Hoppa till huvudinnehåll
conference lunch move company map contacts lindholmen lindholmen 2 travel info

logo

Om projektet

Projektet är en del av samverkansprogrammet Nästa generations resor och transporter och finansieras till delar av Vinnova, Sveriges innovationsmyndighet, inom ramen för Drive Sweden. Projektet kommer att utveckla och testa en smart, delad mobilitetstjänst på en utvald pilotgrupp av 1000 personer som jobbar på Lindholmen.

Bakgrund 

Varje morgon kommer ca 14000 anställda (samt 9000 studenter) till Lindholmen Science Park, för att arbeta på de högteknologiföretag som finns på området. Den explosiva nyetableringen och förtätningen av området har gjort det svårare att resa hit, vilket kan göra det svårare för arbetsgivarna att rekrytera.

Idag jobbar merparten av företagen inom Lindholmen Science Park med ny teknik för mobilitet. Denna potential vill LIMA-projektet utnyttja, för att i samverkan utveckla teknik och affärsmodeller som kan förbättra tillgången till mobilitet för anställda på Lindholmen och skapa en bättre trafikmiljö. Den kompetensuppbyggnad som detta innebär kan samtidigt leda till nya exportprodukter och tjänster för mobilitet. 

Omfattning 

LIMA kommer att involvera 1000 anställda i en storskalig pilot som innehåller kombinerad mobilitet och inkluderar nya koncept för bildelning och en övergripande systemoptimering med hjälp av AI. Dessutom ingår konceptutveckling av en Mobility Hub, som en fysisk samlingsplats för lokala transporter, och utvärdering av såväl beteendeförändringar bland projektets resenärer som affärsmodeller och samhällseffekter.

Projektet skall leverera en heltäckande, skalbar lösning för mobilitet för anställda och företag som under projektet testas och utvärderas på Lindholmen Science Park i Göteborg. 

Finansiering

Satsningen omfattar 58 miljoner kronor där ca 22,9 miljoner finansieras av Sveriges innovationsmyndighet VINNOVA och resterande del av deltagande parter.

Tidslinje

Projektet sträcker sig från 2018 till 2020.

skarmavbild_2019-03-15_kl._00.54.29.png