Hoppa till huvudinnehåll
conference lunch move company map contacts lindholmen lindholmen 2 travel info

logo

Behandling av personuppgifter i LIMA

När du deltar i LIMA-projektet kommer vi på Lindholmen Science Park att behandla dina personuppgifter för att administrera LIMA-projektet. Du kan läsa mer om hur Lindholmen Science Park behandlar dina personuppgifter och vilka rättigheter du har i vår integritetspolicy i Bilaga 2.

Om du väljer att delta i LIMA-projektet innebär det att vi på Lindholmen Science Park delar dina personuppgifter med andra LIMA-parter. I vissa fall delar även andra LIMA-parter personuppgifter mellan varandra. Det är en förutsättning för att du ska kunna delta i projektet då det krävs för att övriga LIMA-parter ska kunna genomföra sin del av LIMA-projektet på bästa sätt.

Respektive LIMA-part ansvarar självständigt för den personuppgiftsbehandling som de utför.Lindholmen Science Park ansvarar endast för den personuppgiftsbehandling som avser administration av LIMA-projektet.

Inom ramen för LIMA-projektet behandlas dina personuppgifter för följande övergripande ändamål:

  • Administrera ditt deltagande i projektet (läs mer om detta i Lindholmen Science Parks integritetspolicy)
  • Analysera och forska på dina resor, resvanor och resebeteende för projektets övergripande syften (se ovan)
  • Kommunicera med dig, t.ex. för att meddela när det är dags att ladda ner LIMA-appen
  • Administrera ditt deltagande i olika studier, enkäter och intervjuer inom ramen för projektet
  • Dela information om betalningsunderlag för dina resor, med din arbetsgivare om det är en tjänsteresa du gjort och med dig om det är en privat resa som du betalar.

Du som testanvändare i LIMA-projektet kommer att få separat mer detaljerad information om hur dina personuppgifter behandlas i LIMA-projektet från övriga LIMA-parter som hanterar dina personuppgifter. Oavsett vem som ansvarar kan du alltid kontakta Lindholmen Science Park om du har frågor om projektet eller om du vill meddela att du vill bli borttagen som testanvändare.

Dina personuppgifter kommer som längst att lagras under ett år efter att LIMA-projektet har avslutats. Personuppgifterna lagras dock en längre tid om du lämnat ditt separata och specifika samtycke för att en specifik personuppgiftsbehandling kan ske under en längre tid samt om någon av LIMA-parterna har kvar dina uppgifter som samlats in genom LIMA-projektet för forskning av allmänt intresse eller om de behöver dessa personuppgifter för att kunna fullgöra en rättslig förpliktelse, t.ex. om de behöver dem för att kunna följa bokföringslagstiftning. Dina personuppgifter kommer aldrig att säljas vidare eller användas för andra syften än LIMA-projektet om du inte separat och specifikt samtycker till det.