Hoppa till huvudinnehåll
conference lunch move company map contacts lindholmen lindholmen 2 travel info

logo

LIMA-användarna nyckeln till en bra tjänst

Personer under en workshop kring mobilitet. Foto: Pontus Wallgren, MoJo-projektet.
Foto: Pontus Wallgren, MoJo-projektet.

För att LIMA ska nå sina mål att bidra till ett hållbart resande och på så vis bidra till en bättre stadsmiljö, en smidigare vardag och att nå miljömål finns det en komponent som står i centrum: användarna. Endast genom dem kan tjänsten uppnå sin fulla potential och därför utformas såväl enkäter som fokusgrupper för att förstå vad användarna tycker om LIMA och hur de tycker att tjänsten ska utvecklas. Den 21-23 april kommer användare att samlas digitalt för att ge insikter om sina behov, önskemål och förändrade resemönster.

Helena Strömberg är universitetslektor och programansvarig för masterprogrammet Industrial Design Engineering på avdelningen för Design & Human Factors vid Chalmers och den som håller i LIMA:s användarundersökningar. Genom hennes och hennes kollegors arbete blir det möjligt att få in och behandla data, synpunkter och önskemål som kan leda till förändringar och förfiningar av LIMA-tjänsten.

Tanken var till en början att bland annat följa användarnas resande och användande av tjänsten och se om det med hjälp av LIMA:s erbjudande skedde någon typ av förändring av hur man reser. Men då den pågående pandemin kraftigt påverkat hur folk rör sig i samhället har fokus skiftat något.

– Då det inte riktigt finns lika stora möjligheter att titta på hur användarna ändrar sitt mobilitetsbeteende i LIMA, när många jobbar hemma och rör sig mindre, så har vi övergått till att titta mer på hur de upplever nyttan av tjänsten. Tror de att den kan göra någon skillnad för deras vardag och för resandet? säger Helena Strömberg.

Fokusgrupper och önskemål

Sedan tidigare har man via en enkät mätt användarnas förväntningar och samlat in bakgrundsdata och det kommer att skickas ut fler enkäter om hur tjänsten upplevs. Men en anpassning till det rådande läget är att även fördjupande samtal kommer att hållas.

– Vi planerar just nu för fokusgrupper där ett mindre antal användare får berätta hur de upplever och använder tjänsten och vilken förbättringspotential de ser och vilka önskemål de har, säger Helena Strömberg.

Helena och hennes kollegor i Sustainable Urban Mobility-gruppen på Design & Human Factors på Chalmers har tagit fram en specifik metodik för att fånga upp användarnas behov och upplevelser kopplat till mobilitetstjänster, där fokusgrupper och workshops är ett viktigt inslag.

För att identifiera användarnas upplevelser på ett bra sätt arrangeras fokusgrupperna så att de inkluderar användningskontexten genom att fånga upp erfarenheter och situationer där mobilitetstjänsten gör nytta. Användarna får även möjlighet att uttrycka sig, agera och reflektera på flera olika sätt. På så vis kommer LIMA få tillgång till användarinsikter som på riktigt kan göra skillnad.

Var med och påverka – här kan du anmäla dig!

Vill du vara med och diskutera hur LIMA fungerar, kan utvecklas och förfinas? Anmäl dig då till att vara med i en fokusgrupp! Det finns tre tillfällen att välja mellan:

21 april, kl 15.00-17.00
22 april, kl 15.00-17.00
23 april, kl 15.00-17.00

Fokusgrupperna sker digitalt via Zoom. Anmäl dig genom att skicka ett mail till helena.stromberg@chalmers.se och ange vilken dag som passar dig bäst! Du får väldigt gärna ange andrahandsval om du kan flera dagar – det hjälper till i planeringen.

Resultatet av utvärderingen kommer att presenteras under ett LIMA-event den 18 maj.