Hoppa till huvudinnehåll
conference lunch move company map contacts lindholmen lindholmen 2 travel info

logo

Allmänhetens engagemang

Människor som interagerar. Foto: Emely Niemi Jonsson, Högskolan i Halmstad
Foto: Emely Niemi Jonsson, Högskolan i Halmstad

Allmänhetens engagemang, input och erfarenheter är avgörande för att nya mobilitetstjänster och transportmedel ska vara så användbara och lönsamma som möjligt. Drive Swedens arbete med att engagera allmänheten och användarna har växt genom tidigare projekt kring allmänhetens acceptans och människocentrerade och samverkansbaserade innovationsmetoder och nu tar vi lärdomarna från det in i nya arbeten inom området.

Allmänhetens engagemang kring framtidens mobilitetslösningar har identifierats som en prioritering för regeringar, industri och andra intressenter för att kunna skörda de förväntade samhälleliga och affärsmässiga fördelarna kopplade till den nya tekniken och tjänsterna.

Efter att ha synat de utmaningar som är kopplade till detta har vi belyst behovet av att utveckla metoder och samarbetsmodeller som syftar till att engagera allmänheten i att bidra till hur framtidens hållbara mobilitetslösningar utvecklas. Allmänheten måste vara en del av processen för att skapa nya mobilitetslösningar genom användarinvolverande innovationsmetoder.

Vi samlar olika intressenter och använder upplevelser för vardagen som utgångspunkt för att skapa realistiska lösningar och möjligheter att korsbefrukta olika kunskaper och perspektiv från Drive Sweden partners. Detta skapar en unik, dynamisk helhetssyn.

Allmänhetens engagemang lyfter också frågor om tillgänglighet, etik och socialt ansvarsfull utveckling. Och Drive Sweden utgör en kraftfull plattform för att skapa djupare förståelse mellan produkt- och samhällsutvecklare, beslutsfattare och de människor som potentiellt påverkas av tekniken.

Vill du veta mer?

Kontakta våra ansvariga för allmänhetens engagemang.

vaike_fors.jpg
Vaike Fors, Halmstad University
vaike.fors@hh.se

magnus_granstrom_0.png
Magnus Granström, SAFER
magnus.granstrom@chalmers.se

Pågående projekt

Projekt

 • 4All Läs mer

  (2019-2020)
  Projektets syfte är att ta fram underlag som kan bidra till hållbara mobilitetslösningar, i form av demonstratorer/piloter på en specifik plats, som utgår från att vara till nytta ”for all” och kan tillämpas i ett större sammanhang.

 • Some of the participants in AHA.

  AHA II Läs mer

  (2019-2021)
  AHA II bygger vidare på samarbetsmodellen som arbetats fram i AHA genom att även engagera användarna i utvecklandet av framtida mobilitetslösningar.

 • Photo by Luke Insoll on Unsplash

  DELTA Läs mer

  (2020-2020)
  DELTA är en pilot för anropsstyrd kollektivtrafik med mindre fordon som syftar till att studera och förändra människors beteendemönster kring delade fordon

   

 • Guidning för resor med autonoma fordon Läs mer

  (2019-2020)
  Projektet kombinerar två relativt outforskade men lovande teknikgrenar - vibrotaktil guidning och autonoma fordon - för att skapa en ny tillämpning och testa och utvärdera denna kombination hos blinda/döva/dövblinda där vi ser att dessa tekniker har potentiellt livsomvälvande effekter avseende ökad frihet och livskvalitet genom självständig mobilitet.

 • KRABAT Läs mer

  Självkörande, elektriska och delade fordon har potential att revolutionera sättet som vi förflyttar oss på i våra städer. Om detta införs på rätt sätt, med tekniken satt i ett samhällsperspektiv, så kommer det att generera stora positiva effekter på, förutom säkerhet och miljö, även på framkomlighet och totalkostnad för samhället.

Avslutade projekt

Projekt

 • AHA - A Human Approach Läs mer

  (2018-2019)
  Ska vi, och våra städer, anpassa oss till ny mobilitet i städerna eller kan teknik skräddarsys för oss? AHA-projekten syftar till att skapa nya sätt att utveckla moderna fordon och smarta städer för ett hållbart samhälle.

 • Automatisering för ökad tillgänglighet Läs mer

  (2016-2017)
  Hur mycket kan framtidens självkörande fordon bidra till att öka friheten för personer med funktionsnedsättning? I denna förstudie genomför Norconsult Astando, Norconsult och Viktoria Swedish ICT en serie workshops med detta tema.