Hoppa till huvudinnehåll
conference lunch move company map contacts lindholmen lindholmen 2 travel info

logo

Mobilitetshubbar i LIMA-projektet

En av LIMA:s mobilitetshubbar på Lindholmen.

I samband med att mobilitetstjänsten LIMA utvecklats så har även fysiska mobilitetshubbar utvecklats och placerats runt om på Lindholmen. Man hittar dem enkelt både i LIMA-appen och fysiskt på plats. De sex hubbar som finns placerade på strategiska platser på Lindholmen är följande: Hubb Hästskon, Hubb Piren, Hubb Carlsson, Hubb Regnbågen, Hubb Väst och Hubb Öst.

– Tanken bakom mobilitetshubbarna är att de ska underlätta att nå målet om ett hållbart, tillgängligt och framkomligt resande på Lindholmen, säger Maria Gunnarsson, Göteborgs Parkering, som lett gruppen som arbetat med att etablera mobilitetshubbarna. 

Först analyserades var mobilitetshubbarna skulle lokaliseras, vilken funktion de skulle ha vid de olika platserna och vilket utbud av tjänster och service som efterfrågades vid de olika platserna. 

– Vi utgick här från en studie av befintliga rörelsemönster och vi har kartlagt var till exempel elscootrar, cyklar med mera fanns samlade redan idag. Vi har även utgått ifrån att platserna ska vara möjliga att nå på ett lätt sätt både för befintliga och framtida mobilitetstjänster, fortsätter Maria Gunnarsson.

Vid byggandet och synliggörandet av de platser som skulle utvecklas till mobilitetshubbar så var det viktigt att utgå ifrån den redan bebyggda miljön och vilka krav som omgivningarna ställer på den fysiska utformningen av mobilitetshubben. Detta var viktigt för att synliggöra mobilitetshubbarna, att göra dem tydliga och begripliga i sin utformning och innehåll och för att få fram en känsla av igenkänning vid varje mobilitetshubb. Att få användarna att bli nyfikna och trivas vid platserna.

System av hubbar för olika behov och möjligheter

Initialt arbetade man med tanken att det skulle bli en enda mobilitetshubb centralt på Lindholmen, men istället skapades ett system av flera olika hubbar. Dessa har olika slags funktioner, förutsättningar och utbud men kompletterar varandra för att möjliggöra resande på olika sätt inom och till och från Lindholmen. De kan dessutom säkerställa att de flesta mobilitetsbehov kan uppfyllas på ett enkelt och hållbart sätt.

Som exempel så är Hubb Väst och Hubb Öst i första hand lämpade som infartsparkeringar där man kan parkera sin egen bil lite i utkanten av Lindholmen och sedan använda ett annat transportmedel för att komma fram till sin destination. Detta för att reducera biltrafiken på centrala Lindholmen och göra det enklare för de fordon som faktiskt behöver ta sig fram där.   Hubb Piren är däremot framför allt riktad till dem som kommer med båt till Lindholmen och behöver ett annat transportsätt för att ta sig till sin slutdestination.  Det betyder att det skapas små knutpunkter runt om på Lindholmen så att man både enkelt kan ta sig både till- och emellan områdena på Lindholmen. 

Utöver att varje lokalisering ska kunna möjliggöra efterfrågad funktion genom närhet till exempelvis infrastruktur, kollektivtrafik och målpunkter har även utformningen anpassat med hjälp av färg, form och val av komponenter. Skyltar och master har anpassats i höjd och placering och färger, kartor, ljussättning och symbolspråk har också studerats för att öka tydligheten och synliggöra platserna. Ytor för parkering av cyklar och elscootrar har placerats och utformats för att bidra till ordning.

Kan utvecklas i takt med vårt resande

Det har varit viktigt att mobilitetshubbarna ska kunna kompletteras och förändras över tid utifrån förändrad miljö, efterfrågan och förändrat utbud av mobilitetstjänster. Allt eftersom vi ser hur hubbarna kommer att användas så är ambitionen att försöka att förstärka och förtydliga användandet av hubbarna. Det kommer också att undersökas hur användarna av mobilitetshubbarna uppfattar dessa platser och utbudet av tjänster vid de olika lokaliseringarna. Med ambitionen om att kunna vidareutveckla mobilitetshubbarna i enlighet med hur behoven ser ut för att det hållbara resandet på Lindholmen ska förstärkas.

Gällande mobilitetshubbar så finns det många frågor och utmaningar som behöver jobbas igenom och mycket arbete återstår. En intressant och grundläggande fråga är vem som ska äga och driva den typ av mobilitetshubbar som skapats på Lindholmen. Vilken roll kan till exempel leverantörer av mobilitetstjänsterna eller ägaren av den digitala tjänsten ta? Eller ägaren av den digitala tjänsten? Vilken är markägarens roll? Och vilken roll kan staden ta? Denna fråga finns det många som funderar på och lösningarna kan vara många och förändras över tid – precis som med utbudet vid hubbarna