Hoppa till huvudinnehåll
conference lunch move company map contacts lindholmen lindholmen 2 travel info

logo

Om projektet

Projektet är en del av samverkansprogrammet Nästa generations resor och transporter och finansieras till delar av Vinnova, Sveriges innovationsmyndighet, inom ramen för Drive Sweden.

Finansiering

Satsningen omfattar 56,7 miljoner kronor där ca 22,9 miljoner finansieras av Sveriges innovationsmyndighet VINNOVA och resterande del av deltagande parter.

Tidsram

Projektet sträcker sig från 2018 till 2020, och kan ses uppdelat i tre faser:

 • Fas 1
  Augusti 2018 - oktober 2018: Projektet specificeras i detalj tillsammans med de deltagande företagen, samt partners i respektive delprojekt.
   
 • Fas 2
  November 2018 - oktober 2019 : Förberedelse inför fullskalig pilot.
   
 • Fas 3
  November 2019 - oktober 2020: Fullskalig pilot.

Projektstruktur och arbetspaket

 • Projektledning (AP 1)

  Lindholmen Science Park har rollen som den övergripande kontaktytan mellan projektet och de företag på Lindholmen som deltar med sina anställda. Därutöver så har AP 1 två huvudsyften; dels att vara den aktivitet inom vilken hela projektet koordineras både administrativt och genomförandemässigt, och dels att ta huvudansvaret för att projektresultaten kommuniceras på ett effektivt sätt.

   

  Ansvarig part: Lindholmen Science Park

  Kontakt: sofia.lofstrand@lindholmen.se

 • Mobilitetstjänsten LIMA (AP 2)

  Arbetspaketets uppdrag är att utveckla den mobilitetstjänst som skall knyta samman alla mobilitetserbjudanden som finns tillgängliga för anställda på Lindholmen, tillsammans med nya tjänster som utvecklas i och utanför projektet.

  Målsättningen med projektet är att erbjuda tjänsten LIMA under så realistiska kommersiella förhållanden som möjligt, för att denna efter projektets avslutande skall kunna skalas upp till en kommersiell tjänst.

   

  Ansvarig part: RISE

  Kontakt: dirk.van.amelsfort@ri.se

 • MADS - Multi Stakeholder Automated Decision Support (AP 3)

  Baserat på Drive Sweden Innovation Cloud utvecklas uppkopplade molnbaserade stödtjänster som kopplar ihop ekosystemet och tillhandahåller specifika stödtjänster för Fleet Management, Trafikledning, Analyser och Avräkning. 

   

  Arbetspaketet tillhandahåller funktionalitet som kan anropas och integreras i andra applikationer. Data samlas in från samtliga anslutna aktörer och används för realtidsinformation om trafikläge samt för analyser både i realtid samt i efterhand. Särskilt stöd för policy-lab tas fram som stödjer ändrade parametrar samt olika typer av kampanjer och delpiloter, anpassade för resenär, trafikledning och arbetsgivare. 

   

  Ansvarig part: Ericsson

  Kontaktanders.olander@ericsson.com

 • Delad bildelning (AP 4)

  Arbetspaketet ska ge access till en plattform som kan knyta ihop tillgång till bilar, från olika tillverkare, och med olika ägare och med tillräcklig säkerhet både gällande nyckelhantering och finansiella transaktioner. Plattformen ska även stödja de processer gällande bokning, matchning mellan bil och användare, samt stöd för clearing av avgifter i systemet. Systemet skall ha öppna och väl definierade API:er både mot bilägare och företagen som tillhandahåller mobilitetstjänster.

   

  Ansvarig part: Hertz

  Kontakt: daniel.edman@hertz.se

 • Mobility Hub (AP 5)

  Mobilityhub är den fysiska representationen som kommer att vara ett nytt parkeringsområde som etableras vid det gamla varvsområdet. Här kommer mobilitetstjänster som parkering, samåkning, bildelning och parkeringsskyttel knytas samman fysiskt och med digitala tjänster. Ett digitalt gränssnitt mot mobilitetstjänsten utvecklas som möjliggör dynamisk parkeringsallokering och reservation för bilar som för dagen ingår i bildelningstjänsten. I arbetspaketet samsas konceptutveckling med utbyggnad av fysisk infrastruktur och digitala tjänster.

  En delaktivitet under arbetspaketet blir att utföra prov och demos med självparkerande fordon, inom ramen för den fysiska Mobility Hub.

   

  Ansvarig part: Göteborgs Stads Parkering AB

  Kontakt: Maria.Gunnarsson@p-bolaget.goteborg.se

 • Utvärdering (AP 6)

  Arbetspaketet består i huvudsak av tre delaktiviteter: planering, datainsamling och analys. Utvärderingen kring genomförandet görs ur olika perspektiv: resenärens/kundens, affärsmässigt/ekonomiskt, tekniskt, hållbarhetsmässigt, och med avseende på samhällseffekter. 

   

  Ansvarig part: RISE

  Kontakt: jana.sochor@ri.se