Hoppa till huvudinnehåll
conference lunch move company map contacts lindholmen lindholmen 2 travel info

logo

Affärsmodeller

A plant growing in money. Photo: Micheile Henderson for Unsplash.

Ny och mer hållbar teknik inom mobilitet och transporttjänster skapar affärsmöjligheter. Samtidigt har affärsmodeller och ekonomins ekosystem identifierats som flaskhalsar för tillväxten av nya tjänster när värdekedjan förändras. I både person- och godstransporter förväntar vi oss nya och förändrade roller, en förskjutning i hur värde förvaltas och skapas och nya typer av offentlig-privata affärsrelationer. Det är därför vi fokuserar på affärsmodeller.

Medan tekniken mognar när tiden går, förändras affärsmodeller kanske inte alltid lika snabbt. Så för att innovativa, samverkande, uppkopplade och automatiserade mobilitetslösningar för gods och människor ska kunna slå igenom och nå marknaden kommer vi att behöva nya fungerande affärsmodeller eller betydande förändringar av nuvarande modeller.

Drive Sweden har redan närmat sig detta, till exempel genom våra projekt KOMPIS, Scania Go och LIMA. Dessa projekt fokuserar på Mobility as a Service (MaaS), MaaS för företag och de nya roller som resenärer och arbetsgivare kommer att kunna ha i framtidens transportsystem. Genom dessa projekt har vi satt fingret på utmaningarna när det gäller affärsmodeller, testat nya tjänster och identifierat sätt att gå vidare.

Vi har också identifierat vikten av livskraftiga affärsmodeller för datadelning, digital infrastruktur, ”kontrolltorn” för automatiserade fordon med mera.

För att övervinna de identifierade utmaningarna och stimulera de nya samarbeten och affärsmodeller som behövs i framtidens transportsystem, så fungerar Drive Swedens tematiska område som en samarbetsplattform, inkubator och test-arena för nya affärsmodeller och samarbeten.

Vill du veta mer?

Kontakta våra ansvariga för affärsmodeller.

christina_stenman_jorgensen_90.png
Christina Stenman Jörgensen, AB Volvo
christina.stenman.jorgensen@volvo.com

mikael_ronnholm_0.png
Mikael Rönnholm, CEVT
mikael.ronnholm@cevt.se

Pågående projekt

Projekt

 • Photo by Micheile Henderson on Unsplash

  Drive Sweden Business Model Lab Läs mer

  (2019-2020)
  Automated Connected Vehicles and Mobility services create new business opportunities. Continuous improvements in technology address many of the current technological challenges, while business models remain a bottleneck.

 • KOMPIS Läs mer

  (2017-2020)
  Målet är ett samhälle som erbjuder ”kombinerad mobilitet som tjänst”, dvs möjligheten att på ett samlat sätt köpa sina resor eller transporter från punkt till punkt.

 • LIMA Läs mer

  (2018-2020)
  LIMA är ett mobilitetsprojekt för alla som jobbar på och i närheten av Lindholmen. I en pilot, som samlar olika transportslag och parkering i en smart tjänst, är LIMAs syfte att förenkla lokala och regionala resor, öka framkomligheten på Lindholmen och bidra till en mer hållbar stad.

 • SESMA Läs mer

  (2019-2020)
  Delningsekononomi och acceptans av smart mobilitet kräver kunskap i samverkan. Aktörer från näringsliv, akademi och offentlig sektor kommer i detta projekt att utveckla kunskap om tekniska, samhälleliga och hållbara aspekter av transportvanor, autonoma och eldrivna fordon samt tjänster för delningsekonomi – med invånaren i centrum.

 • Digitalisering av godsleveranskedjan på väg – Fas 1 Läs mer

  (2019-2020)
  Projektet vill genom att samla aktörer från hela värdekedjan för gods studera vilka förbättringar som kan uppnås med hjälp av digitalisering och datadelning.

Avslutade projekt

Projekt

 • Automatiserade logistiktjänster Läs mer

  (2017-2018)
  Godstransportsystemet står inför stora utmaningar, framför allt i våra städer, där godsvolymer beräknas öka i relation till urbanisering och individualisering. För att skapa förutsättningar för hållbar stads- och regionutveckling krävs effektivare transporter till, från och inom städerna.

 • HUGO Läs mer

  (2018-2019)
  Projektet har som syfte att ​undersöka, utveckla en prototyp och utvärdera potentialen av att använda mindre autonoma elektriska fordon för att utföra "last mile"-leveranser av paket och varor.

 • Hållbara Mobilitetstjänster Läs mer

  (2017-2018)
  Projektet (även kallat Scania GO) avser att skapa och driftsätta mobilitetstjänst, visa uppskalningseffekter samt ta fram affärsmodeller. Visa att mobilitetstjänster kan minska användandet av privata bilar.