Hoppa till huvudinnehåll
conference lunch move company map contacts lindholmen lindholmen 2 travel info

logo

18 nya medlemmar i Drive Sweden under 2020

Drive Swedens nätverk fortsätter att expandera. Under 2020 anslöt ytterligare 18 organisationer som partners, vilket gör att den totala siffran nu överstiger 160. Vår internationella närvaro är också stark, med partners från 18 länder och vi noterar fortsatt ett starkt intresse för våra aktiviteter från en bred skara aktörer inom vårt ekosystem.
All the Drive Sweden partners' logos, with the new additions highlighted.

Aktiviteterna som utförs inom och de möjligheter som kommer genom Drive Swedens nätverk fortsätter att skapa intresse bland organisationer inom mobilitetssektorn. Våra 18 nya partners tillför nya kompetenser och perspektiv till vår unika model och vårt ekosystem med aktörer från näringsliv, samhälle och akademi.

Genom Drive Swedens nätverk finns många av de nycklar som behövs för att ta nya steg mot hållbara, säkra och tillgängliga mobilitetslösningar och det ständigt ökande intresset visar på ett behov av samarbete i detta arbete.

Under 2021 hoppas vi kunna engagera så många av er som möjligt. Vi kommer att fortsätta att utforska ny teknik, behovet av uppdaterade policyer, effekterna på och möjligheterna för vårt samhälle, affärsmodeller och användare. Vår förhoppning är att vår samverkansmodell ska fortsätta växa och genom att tillhandahålla flera delar av det pussel som behövs läggas kunna underlätta i att transformera innovativa idéer till implementerade lösningar.