Skip to main content

LIMA för arbetsgivaren

På Lindholmen står ofta innovationer som har sitt ursprung i samhällsutmaningar i fokus och många arbetsgivare har framtidens mobilitet som affärsidé. Genom att engagera sig i LIMA kunde företagen leva som de lär, bidra till projektet och samtidigt underlätta för sina anställda att resa hållbart både i tjänsten och till och från jobbet.

Företag på Lindholmen kunde under pilotperioden ansluta till reseappen LIMA. Det innebar att bolagets anställda fick tillgång till allt från kollektivtrafik och lånecyklar till taxi och elbilar – allt samlat i samma app. Såväl bokning som betalning.

Användaren markerade enkelt om de själva skulle stå för kostnaden eller om det var en tjänsteresa där räkningen skulle gå direkt till företaget. Inga kvitton behövde sparas eller skickas in separat. Allt administrerades genom LIMA.

Fördelarna med att som företag ansluta sig var flera: 

  • Det blir lättare att ta sig till företaget – oavsett färdmedel
  • Tjänsteresandet kan bli effektivare och mindre administrativt betungande
  • Det blir lättare att följa resepolicyer
  • Det går att erbjuda mobilitetspaket som anställningsförmån
  • Bättre nyttjande av parkeringsplatser och fordon

 

Pilotverksamheten pågick under ett år från september 2020. Det innebar att anställda på registrerade företag kostnadsfritt fick tillgång till LIMA:s samtliga tjänster och funktioner hela året.