Hoppa till huvudinnehåll
conference lunch move company map contacts lindholmen lindholmen 2 travel info

logo

Projektstruktur och partners

Projektet är en del av samverkansprogrammet Nästa generations resor och transporter och finansieras till delar av Vinnova, Sveriges innovationsmyndighet, inom ramen för Drive Sweden. 

Arbetspaket

 • Projektledning (AP 1)

  Lindholmen Science Park har rollen som den övergripande kontaktytan mellan projektet och de företag på Lindholmen som deltar med sina anställda. Därutöver så har AP 1 två huvudsyften; dels att vara den aktivitet inom vilken hela projektet koordineras både administrativt och genomförandemässigt, och dels att ta huvudansvaret för att projektresultaten kommuniceras på ett effektivt sätt.

   

  Ansvarig part: Lindholmen Science Park

  Kontakt: sofia.lofstrand@lindholmen.se

  ap1_lsp.pngap1_ius.png

 • Mobilitetstjänsten LIMA (AP 2)

  Arbetspaketets uppdrag är att utveckla den mobilitetstjänst som skall knyta samman alla mobilitetserbjudanden som finns tillgängliga för anställda på Lindholmen, tillsammans med nya tjänster som utvecklas i och utanför projektet.

  Målsättningen med projektet är att erbjuda tjänsten LIMA under så realistiska kommersiella förhållanden som möjligt, för att denna efter projektets avslutande skall kunna skalas upp till en kommersiell tjänst.

   

  Ansvarig part: RISE

  Kontakt: kent-eric.lang@ri.se

  ap2_ubigo.pngap2_rise.pngap2_smartresenar.png

 • MADS - Multi Stakeholder Automated Decision Support (AP 3)

  Baserat på Drive Sweden Innovation Cloud utvecklas uppkopplade molnbaserade stödtjänster som kopplar ihop ekosystemet och tillhandahåller specifika stödtjänster för Fleet Management, Trafikledning, Analyser och Avräkning. 

   

  Arbetspaketet tillhandahåller funktionalitet som kan anropas och integreras i andra applikationer. Data samlas in från samtliga anslutna aktörer och används för realtidsinformation om trafikläge samt för analyser både i realtid samt i efterhand. Särskilt stöd för policy-lab tas fram som stödjer ändrade parametrar samt olika typer av kampanjer och delpiloter, anpassade för resenär, trafikledning och arbetsgivare. 

   

  Ansvarig part: Ericsson

  Kontaktanders.olander@ericsson.com

   

  ap3_ericsson_1.pngap3_veridict_1.png

  ap3_carmenta_1.pngap3_viscando_1.png

 • Delad bildelning (AP 4)

  Arbetspaketet ger användarna i den fullskaliga piloten enkel och säker tillgång till en virtuell flotta av personbilar på Lindholmen.  Utöver dedikerade, miljövänliga poolbilar inkluderar flottan individuella förmånsbilar, bilar som idag normalt används av en enda förare och endast för transport till och från arbetet på Lindholmen.

   

  Genom att bjuda in några av Lindholmens större arbetsgivare kan även poolbilar som tidigare delats endast intern inom ett enskilt företag nu bli en del av den kompletta mobilitetslösningen. Förarna använder sin smartphone för att hitta och boka lämplig bil. Telefonen fungerar därefter även som personlig nyckel till den bil som bokats, oavsett modell. 

   

  Ansvarig part: Move About
  Kontakt: Erik.Nordenfelt@moveaboutgroup.com

  ap4_smappcar.pngap4_jholmgrensbil.pngap4_moveabout_0.png

 • Mobility Hub (AP 5)

  Mobilityhub är en fysisk samlingsplats för persontransporttjänster. Här kommer mobilitetstjänster som kollektivtrafik, parkering, samåkning, bildelning, taxi, låne- och hyrcyklar och olika kringtjänster knytas samman fysiskt.  En eller flera fysiska platser på Lindholmen är utgångspunkten.  Ett digitalt gränssnitt mot mobilitetstjänsten ska prövas för att möjliggöra parkering och reservation för bilar som för dagen ingår i bildelningstjänsten. I arbetspaketet samsas konceptutveckling med utbyggnad av fysisk infrastruktur och digitala tjänster.
   

  Ansvarig part: Göteborgs Stads Parkering AB

  Kontakt: Maria.Gunnarsson@p-bolaget.goteborg.se

  ap5_gbgparkering.pngap5_vasttrafik.pngap5_alvstranden.png

  ap5_okq8.pngap5_karlastaden_0.pngap5_atrium.png

   

 • Utvärdering (AP 6)

  Arbetspaketet består i huvudsak av tre delaktiviteter: planering, datainsamling och analys. Utvärderingen kring genomförandet görs ur olika perspektiv: resenärens/kundens, affärsmässigt/ekonomiskt, tekniskt, hållbarhetsmässigt, och med avseende på samhällseffekter. 

   

  Ansvarig part: RISE

  Kontakt: jana.sochor@ri.se

  ap6_rise.pngap6_chalmers.png