Hoppa till huvudinnehåll
conference lunch move company map contacts lindholmen lindholmen 2 travel info

logo

VIDEO: Nutid och framtid för mobilitetstjänsten LIMA

Sofia Löfstrand, LIMA, under eventet.

Den 18 maj presenterade LIMA de framsteg som gjorts under projektets gång, vad tjänsten består av idag, vad användarna tycker samt vad framtiden kan innebära. Se hela eventet här.

Deltagarna fick under eventet se hur LIMA ser ut idag, hur tjänsten fungerar för resenärer och företag och vilken roll LIMA fyller. Det fokuserades även på den potential mobilitet som tjänst har för både städer och arbetsgivare, inte minst med relation till hållbarhetsaspekter, livskvalitet och en post-pandemisk värld med möjligen ändrade förutsättningar.

Användarnas synpunkter lyftes också under eventet och de upplever idag att tjänsten är enkel och smidig, samtidigt som de gärna ser att man adderar fler resealternativ och funktioner.

För att kunna tillhandahålla en heltäckande mobilitetstjänst finns det många utmaningar och flera av dessa har man inom LIMA löst, men många återstår. Kring detta talade flera av deltagarna, som bland annat lyfte behovet av policyutveckling för att möjliggöra hållbara affärsmodeller.

Behovet av en MaaS-tjänst likt LIMA ter sig vara stort och vi arbetar nu vidare för att driva på utvecklingen av hållbart resande.

Se hela eventet nedan!

Agendan för dagen såg ut så här:

  • Intro – Sofia Löfstrand, LIMA/Drive Sweden
  • LIMA-appen, integrerade tjänster och informationsvyn – Håkan Göransson, Smart Resenär, Erik Nordenfelt, Move About, Stig Persson, Ericsson
  • Mobilitetshubbar – Maria Gunnarsson Göteborgs Stad Parkering
  • Vad tycker testanvändarna? Helena Strömberg, Chalmers, Steven Sarasini, RISE
  • Framtid och Q&A