Skip to main content

Temaområden

Drive swedens temaområden

 

Samhällsplanering

 

Illustration av samhällsfunktioner i en tänkt stadsmiljö. Illustration: Göteborgs stad.

Samhällsplaneringsprocesser möjliggör utveckling och uppskalning av framtidens mobilitet. Transportsystemet har utmaningarna kring trafiksäkerhet, trängsel, luftföroreningar och energiförbrukning. Användningen av digitalisering, automatisering och delade tjänster kan bidra till mer attraktiva stads- och landsbygdsmiljöer och effektivare transportsystem. Rätt använt kan digitalisering och automatiserade transportsystem ge lösningar som skapar värde för samhället och individen. Offentliga och privata aktörer behöver hjälpas åt att hitta lösningar som både skapar nytta för samhället, individen och affären - samtidigt.

 

Kontakt

Cocreation autonoma transporter

Drive Sweden underlättar överföring av kunskap mellan olika perspektiv, så att samhällets effekter och behov omhändertas i samband med implementeringen av framtida mobilitetslösningar. Vi har två pågående fokus-projekt med fokus på samarbete och kunskapsöverföring inom mobilitetssektorn.

 

Klimatsmart Mobilitet 2030, ett samarbete med det Strategiska Innovationsprogrammet Viable Cities. Projektet syftar till att överföra kunskap och behov mellan städer och Drive Swedens program och partners. 

 

Maas; eller Kombinerad, delad mobilitet och Nästa generations kollektivtrafik, i samarbete med K2 Nationellt kunskapscentrum för Kollektivtrafik.

 

Drive Sweden i samarbete med Viable Cities

Genom samarbetet med Viable cities konkretiseras Drive Swedens vision om att "Sverige skall tar en ledande roll i att använda digital teknik för att skapa ett mer hållbart transportsystem" genom städers omställningsarbete.

Här samlas städernas behov för att klara målet om klimatneutralitet 2030 med den senaste tekniken för att identifiera behov och möjligheter, för att testa, för att samtala och lära.

  • Vad behöver städerna avseende teknik och organisering, för att att identifiera och ställa om beteenden och resursutnyttjande inom planetens gränser?
  • Vad behöver testas eller implementeras?
  • Vilka behöver samarbeta och vem kan genomföra?

Inom klimatsmart mobiltet 2030 skapar vi konkreta projekt för att med digital teknik påskynda städers omställning. Vi håller event och arbetar för att digital teknik och städers omställningsbehov skall ges gemensamt utrymme i Drive Swedens och Viable cities löpande arbete.

En person mitt i en gata med trafik omkring sig som passerar snabbt.

Klimatsmart Mobilitet 2030

Syftet med projektet är att bidra till en accelererad omställning till hållbar mobilitet i svenska städer. Målet är att fördjupa och utveckla “Klimatsmart mobilitet 2030”, samarbetet mellan Drive...

Kontakt

Kvinna dricker ur en kopp och kollar på färdmedel i mobilen

Hur jobbar Drive Sweden med MaaS?

Vad är kollektivtrafik idag och imorgon? Inom ramen för samarbetet mellan DriveSweden och K2, nationellt kunskapscentrum för kollektivtrafik, driver vi utveckling kring och samtalet om Framtiden kollektiva mobilitet. Vad krävs för en förnya definitionen av kollektivtrafik och för att dra nytta av potentialen i nya typer av mobilitetstjänster?

Kvinna dricker ur en kopp och kollar på färdmedel i mobilen

MaaS for Sustainable Cities

Målet är att dra nytta av de möjligheter som finns kopplade till visionen om kombinerad mobilitet, eller Mobility as a Service (MaaS). Projektet driver aktiviteter för att säkerställa att nyttor med...

Kontakt

Programaktiviteter

Välkommen att delta på våra öppna möten. Ni har också möjlighet att ta del av innehållet i efterhand. Klicka på eventrutan, där finns presentationer från tidigare event.

-
Online
korsning med ljus från bilar som åker

Drive Sweden temaområdesmöte: Samhällsplanering – Digitala trimningsåtgärder

I takt med att samhället kopplas upp och fordon blir smartare ökar vår förmåga att använda data och...
-
Teaterskeppet, Stora matsalen, Visby
Vy över Almedalen på Gotland

Hållbarhetsarenan i Almedalen: Geofencing

Den 5 juli arrangerar vi två seminarier i Almedalen om digitala staket, geofencing. Tekniken finns...
-
Kvinna dricker ur en kopp och kollar på färdmedel i mobilen

Kan ett nationellt biljettsystem bidra till framväxten av nya mobilitetstjänster?

Välkommen till ett webbinarium som utforskar Trafikverkets nya uppdrag att föreslå stöd till...
-
Online
Person står vid övergångsställe

Klimatsmart mobilitet 2030: Workshop om mobilitetshubbar

Workshop inom Klimatsmart Mobilitet 2030 för representanter för de 23 Viable Cities-kommunerna på...

Projekt och resultat

Läs projektresultat om bland annat framtida scenarier för självkörande fordon i Sverige och modelleringar av självkörande fordon på stadsnivå.

 

Affärsmodeller

 

En av Drive Swedens pusselbitar, med texten Affärsmodeller, uppsatt på en whiteboard med anteckningar.

Ny och mer hållbar teknik inom mobilitet och transporttjänster skapar affärsmöjligheter. Samtidigt har affärsmodeller och ekonomins ekosystem identifierats som flaskhalsar för tillväxten av nya tjänster när värdekedjan förändras. I både person- och godstransporter förväntar vi oss nya och förändrade roller, en förskjutning i hur värde förvaltas och skapas och nya typer av offentlig-privata affärsrelationer. Det är därför vi fokuserar på affärsmodeller.

Medan tekniken mognar när tiden går, förändras affärsmodeller kanske inte alltid lika snabbt. Så för att innovativa, samverkande, uppkopplade och automatiserade mobilitetslösningar för gods och människor ska kunna slå igenom och nå marknaden kommer vi att behöva nya fungerande affärsmodeller eller betydande förändringar av nuvarande modeller.

För att övervinna de identifierade utmaningarna och stimulera de nya samarbeten och affärsmodeller som behövs i framtidens transportsystem, så fungerar Drive Swedens tematiska område som en samarbetsplattform, inkubator och test-arena för nya affärsmodeller och samarbeten.

 

Kontakt

Arbetssätt för Business Model Lab beskrivs

Drive Sweden Business Model Lab är en inkubator för projekt som arbetar efter Drive Swedens mål. Business Model Lab utvecklar affärsmodeller och ger stöd till case och projekt.

En av Drive Swedens pusselbitar, med texten Affärsmodeller, uppsatt på en whiteboard med anteckningar.

Drive Sweden Business Model Lab

Automatiserade och uppkopplade fordon och mobilitetstjänster skapar nya affärsmöjligheter. Men medan en ständig utveckling av teknologin löser många tekniska utmaningar, förblir affärsmodellerna en...

Kontakt

Programaktiviteter

Välkommen att delta på våra öppna möten. Ni har också möjlighet att ta del av innehållet i efterhand. Klicka på eventrutan, där finns presentationer från tidigare event.

Projekt och resultat

Drive Sweden har redan närmat sig dessa affärsmodeller, till exempel genom våra projekt KOMPIS, Scania Go och LIMA. Dessa projekt fokuserar på Mobility as a Service (MaaS), MaaS för företag och de nya roller som resenärer och arbetsgivare kommer att kunna ha i framtidens transportsystem. Genom dessa och flera projekt har vi satt fingret på utmaningarna när det gäller affärsmodeller för datadelning, digital infrastruktur, ”kontrolltorn” för automatiserade fordon med mera.

Ett parkeringsgarage och en bil. Photo: Emiliano Vittoriosi on Unsplash.

Parkcess.com Better use of space: en digital marknadsplats för parkeringsköp i tidiga skeden

Parkcess är ett digitalt verktyg, en marknadsplats, där köpare och säljare av tillgång till p-platser under detaljplane- och bygglovsskede kan mötas och dela p-kapacitet.

 

Digital infrastruktur

 

Data från trafik i Stockholm som visas i Innovation Cloud. Ett exempel på arbete med digital infrastruktur inom Drive Sweden.

I takt med att transportsektorn förvandlas till att bli mer uppkopplad, automatiserad, elektrisk och tjänsteinriktad – ökar kraven på att snabbt utveckla produkter och tjänster för att möta nya behov och marknader. Automatiserade fordon och nya mobilitetstjänster kommer att ha stor nytta av att vara uppkopplade och hanteras på systemnivå, istället för att autonoma fordon och tjänster endast ska försöka köra med hjälp av lokala sensorer och lokal intelligens. AI erbjuder en enorm potential för att möjliggöra nya produkter och tjänster och för att effektivisera processer. Tack vare det kan AI vara drivande för att lösa samhällsutmaningar och för att stärka konkurrenskraften för företag och organisationer som anammar tekniken och tar sig an möjligheterna. För att detta ska bli möjligt, behöver den digitala infrastrukturen och vår kunskap om AI utvecklas .

 

Kontakt

Några av Innovation Clouds delar presenteras.

Hur jobbar Drive Sweden med molntjänster?

Molnplattformen Drive Sweden Innovation Cloud används som bas för flera delprojekt i Drive Sweden, bland annat flera pilotförsök med uppkopplade självkörande fordon och nya mobilitetstjänster. Innovation Cloud är vår mötesplats, marknadsplats och det digitala verktyget för att samarbeta, förnya och skapa kommersiella tjänster.

Du kan anmäla ditt intresse och komma igång direkt. Klicka här för att komma till Innovation Cloud.

Några av Innovation Clouds delar presenteras.

Drive Sweden Innovation Cloud

Drive Sweden Innovation Cloud förser våra projektpartners med en teknik- och tjänsteplattform för att möjliggöra och driva utveckling, demonstrationer och innovation av automatiserade transporter och...

Kontakt

Två personer håller en presentation på en scen

Hur jobbar Drive Sweden med AI?

AI-driven mobilitet syftar till att accelerera de olika aktörernas användande av AI i det svenska ekosystemet för mobilitet.

Genom att samla organisationer som arbetar med samhällsutmaningar och -behov, företag inom mobilitetssektorn och AI-experter och -evangelister, ges projektet AI-driven mobilitet stor potential att identifiera möjliga nya produkter, tjänster och processer samt effektivisera existerande processer.

AI-driven mobilitet utvecklades i nära samverkan mellan nyckelaktörer från alla delar av samhället och leddes gemensamt av Drive Sweden och AI Sweden.

Två personer håller en presentation på en scen

AI-driven mobilitet

AI erbjuder en enorm potential för att möjliggöra nya produkter och tjänster och för att effektivisera processer. Tack vare det kan AI vara drivande för att lösa samhällsutmaningar och för att stärka...

Kontakt

Programaktiviteter

Välkommen att delta på våra öppna möten. Ni har också möjlighet att ta del av innehållet i efterhand. Klicka på eventrutan, där finns presentationer från tidigare event.

-
Online
digi infra stad

DigInfra Talks – Slutrapportering

Välkomna att ta del av de viktigaste lärdomarna och slutsatserna från projektet DigInfra, som tittat...
-
Online

AI och visualisering för omvärldsbevakning – hantera komplex och omfattande information

Att på kort tid bilda sig en uppfattning om ett forskningsfält, ett ämnesområde, en omfattande...
-
Online

Kan vi möta svenska städers behov av digital infrastruktur via nordamerikanska lärdomar?

Behovet av och förutsättningarna för att bygga digital infrastruktur kan se väldigt olika ut. Men...
-
Online - Teams
digi infra stad

DigInfra Talks – Planering, drift och underhåll

Vilken roll och vilket ansvar har kommunen i utvecklingen av digital infrastruktur och digitala...

Projekt och resultat

Läs resultat från projekt som använt Innovation Cloud, AI eller som på annat sätt utvecklat digital teknik för nästa generations mobilitet och transport.

ces2020 las vegas street

Förbättrad trafiksäkerhet genom samordnad användning av sensordata från fordon

Projektet kommer att studera hur sensorer på uppkopplade fordon kan bidra till en bättre bild av den aktuella trafiksituationen, för att ge bättre förutsättningar för en kvalitativ trafikstyrning.
lps image

LIMA

LIMA var ett mobilitetsprojekt för dig som arbetar på eller i närheten av Lindholmen. Syftet var att förenkla ditt vardagsresande både i tjänsten och privat, genom en, heltäckande app.

 

Medborgarinvolvering

 

fyra personer samarbetar vid bord

Medborgarinvolvering kring framtidens mobilitetslösningar har identifierats som en prioritering för regeringar, industri och andra intressenter för att kunna skörda de förväntade samhälleliga och affärsmässiga fördelarna kopplade till den nya tekniken och tjänsterna.

Efter att ha synat de utmaningar som är kopplade till detta har vi belyst behovet av att utveckla metoder och samarbetsmodeller som syftar till att engagera användare i att bidra till hur framtidens hållbara mobilitetslösningar utvecklas. Användare måste vara en del av processen för att skapa nya mobilitetslösningar genom användarinvolverande innovationsmetoder.

 

Kontakt

Fem personer sitter vid ett bord och har en diskussion

Vi samlar olika intressenter och använder upplevelser för vardagen som utgångspunkt för att skapa realistiska lösningar och möjligheter att korsbefrukta olika kunskaper och perspektiv från Drive Sweden partners. Detta skapar en unik, dynamisk helhetssyn.


Medborgarinvolvering lyfter också frågor om tillgänglighet, etik och socialt ansvarsfull utveckling. Och Drive Sweden utgör en kraftfull plattform för att skapa djupare förståelse mellan produkt- och samhällsutvecklare, beslutsfattare och de människor som potentiellt påverkas av tekniken.

Programaktiviteter

Välkommen att delta på våra öppna möten. Ni har också möjlighet att ta del av innehållet i efterhand. Klicka på eventrutan, där finns presentationer från tidigare event.

-
Online
co_create

Drive Sweden Public Engagement Competence Network meeting

Welcome to join us for the second meeting of the Public Engagement Competence Network on January...
-
Online
co_create

Välkommen till lanseringen av Drive Swedens Public Engagement Competence Network!

Välkommen att bli en del av ett nytt kompetensnätverk för människocentrerade perspektiv på...

Projekt och resultat

Läs projektresultat om till exempel co-creation labs och användardrivna innovationsmetoder baserade på människocentrerad forskning.

ces2020 las vegas street

Förbättrad trafiksäkerhet genom samordnad användning av sensordata från fordon

Projektet kommer att studera hur sensorer på uppkopplade fordon kan bidra till en bättre bild av den aktuella trafiksituationen, för att ge bättre förutsättningar för en kvalitativ trafikstyrning.
lps image

LIMA

LIMA var ett mobilitetsprojekt för dig som arbetar på eller i närheten av Lindholmen. Syftet var att förenkla ditt vardagsresande både i tjänsten och privat, genom en, heltäckande app.

 

Policy och regelverk

 

Fyra personer samarbetar vid bord

Nya innovationer och teknik riskerar att inte komma till användning eller försenas på grund av föråldrade regelverk. Men nya lösningar för framtidens mobilitet driver på alla typer av regelverk till att ändras, anpassas, förtydligas och nya definitioner skapas. Regelverken kring mobilitet, infrastruktur och uppkopplade tjänster är inte alltid lika uppdaterade eller snabbt utvecklade som tekniken. Transportlösningarna som kräver att regelverken uppdateras är till sin natur mycket breda. Exemplen är många inom bland annat bildelning och integritetsfrågor och det påverkar t ex biluthyrning samt självkörande och förarlösa system. Smarta och integrerade supporttjänster måste tas fram, precis som att policyer som stödjer exempelvis nödvändig delning av data måste implementeras.

Viktigt i detta område är de europeiska och internationella sammanhangen. Utan utveckling och insyn i dessa kan implementering av nya innovationer inom mobilitet bli lidande. Därför håller vi oss uppdaterade och aktivt involverade i olika internationella samarbeten.

Drive Sweden Policy Lab presenteras av Kent Eric Lång under Drive Sweden Forum 220908.

Drive Sweden är en plattform för samarbete mellan olika intressenter just runt utveckling av policyer och regelverk.

 

I Drive Sweden Policy Lab knyts innovation och regelverksutveckling närmare varandra vilket underlättar samarbete mellan olika intressenter. Policy Lab identifierar konkreta flaskhalsar kopplat till regelverk och tar fram förslag till åtgärder i bred samverkan.

 

Syftet med labbet är att utforska hur teknik- och tjänsteutvecklingen relaterar till det existerande lagutrymmet för de nya mobilitetstjänster som tas fram inom Drive Swedens projektportfölj.

Arbetet i Policy Lab består av tre delar:

  • Att bistå två till tre andra pågående projekt inom Drive Sweden:s intresseområde med policy och regelverksinnovation. Vilka projekt som ska erbjudas policy och regelverksinnovation bestäms i samråd med Drive Sweden programkontor baserat på programmets prioriteringar.
     
  • Att syntetisera erfarenheter ifrån policy lab inom Drive Swedens projekt för att omvandla erfarenheter och insikter från enskilda fall till generella råd och åtgärder. Ett exempel på det arbetet är policyutveckling kring hur arbetet i garage och depåer påverkas av självkörande fordon.
     
  • Att bidra med omvärldsbevakning mot pågående projekt som identifierats enligt ovan kring införandet av ny teknik och tjänster inom Drive Swedens intresseområde. Omvärldsbevakningen görs kopplat till de specifika fall som utreds i policylabbet.

Drive Sweden Policy Lab arbetar med specifika case från Drive Sweden-projekt. Under 2020 beviljades ytterligare finansiering, till augusti 2022, för att undersöka ytterligare ett case, med fokus på förutsättningarna för samverkande data i logistikflöden.

Drive Sweden Policy Lab presenteras på Drive Sweden Forum 220908.

Drive Sweden Policy Lab

Eftersom lagar och regler inte kan ändras i samma höga takt som utvecklingen av teknik och marknad håller behövs nya metoder för policy- och regleringsinnovation.

Kontakt

Programaktiviteter

Välkommen att delta på våra öppna möten. Ni har också möjlighet att ta del av innehållet i efterhand. Klicka på eventrutan, där finns presentationer från tidigare event.

-
Online
Bilformad cykelparkering. Foto: Susan Q Yin on Unsplash.

Hur kan vi styra och använda gemensamma ytor genom digitalisering?

Hur kan digitaliseringen effektivisera användningen av gemensamma ytor för till exempel lastning...
-
Online
Elsparkcyklar uppradade vid gångbana

Rundabordssamtal om hantering av mikromobilitet

Den 4 april träffades ett antal olika aktörer och diskuterade hanteringen av mikromobilitet – och nu...
-
Online
skylt för övergångsställe

Hearing: Vilka förutsättningar behövs för att skapa framtidens trafikregler?

Drive Sweden och RISE bjuder in alla intresserade till en hearing för att diskutera vad som behövs i...
-
Online
skylt för övergångsställe

Seminarium om maskinläsbara trafikregler

Välkommen till seminarium om digitala och maskinläsbara trafikregler. Var står olika organisationer...

Projekt och resultat

Läs mer om konkreta resultat från till exempel KRABAT-projektet och fallstudierna inom Drive Sweden Policy Lab, se länk till rapporter på: https://www.drivesweden.net/projekt/drive-sweden-policy-lab


De case som labbet arbetat/arbetar med är:

Case 1 – Modernare och enklare skattesystem för privat bildelning
Syftet med case 1 är att öka kunskapen om hantering av beskattning inom den delen av delningsekonomin där privatpersoner hyr ut lösa saker, bl.a. fordon, inom dagens regelverk. Vi utreder och konkretiserar behov av utveckling av regelverken.

Case 2 – Busskameror för samhällets nytta
Syftet med case 2 är att reda ut policyutmaningar kring busskameror för att öka säkerheten för allmänheten och användning av data för ett mer hållbart, effektivare och uppkopplat samhälle.

Case 3 – Trafikkameror för samhällets nytta
Syftet med case 3 är att reda ut policyutmaningar kring trafikkameror för att öka säkerheten för allmänheten och användning av data för ett mer hållbart, effektivare och uppkopplat samhälle.

Case 4 – Framtidens trafikregler
I denna del identifieras utmaningar, möjligheter och lösningar angående dagens regelverk för utformningen av trafikregler - hur det mottas av de som utfärdar regler och av de som kan ha nytta av maskinläsbara trafikföreskrifter samt konsekvenser av alternativen.

Case 5 – Förstudie regulatoriskt växthus biluthyrningsregelverket
Vi vill sänka tröskeln för yrkesmässiga aktörer att dela oanvända fordon på kvällar och helger för att minska behovet av egen bil hos privatpersoner. Genom policylabb-metodiken identifierar vi utmaningar, möjligheter och lösningar angående ”biluthyrningsregelverket”.