Skip to main content

DigInfra Talks – Slutrapportering

-
Online

Välkomna att ta del av de viktigaste lärdomarna och slutsatserna från projektet DigInfra, som tittat närmare på vilken roll och vilket ansvar som kommuner har i utvecklingen av digital infrastruktur och digitala tjänster för framtidens mobilitet.

digi infra stad

Vilken roll och vilket ansvar har kommunen i utvecklingen av digital infrastruktur och digitala tjänster för framtidens mobilitet? Vilka krav kan ställas och av vem? Detta är några av de frågor som har diskuterats i Drive Sweden-projektet DigInfra – Kraftsamling runt städernas digitala infrastruktur för mobilitet.

Bland annat har de kommit fram till att det är omöjligt, om inte annat så väldigt resurskrävande, för enskilda kommuner att driva frågan om digital infrastruktur för mobilitet på egen hand. Dessutom är kommunens uppdrag, roll och ansvar otydligt och frågorna skär på tvärs och ”skvalpar”. En gemensam satsning som tar kommunernas perspektiv vidare är därför nödvändigt i det fortsatta arbetet med att skapa en digital infrastruktur som understödjer framtidens mobilitet i den hållbara staden dvs fossilfri, rättvis och delad mobilitet.

Hör mer om de viktigaste lärdomarna, slutsatserna och diskutera rekommendationer till nästa steg den 4 feb 2022! Passa på att ställa dina frågor eller dela med dig av dina synpunkter då. Vi startar kl 08:00 och avslutar i god tid innan aktiviteter som startar kl 09:00.

Agenda

  • 7:55 Anslut till mötet, t ex med ditt morgonkaffe
  • 8:00 Välkomna introduktion (vi kör igång i princip direkt)
    Informationsdel: Presentation på dagens tema inkl frågestund
  • 8:20 Diskussion och frågestund 
    Summering (5 min)
  • 8:55 Avslutning. Tack för idag!

Välkomna!

Den 11 feb bjuder projektet också in till att ta del av fördjupningen MDS (Mobility Data Specification) som en del av kommunernas digitala infrastruktur.

Anmälan och info:

Thérèse Rosén Löfstedt
therese.lofstedt@drivesweden.net