Hoppa till huvudinnehåll
conference lunch move company map contacts lindholmen lindholmen 2 travel info

logo

Allmänhetens engagemang

Människor som interagerar. Foto: Emely Niemi Jonsson, Högskolan i Halmstad
Foto: Emely Niemi Jonsson, Högskolan i Halmstad

Allmänhetens engagemang, input och erfarenheter är avgörande för att nya mobilitetstjänster och transportmedel ska vara så användbara och lönsamma som möjligt. Drive Swedens arbete med att engagera allmänheten och användarna har växt genom tidigare projekt kring allmänhetens acceptans och människocentrerade och samverkansbaserade innovationsmetoder och nu tar vi lärdomarna från det in i vårt nya arbete inom området.

Allmänhetens engagemang kring uppkopplade, automatiserade och delade fordon har identifierats som en prioritering för regeringar, industri och andra intressenter för att kunna skörda de förväntade samhälleliga och affärsmässiga fördelarna kopplade till de mobilitetslösningar som dessa fordon innebär.

Efter att ha synat de utmaningar som är kopplade till detta har vi belyst behovet av att utveckla metoder och samarbetsmodeller som syftar till att engagera allmänheten i att bidra till hur framtidens hållbara mobilitetslösningar utvecklas. Allmänheten måste vara en del av processen för att skapa nya mobilitetslösningar genom användarinvolverande innovationsmetoder.

Vi samlar olika intressenter och använder upplevelser för vardagen som utgångspunkt för att skapa realistiska lösningar och möjligheter att korsbefrukta olika kunskaper och perspektiv från Drive Sweden partners. Detta skapar en unik, dynamisk helhetssyn.

Allmänhetens engagemang lyfter också frågor om tillgänglighet, etik och socialt ansvarsfull utveckling. Och Drive Sweden utgör en kraftfull plattform för att skapa bredare samtal mellan produkt- och samhällsutvecklare, beslutsfattare och de människor som potentiellt påverkas av tekniken.