Hoppa till huvudinnehåll
conference lunch move company map contacts lindholmen lindholmen 2 travel info

logo

Hållbara Mobilitetstjänster Södertälje

Projektet avser att skapa och driftsätta mobilitetstjänst, visa uppskalningseffekter samt ta fram affärsmodeller. Visa att mobilitetstjänster kan minska användandet av privata bilar.

 

Projektets syfte och mål

Projektet har som syfte till att ta fram, demonstrera och utvärdera en molnbaserad multimodal mobilitetstjänst för persontransporter. Dessa skall demonstreras på Scanias industriområde i Södertälje, och erbjudas till de ca 12 000 anställda under projektets gång. De trafikslag som skall kopplas upp och ingå i tjänsten är interntaxi, rundtursbussar, Scania Job Express, SL-bussar på linjer som passerar området samt el-cyklar. Projektet syftar även till att studera affärsmodeller för deltagande parter i multimodala transporttjänster/mobilitetslösningar vad det gäller styrande- operationella-, logistiska-, och finansiella aspekter. Hur kommer framtidens system ändras genom införandet av molntjänst över olika transportleverantörer och hur påverkar detta olika intressenter.

Projektet är ett exklusivt tillfälle att driftsätta, testa och vidare utforska ett system som både innefattar de operativa aspekterna av ett multimodalt transportekosystem samt de resenärsaspekter som är tätt knuta till Mobility-as-a-Service. Genom detta unika tillfälle där akademin och näringslivet kan samverka kring ett fullskaligt transportekosystem, ägt till hundraprocent inom samverkningsgruppen, kan ny mark brytas inom teknik-, affärsmodell- samt transportsystemforskning och därigenom skapa ett stort nyhetsvärde. Det finns idag inget heltäckande transportsystem som i samma utsträckning knyter ihop operativa trafiksystemsfunktioner med MaaS-funktioner.

  • Projektperiod: 2017-06-01 - 2019-05-31

Projektpartners:
Kungliga Tekniska högskolan, Verdict AB, Scania CV Aktiebolag 

För mer information, kontakta:
Camilla Lood
Email: camilla.lood@scania.com