Hoppa till huvudinnehåll
conference lunch move company map contacts lindholmen lindholmen 2 travel info

logo

Integritetspolicy för Drive Sweden

Lindholmen Science Park AB står som värd för det strategiska innovationsprogrammet Drive Sweden vilket innebär att den integritetspolicy som finns framtagen av Lindholmen Science Park även gäller Drive Sweden.

2018-05-31

För Lindholmen Science Park AB är din personliga integritet och skyddet för dina personuppgifter viktigt. Vår målsättning är att följa alla vid var tid gällande lagar och regler för personuppgiftsskydd. Vår integritetspolicy avser att informera dig om hur vi samlar in, behandlar och delar dina personuppgifter. 

Med personuppgifter menas alla slags uppgifter som på ett eller annat sätt kan kopplas till din person. Det kan vara uppgifter som ditt namn eller ditt personnummer, men även uppgifter som till exempel telefonnummer och e-postadress. Även bilder är en form av personuppgift, om du tydligt kan urskiljas på bilden.

Vi har en separat policy som behandlar användningen av cookies. Mer information om hur vi behandlar cookies hittar du i vår cookiepolicy. 


 

1. Så här behandlar vi dina personuppgifter

1.1 När du prenumererar på vårt nyhetsbrev

I samband med att du anmäler dig till vår prenumerationstjänst för nyhetsbrev behandlar vi personuppgifter om dig.

Vilka personuppgifter behandlas när du anmäler dig till vårt nyhetsbrev?
Ditt namn, e-postadress samt information om vilka nyhetsbrev som du har läst och vilka länkar som du har klickat på.

Varför behandlar vi och varför har vi rätt att behandla dina personuppgifter?

Dina personuppgifter behandlas för att hantera din prenumeration för nyhetsbrev. När dina personuppgifter behandlas för att hantera din prenumeration görs det för att hålla vad vi lovat när du blev prenumerant (d.v.s. för att fullgöra vårt avtal). Vi behöver därför dina uppgifter för kunna skicka nyhetsbrevet till dig. 

Vidare behandlas även uppgifter om vilka nyhetsbrev som du har läst och vilka länkar i nyhetsbrevet som du har klickat på för att vi ska kunna följa upp och förbättra vårt innehåll. När vi behandlar dina uppgifter för att förbättra vårt nyhetsbrev görs det med stöd av en s.k. intresseavvägning. Det betyder att vi har gjort en bedömning att det finns ett intresse för oss av att kunna förbättra våra tjänster och att detta väger över ditt intresse av att inte få dina uppgifter behandlade för detta ändamål.

Vem samlas personuppgifterna in från?

Personuppgifterna får vi direkt från dig i samband med att du anmäler dig som prenumerant på vårt nyhetsbrev samt i samband med att du läser nyhetsbrevet. 

Vem delas personuppgifterna med?

Dina personuppgifter hanteras även av leverantörer som utför tjänster för vår räkning, i detta fall Mailchimp som är den plattform vi använder för nyhetsbrevsutskick. Läs mer om Mailchimp på www.mailchimp.com

Hur länge sparas dina personuppgifter
?
Dina uppgifter sparas enbart så länge du är prenumerant. Du kan när som helst ändra välja att avprenumerera på nyhetsbrevet genom länkarna i mailet eller genom att kontakta vår informationsavdelning. Väljer du att avregistrera dig raderas alla dina uppgifter.
 

 

1.2 När du anmäler dig till ett event

I samband med att du anmäler dig till ett event hos oss behandlar vi personuppgifter om dig.

Vilka personuppgifter behandlas när du anmäler dig till ett event?

Ditt namn, telefonnummer, e-postadress, uppgift om att du har bekräftat din medverkan på eventet samt i förekommande fall företagsadress, titel och företagstillhörighet och uppgifter om eventuella matrestriktioner.

Varför behandlar vi och varför har vi rätt att behandla dina personuppgifter?

Dina personuppgifter behandlas för att vi ska kunna administrera vårt event och för att vi ska kunna kommunicera med deltagarna i förberedande syfte inför eventet. När dina personuppgifter behandlas för att administrera eventet och kommunicera med dig görs det för att hålla vad vi lovat när anmälde dig till eventet (d.v.s. för att fullgöra vårt avtal). Vi behöver därför dina uppgifter för kunna administrera vårt event och kontakta dig inför eventet. 

Vidare vill vi även kunna kommunicera med dig efter utfört event för att utvärdera vad du tyckte om eventet så att vi kan förbättra våra event. När vi behandlar dina uppgifter för att kommunicera med dig efter eventet görs det med stöd av en s.k. intresseavvägning. Det betyder att vi har gjort en bedömning att det finns ett intresse för oss av att kunna utvärdera våra events och att detta väger över ditt intresse av att inte få dina uppgifter behandlade för detta ändamål. 

Vidare behandlar vi även information om dina eventuella matrestriktioner för att vi ska kunna anpassa den mat som vi serverar till dig på eventet. När vi behandlar uppgifter om dina matrestriktioner görs det med stöd av ditt samtycke.

Vem samlas personuppgifterna in från?

Personuppgifterna får vi direkt från dig i samband med att du anmäler dig till vårt event. 

Vem delas personuppgifterna med?

Dina personuppgifter delas med våra leverantörer och samarbetspartners som hanterar eventadministrationen, i detta fall Chalmers Konferens för hantering av logistik, eventmottagande och catering (www.chalmerskonferens.se) samt Invajo som är det system vi använder för eventbokning och kommunikation i samband med eventet (www.invajo.com). 

Hur länge sparas dina personuppgifter
?
Dina personuppgifter kring ditt deltagande sparas dina uppgifter så länge det är nödvändigt för vår bokföring och skatteunderlag. Enligt lag måste dessa uppgifter sparas i sju år. Eventuella uppgifter om matrestriktioner raderas efter avslutat event.

1.3 När du ansöker till ett projekt eller uppdrag
I samband med att du skickar in din ansökan om deltagande i projekt eller uppdrag behandlar vi personuppgifter om dig.

Vilka personuppgifter behandlas när du ansöker till ett projekt eller uppdrag?

Ditt namn, telefonnummer, e-postadress, titel/yrkesroll och företagstillhörighet och uppgifter som du anger i din projektansökan, i ditt CV och dina övriga ansökningshandlingar.

Varför behandlar vi och varför har vi rätt att behandla dina personuppgifter?

Dina personuppgifter behandlas för att vi ska kunna hantera din ansökan och därefter utvärdera och bedöma om du är en lämplig kandidat för vårt projekt eller uppdrag. När vi behandlar dina uppgifter för att hantera och utvärdera din ansökan görs det med stöd av en s.k. intresseavvägning. Det betyder att vi har gjort en bedömning att det finns ett intresse för oss av att kunna hantera och utvärdera den ansökan som du själv lämnar in och att detta väger över ditt intresse av att inte få dina uppgifter behandlade för detta ändamål. 

Vem samlas personuppgifterna in från?

Personuppgifterna får vi direkt från dig i samband med att du skickar in din ansökan till oss. 

Vem delas personuppgifterna med?

Dina personuppgifter delas med leverantörer och samarbetspartners som utför tjänster för vår räkning, i detta fall våra webbleverantörer som handhar webbsystemet, i detta fall Oderland som handhar webbplatsens hosting (www.oderland.se) samt KodaMera som är den leverantör som utvecklar vår webbplats (www.kodamera.se). 
För att kunna utvärdera din ansökan delas även dina inskickade uppgifter med vår bedömningsgrupp som definieras i det aktuella projektet. 

Hur länge sparas dina personuppgifter
?
Dina uppgifter sparas till dess ansökningen utvärderad och fram till verksamhetsårets rapportering, alternativt om du väljs ut till dess ditt projekt hos oss är avslutat. 

1.4 När du som talare/utställare medverkar på vårt event

Inför att du som talare eller utställare ska medverka på ett event hos oss, samt efter genomfört event, behandlar vi personuppgifter om dig.

Vilka personuppgifter behandlas när du som talare/utställare medverkar på vårt event?

Ditt namn, telefonnummer, e-postadress, bilder, video- och ljudinspelning av dig från eventet samt dina uttalanden från intervjuer.

Varför behandlar vi och varför har vi rätt att behandla dina personuppgifter?

Dina personuppgifter behandlas för att vi ska kunna informera allmänheten om medverkande talare/utställare på vårt event, för att marknadsföra våra events och för efterföljande publicering på vår hemsida, i vårt nyhetsbrev samt i våra sociala kanaler. 

Om du är talare/utställare har du godkänt att vi får använda ditt namn och din bild för att använda i vår marknadsföring m.m. När vi behandlar dina uppgifter för att informera om och marknadsföra våra events görs det med stöd av en s.k. intresseavvägning. Mot bakgrund av att du har godkänt att vi använder din bild och ditt namn i marknadsföring har vi även gjort en bedömning att det finns ett intresse för oss av att kunna informera om och marknadsföra våra event och att detta väger över ditt intresse av att inte få dina uppgifter behandlade för detta ändamål. 

Vem samlas personuppgifterna in från?

Personuppgifterna får vi direkt från dig i samband med att du anmäler dig som talare/utställare till vårt event samt i samband med din medverkan på eventet. 

Vem delas personuppgifterna med?

Dina personuppgifter delas på vår hemsida, i vårt nyhetsbrev och i våra sociala mediekanaler (Facebook, Twitter, LinkedIn och Youtube). De uppgifter vi delar på sociala media är av nyhetskaraktär där vi informerar eller marknadsför eventet.

Dina personuppgifter delas även med våra leverantörer och samarbetspartners som hanterar eventadministrationen, i detta fall Chalmers Konferens för hantering av logistik, eventmottagande och catering (www.chalmerskonferens.se), fotografen som handar fotograferingen, samt Invajo som är det system vi använder för eventbokning och kommunikation i samband med eventet (www.invajo.com). 

Hur länge sparas dina personuppgifter?

Dina personuppgifter kring ditt deltagande sparas dina uppgifter så länge det är nödvändigt för vår bokföring och skatteunderlag. Enligt lag måste dessa uppgifter sparas i sju år. Eventuella uppgifter om matrestriktioner raderas efter avslutat event.

 

1.5 När du som besökare deltar på vårt event

I samband med att du som besökare deltar på ett event hos oss behandlar vi personuppgifter om dig och vid vissa tillfällen tar vi även fotografier eller film under eventet. Om du inte vill vara med på bild eller film kontaktar du oss innan eventet och meddelar detta så att du kan bli identifierad.

Vilka personuppgifter behandlas när du som besökare deltar på vårt event?

Ditt namn, bilder, video- och ljudinspelning av dig från eventet samt dina uttalanden från intervjuer.

Varför behandlar vi och varför har vi rätt att behandla dina personuppgifter?

Dina personuppgifter behandlas för att vi ska kunna dokumentera och marknadsföra våra events för allmänheten och för efterföljande publicering på vår hemsida, i vårt nyhetsbrev samt i våra sociala kanaler. När vi behandlar dina uppgifter för att informera om och marknadsföra våra events görs det med stöd av berättigat intresse. Du kan alltid begära att vi inte ska publicera bilder av dig eller meddela oss om du vill ta bort en publicerad bild.

Vem samlas personuppgifterna in från?

Personuppgifterna får vi direkt från dig i samband med att du deltar på eventet. 

Vem delas personuppgifterna med?

Dina personuppgifter delas på vår hemsida, i vårt nyhetsbrev och i våra sociala mediekanaler (Facebook, Twitter, LinkedIn och Youtube). De uppgifter vi delar på sociala media är av redaktionell utformning i samband med information och dokumentation från eventet.

Dina personuppgifter delas även med våra leverantörer och samarbetspartners som hanterar eventadministrationen, i detta fall Chalmers Konferens för hantering av logistik, eventmottagande och catering (www.chalmerskonferens.se), fotografen som handar fotograferingen, samt Invajo som är det system vi använder för eventbokning och kommunikation i samband med eventet (www.invajo.com). 

Hur länge sparas dina personuppgifter?

Dina personuppgifter kring ditt deltagande sparas dina uppgifter så länge det är nödvändigt för vår bokföring och skatteunderlag. Enligt lag måste dessa uppgifter sparas i sju år. Eventuella uppgifter om matrestriktioner raderas efter avslutat event. 

 

2. Överföring av personuppgifter till länder utanför EU/EES

Lindholmen Science Park strävar efter att behandla personuppgifter inom EU/EES. I fall där Lindholmen Science Park överför eller behandlar personuppgifter utanför EU/EES kommer Lindholmen Science Park att säkerställa en adekvat skyddsnivå i enlighet med tillämplig lagstiftning.

 

3. Säkerhetsåtgärder

Dina personuppgifter behandlas enligt lagen och på ett säkert sätt. Rutiner finns för att skydda dina personuppgifter och värna din integritet. Till exempel behandlar vi bara sådana personuppgifter som vi verkligen behöver och är noga med att radera personuppgifter när de inte behövs längre. Kontinuerligt uppdateras de system som används för att behandla personuppgifter så att de är tillräckligt säkra t.ex. genom anti-virusprogram, brandväggar och system för att upptäcka personuppgifter i olika IT-system. 

 

4. Dina rättigheter

Lindholmen Science Park AB, org. nr. 556568-6366 med adress Lindholmspiren 3-5, Box 8077, 402 78 Göteborg, är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Detta innebär att vi ansvarar för att dina personuppgifter behandlas korrekt och i enlighet med gällande personuppgiftslagstiftning. 

Kontaktperson på Lindholmen Science Park är vd Tord Hermansson och kontaktas på e-post:  
tord.hermansson@lindholmen.se

Du har rätt att få veta vilka personuppgifter som vi behandlar om dig och kan begära en kopia av dessa. Du har rätt att få felaktiga personuppgifter om dig rättade och du kan i vissa fall begära att vi raderar dina personuppgifter (t.ex. om personuppgifterna inte längre är nödvändiga för ändamålet). Du har rätt att när som helst ångra ditt samtycke för behandling som vi gör för att du godkänt den. Det är viktigt att veta att, om du ångrar ett samtycke, gäller det bara framåt och inte för behandling som redan gjorts. Du har även rätt att invända mot viss behandling av dina personuppgifter och begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas. Notera att en begränsning eller radering av dina personuppgifter kan innebära att vi inte har möjlighet att fullfölja våra åtaganden. Du har även rätt att få ut dina personuppgifter i ett maskinläsbart format och att överföra uppgifterna till en annan personuppgiftsansvarig.

Om du är missnöjd över hur vi behandlar dina personuppgifter har du rätt att anmäla sådant missnöje till Integritetsskyddsmyndigheten som är tillsynsmyndighet för vår personuppgiftsbehandling.

Om du har frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter eller om du vill använda de rättigheter du har när vi behandlar dina personuppgifter är du välkommen att kontakta info@lindholmen.se.

Länkar

Denna policy är endast tillämplig för Lindholmen Science Park AB och dess underdomän. När du länkas till annan webbplats rekommenderas att du läser personuppgiftspolicyn som gäller för den sidan. Lindholmen Science Park AB tar inte ansvar för andra företags eller webbplatsers behandling av dina personuppgifter. 

 

5. Ändringar i policyn

Lindholmen Science Park AB förbehåller sig rätten att vidta ändringar i denna policy löpande i den utsträckning ändringarna är nödvändiga för att åtgärda störningar eller för att uppfylla nya legala eller tekniska krav. Alla ändringar av denna integritetspolicy kommer att publiceras på Lindholmen.se