trollhättan Stad, Via Technologies Europe, VR Group, XENSE Vision, Xtelligent

Våra nya associerade partners är:
Bercman, Byutveckling AB, Ciklo, Digitraffic, Innobrain, RobotMinds, Stream Analyze, Vialumina

Stort intresse för våra evenemang

Till vår stora glädje kan vi också konstatera att våra event fortsätter att dra stort intresse. 2 650 personer har anmält sig för att ta del av våra olika event under 2022. Vårt mål är att fortsätta erbjuda ett brett utbud av olika mötestyper under 2023, med fokus på ämnen och utmaningar som är viktiga för vårt nätverk och som ger möjligheter för kunskapsdelning, utbyten av erfarenheter, vägar framåt och arenor för att driva utvecklingen tillsammans.

Tack till alla som har bidragit till våra evenemang under året och till alla temaområdesledare och projektledare som har hjälpt oss under året!