Hoppa till huvudinnehåll
conference lunch move company map contacts lindholmen lindholmen 2 travel info

logo

Covid-19, minskat resande och LIMA

Mobilitetshubb piren på Lindholmen.

På grund av den rådande coronapandemin arbetar många i dag på distans, vilket givetvis ger förändrade och färre resor. Men även om du som testanvändare för stunden inte reser för eller till jobbet som tidigare så är LIMA en tjänst för dig. Dels kan du hitta olika transportsätt och få realtidsdata för att kunna minimera din kontakt med andra och optimera ditt resande, dels erbjuder LIMA möjligheter att föreslå nya tjänster och adressera förändrade behov.

För att LIMA ska bli en så heltäckande mobilitetslösning som möjligt behöver vi få veta hur ni reser, inte reser och vill resa. Så input om en inställd resa, framtida behov i en post-covid-19-värld och förslag på kompletterande färdsätt eller till dem kopplad service hjälper oss att utveckla vår tjänst. Det är ni användare som styr LIMA.s framtid och funktion.

I appen och genom den enkät som delats kan du som testanvändare enkelt dela dina åsikter och idéer direkt till ansvariga utvecklare.

Vi uppmanar samtliga LIMA-resenärer att följa regeringens och Folkhälsomyndighetens riktlinjer om hur vi ska föra oss under pandemin och bidra på de sätt man kan för att hejda smittspridning. Men vid de tillfällen ni måste röra er i samhället, överväg att hitta ett säkert sätt att resa med LIMA och iaktta försiktighet.