Hoppa till huvudinnehåll
conference lunch move company map contacts lindholmen lindholmen 2 travel info

logo

LIMA kan ge lösningar till förändrade resemönster när företagen startar upp

LIMA:s mobilitetshubb Piren.

Coronapandemin har kraftigt förändrat hur folk rör sig i samhället och efter sommarsemestern är det fortsatt distansarbete som gäller på flera håll. Men många behöver ändå ta sig till sin arbetsplats och vissa företag uppmuntrar en försiktig återgång. LIMA-piloten lanseras därmed i ett skeende utan riktig motsvarighet, vilket öppnar upp för att användarna kan hjälpa till att forma framtidens mobilitet. Två av företagen som är anslutna till LIMA är Ericsson och Astecon som startar upp hösten på olika vis men ser båda att resebehoven kommer att förändras.

Ericsson rekommenderar majoriteten av sina anställda att arbeta hemifrån till åtminstone jul, för att skydda de som verkligen måste vara på kontoret. Även Astecon planerar för hemarbete eftersom de företag deras konsulter arbetar hos också håller de flesta av sina anställda hemma.

Båda företagen är inställda på att vi kommer att se förändringar i vårt arbete och resande som kommer att vara längre än pandemin.

– Vi har ett startat förändringsprojekt där vi tittar på kombinationen av hemarbete och kontorsarbete och hur det kan komma att förändras framöver. Och viss del av förändringen är redan här. Under våren digitaliserades många arbetssätt och acceptansen för digitala möten har ökat. En stor del av det digitala som vi nu sett under pandemin kommer nog att fortsätta, även efter att det här är över, säger, Helena Asztalos, Site Engagement & Experience Responsible, Ericsson och fortsätter:

– Förändringar i hur vi reser började även det innan pandemin, då många efterfrågade mer hållbara och flexibla lösningar. Till exempel fick elsparkcyklarna en stor boom eftersom de erbjuder en stor flexibilitet frihet där man kan hoppa på och av där man vill. Förhoppningsvis kommer vi att se liknande lösningar för andra transportmedel.

Färre möten och minskad pendling även efter pandemin

Hubert Andersson, CEO på Astecon, som även lyfter vikten av att ha täta kontakter för att gynna arbetsmiljön och den psykosociala hälsan vid mycket hemarbete, är inne på samma spår:

– De förändringar som sker hade kommit tids nog ändå men pandemin har skyndat på processen avsevärt. En av Astecons kärnverksamheter är att optimera flöden och effektivisera mjukvaruutveckling. Kunderna gör som regel investeringen för att få en effektivare verksamhet och spara pengar, men en trevlig bi-effekt är att det blir enklare att arbeta på distans, säger Hubert Andersson och fortsätter:

– När vi tagit oss igenom pandemin kommer vi att återgå till arbeta på kontoret men inte i samma omfattning. Många av de nya vanorna vi skaffat kommer att kvarstå och där ingår att vi delar vårt arbete via digitala plattformar. Arbetet blir friare och de möten som faktiskt hålls, både fysiskt och digitalt, handlar mer om att diskutera idéer och mjukare värden. Färre, men roligare, möten helt enkelt.

– Vad gäller resandet kommer vardagspendlingen minska på grund av ökat hemarbete. Även inköpsresorna kommer att vara färre. Nöjesresorna kommer att få en riktigt boom precis i början när det börjar stabilisera sig på grund av det uppdämda behovet. Men här tror jag att folk har lärt sig att uppskatta det lokala och hittat nya pärlor, närmare hemifrån. 

LIMA som ett verktyg för att möta nya behov

Båda anser att LIMA kan ge nycklar för att möta de nya behov många får gällande resor och har tydliga förväntningar på tjänsten.

– LIMA erbjuder många olika transportmedel, ger anställda en större valfrihet för resor och en flexibilitet i hur de kan ta sig till och från jobbet och få en enklare vardag Skapar en frihet för användaren som jag tror kan behövas, säger Helena Asztalos.

– Min förväntan på en mobilitetstjänst är att jag skall söka efter en destination ungefär som jag söker efter en låt på Spotify med skillnaden att jag här får upp olika alternativ, med olika priser och ankomsttider. Lite som Västtrafiks Reseplanerare på steroider. Det viktigaste för mej är att det är smidigt och lättillgängligt, så få knapptryck som möjligt, säger Hubert Andersson.