Skip to main content

Mikromobilitet & mikrologistik

Personer använder sig av hyrcyklar, elsparkcykel och kollektivtrafik.

Mikromobilitet och mikrologistik har potential att minska trängsel i transportsystemet, minska utsläpp och bidra till mer fysisk rörelse. Antalet nya företag växer och det kommer nya typer av fordon och nya tjänsteaktörer på marknaden. Flera olika affärsmodeller finns för att dela fordon, kommunala lånecyklar och kommersiella elsparkcyklar är de vanligaste exemplen.

Men användningen väcker många frågor; vad krävs för att fordonen ska användas tryggt, säkert och effektivt? Drive Sweden bidrar till att utveckla digital teknik och breda samarbeten som främjar en hållbar användning av små fordon för personresor och leveranser.

Projekt om mikromobilitet

Foto som visar en trottoar med två tydliga skuggor av två cyklister

Mikro-Koll: delad mikromobilitet & kollektivtrafik

Projektet Mikro-koll syftar till att skapa ett komplement till den kunskap kring delad mikromobilitet, och dess samspel med kollektivtrafik, som finns idag. Målet med projektet är att skapa ökad...
Projektfoto - Nätverket för mikromobiliet

Nätverk mikromobilitet - fas 2

Nya mobilitetstjänster kan bidra i omställningen till ett klimatsmart samhälle, men kräver anpassningar och nya normer. Projektet drivs nu vidare och fortsätter att samarbeta med operatörer...
Digitala verktyg för hållbar planering och hantering av delad mikromobilitet med hjälp av Big Data

Digitala verktyg för hållbar planering och hantering av delad mikromobilitet med hjälp av Big Data

Med detta projekt inrättas ett komplementärt och tvärvetenskapligt team för att i samverkan utveckla Big Data-utvärderingsmetoder, genomföra analyser som bygger på verkligheten samt utveckla verktyg...
Foto som visar personer på cykel och Segways

MicroVision - utveckling, testning och demonstration av ett stödsystem i realtid för förare av elektriska fordon

Projektets mål är att nyttja nya framgångar inom utveckling av algoritmer för att förbättra säkerhet och hållbarhet i samband med mikro-mobilitet. Vi vill utveckla ett kamera-baserat säkerhetssystem...
Kvällsbild på elsparkcyklar som är parkerade

MIDIS - databehov och informationsdelning för mikromobilitet

Projektet syftar till den outnyttjade potentialen i svenska städer för att (1) öka andelen och säker användning av sådana alternativa transportsätt, genom att (2) öka den effektiva användningen och...
Animerad bild av en robot som hämtar sopor

Avfallshantering med robotar

Att använda robotar för avfallshämtning är ett nytt och innovativt tillvägagångssätt som kan eliminera några av de negativa effekterna av traditionella sophämtningsmetoder. Genom att använda robotar...
Foto på litet släpfordon, som en minilastbil

CycleSense - data för effektiv och hållbar sista milleveranser

CycleSense projektet bygger på kunskaper om behovet av anpassade transportfordon och system för framtidens transporteffektiva städer, där el-godscyklar har potential att spela en viktig roll.
Projektbild- elmopeder i hub

Trafiksäkerhet kopplat till elektriska mikrofordon (VIASAFETY)

Projektet skall studera hur trafiksäkerheten i samband med användningen av små fordon, tex exempel elsparkcyklar, olika typer av lastcyklar, cyklar, el-mopeder, i låg hastighet på väg kan förbättras.
Bild med ett ungt par som håller i varsin elsparkcykel och står på en mindre stadsgata

Modulär och skalbar mobilitetshubb med laddning för delad mikromobilitet

Målet med projektet är att utveckla och testa en skalbar och modulär mobilitetshubb med stöd för laddning av delade elsparkcyklar. Syftet är att främja hållbar mobilitet och minska miljöpåverkan, samt...
Helsingbotica

HelsingBotica - förstudie om datadelning för förbättrad mikromobilitet och leveransrobotar

HelsingBotica projektet är en förstudie som utforskar datadelning för förbättrad mikromobilitet och leveransrobotar i Helsingborgs stad. Projektet syftar till att skapa lärdomar inför ett innovativt...
Ciklo swap station. Foto: Ciklo

CoMiMo – Connected Micro Mobility

CoMiMo - Connected Micro Mobility - bygger på en systemlösning som undanröjer de hinder som idag finns för uppkopplad, effektiv och säker mikromobilitet. Projektet skapar samverkan och löser behov i...
man håller föredrag med en powerpoint framför en publik,

Nätverk Mikromobiliet

Nya mobilitetstjänster kan bidra i omställningen till ett klimatsmart samhälle, men kräver anpassningar och nya normer.
En cykelpool. Foto: Clique Studios on Unsplash.

Ökad användning av fastighetsknutna elcykelpooler

Fastighetsknutna elcykelpooler utgör en central komponent i visionen om en omställning från privatbilism till aktivt och tjänstebaserat resande baserat på delningsekonomi. Användarstatistik visar att...
A visualization of traffic and pedestrians. Photo: Ericsson.

3GPP Delivery robots

Syftet med detta projekt är att praktiskt utforska både mänskliga och tekniska krav och begränsningar kopplade till framtida tillgång till självkörande leveranstjänster. Dessa tillhandahålls med hjälp...
Personer använder sig av hyrcyklar, elsparkcykel och kollektivtrafik.

Utlysning 2023 - Säker och hållbar användning av små fordon med hjälp av digital teknik

Utlysningen "Säker och hållbar användning av små fordon med hjälp av digital teknik" stängde 3 maj. Sju projekt blev beviljade finansiellt stöd och arbetet är i full gång.