Hoppa till huvudinnehåll
conference lunch move company map contacts lindholmen lindholmen 2 travel info

logo

Affärsmodeller

Ny och mer hållbar teknik inom mobilitet och transporttjänster skapar affärsmöjligheter. Samtidigt har affärsmodeller och ekonomins ekosystem identifierats som flaskhalsar för tillväxten av nya tjänster när värdekedjan förändras. I både person- och godstransporter förväntar vi oss nya och förändrade roller, en förskjutning i hur värde förvaltas och skapas och nya typer av offentlig-privata affärsrelationer. Det är därför vi fokuserar på affärsmodeller.

Medan tekniken mognar när tiden går, förändras affärsmodeller kanske inte alltid lika snabbt. Så för att samverkande, uppkopplade och automatiserade mobilitetslösningar för varor och människor ska kunna slå igenom kommer vi att behöva nya fungerande affärsmodeller eller betydande förändringar av nuvarande modeller.

Drive Sweden har redan närmat sig detta, till exempel genom våra projekt KOMPIS, Scania Go, LIMA och självkörande bussar. Dessa projekt involverar Mobility as a Service (MaaS), MaaS för företag och de nya roller som resenärer och arbetsgivare kan ha när det gäller transport. Genom dessa projekt har vi hittat utmaningar rörande affärsmodeller.

Utöver dem har vi identifierat vikten av affärsmodeller för datadelning, digital infrastruktur, drift av styrtorn för automatiserade fordon och drift av automatiserade fordon.

För att hantera dessa områden kommer Drive Sweden att fungera som en inkubator och testarena för nya affärsmodeller.