Skip to main content

Temaområden

Drive swedens fem temaområden

 

Samhällsplanering

 

Illustration av samhällsfunktioner i en tänkt stadsmiljö. Illustration: Göteborgs stad.

Samhällsplaneringsprocesser möjliggör utveckling och uppskalning av framtidens mobilitet. Transportsystemet har utmaningar kring trafiksäkerhet, trängsel, luftföroreningar och energiförbrukning. Användningen av digitalisering, automatisering och delade tjänster kan bidra till mer attraktiva stads- och landsbygdsmiljöer och effektivare transportsystem. Rätt använt kan digitaliserade och automatiserade transportsystem bidra till lösningar som skapar värde för samhället och individen. Offentliga och privata aktörer behöver hjälpas åt för att hitta lösningar som både skapar nytta för samhället, individen och affären. 

 

Kontakt

Drive Sweden underlättar överföring av kunskap mellan olika perspektiv, så att samhällets effekter och behov omhändertas i samband med implementeringen av framtida mobilitetslösningar. Vi har två pågående projekt med fokus på samarbete och kunskapsöverföring inom mobilitetssektorn.

Klimatsmart mobilitet 2030 som är ett samarbete med det strategiska innovationsprogrammet Viable Cities. Projektet syftar till att överföra kunskap och behov mellan städer och Drive Swedens program och partners. 

Maas; eller Kombinerad, delad mobilitet och Nästa generations kollektivtrafik, i samarbete med K2 Nationellt kunskapscentrum för kollektivtrafik.

Drive Sweden i samarbete med Viable Cities

Genom samarbetet med Viable Cities konkretiseras Drive Swedens vision om att "Sverige ska ta en ledande roll i att använda digital teknik för att skapa ett mer hållbart transportsystem" genom städers omställningsarbete.

Här samlas städernas behov för att klara målet om klimatneutralitet 2030 med den senaste tekniken för att identifiera behov och möjligheter, för att testa, för att samtala och lära.

  • Vad behöver städerna avseende teknik och organisering för att att identifiera och ställa om beteenden och resursutnyttjande inom planetens gränser?
  • Vad behöver testas eller implementeras?
  • Vilka behöver samarbeta och vem kan genomföra?

Inom initiativet Klimatsmart mobilitet 2030 skapar vi konkreta projekt för att med hjälp av digital teknik påskynda städers omställning. Vi arrangerar event och arbetar för att digital teknik och städers omställningsbehov skall ges gemensamt utrymme i Drive Swedens och Viable Cities löpande arbete.

En person mitt i en gata med trafik omkring sig som passerar snabbt.

Klimatsmart Mobilitet 2030

Syftet med projektet är att bidra till en accelererad omställning till hållbar mobilitet i svenska städer. Målet är att fördjupa och utveckla “Klimatsmart mobilitet 2030”, samarbetet mellan Drive...

Kontakt

Kvinna dricker ur en kopp och kollar på färdmedel i mobilen

Hur jobbar Drive Sweden med MaaS?

Vad är kollektivtrafik idag och imorgon? Inom ramen för samarbetet mellan DriveSweden och K2, Nationellt kunskapscentrum för kollektivtrafik, driver vi utveckling och diskuterar framtidens kollektiva mobilitet. Vad krävs för att förnya definitionen av kollektivtrafik och för att dra nytta av potentialen i nya typer av mobilitetstjänster?

Kvinna dricker ur en kopp och kollar på färdmedel i mobilen

MaaS for Sustainable Cities

Målet är att dra nytta av de möjligheter som finns kopplade till visionen om kombinerad mobilitet, eller Mobility as a Service (MaaS). Projektet driver aktiviteter för att säkerställa att nyttor med...

Kontakt

Programaktiviteter

Välkommen att delta på våra öppna möten. Ni har också möjlighet att ta del av innehållet i efterhand. Klicka på eventrutan, där finns presentationer från tidigare event.

-
Online
korsning med ljus från bilar som åker

Drive Sweden temaområdesmöte: Samhällsplanering – Digitala trimningsåtgärder

I takt med att samhället kopplas upp och fordon blir smartare ökar vår förmåga att använda data och...
-
Teaterskeppet, Stora matsalen, Visby
Vy över Almedalen på Gotland

Hållbarhetsarenan i Almedalen: Geofencing

Den 5 juli arrangerar vi två seminarier i Almedalen om digitala staket, geofencing. Tekniken finns...
-
Kvinna dricker ur en kopp och kollar på färdmedel i mobilen

Kan ett nationellt biljettsystem bidra till framväxten av nya mobilitetstjänster?

Välkommen till ett webbinarium som utforskar Trafikverkets nya uppdrag att föreslå stöd till...
-
Online
Person står vid övergångsställe

Klimatsmart mobilitet 2030: Workshop om mobilitetshubbar

Workshop inom Klimatsmart Mobilitet 2030 för representanter för de 23 Viable Cities-kommunerna på...

Projekt och resultat

Läs projektresultat om bland annat framtida scenarier för självkörande fordon i Sverige och modelleringar av självkörande fordon på stadsnivå.

Ett pictogram av bilar och resenärer. Foto: Göteborgs stad.

Elektriska delade självkörande fordon i det framtida fossiloberoende transportsystemet (Eldsjäl)

Syftet med projektet, även kallat Eldsjäl, var att skapa en ökad förståelse för hur elektriska delade självkörande fordon kan påverka och komplettera kollektivtrafiken men också hur transportsystemet...
En busshållsplats.

Färdplan Färingsö

Med färdplan Färingsö vill vi accelerera omställningen till morgondagens vision om uppkopplad, autonom, digitaliserad och hållbar kollektivtrafik för landsbygden. Genom att identifiera och utifrån...
Två självkörande fordon i stadsmiljöer. Foto: NEVS/CEVT.

Färdplan för hållbara mobilitetslösningar baserade på autonom körning i komplex stadsmiljö

Projektet (även kallat Färdplan autonom mobilitet) har handlat om att undersöka, definiera och inventera förutsättningar för autonom mobilitet. Projektet har bland annat undersökt vilka...
En person som cyklar förbi en bil.

FlexGate

I de flesta nya bostadsområden planeras idag för ett så kallat mobilitetshus där olika mobilitetstjänster och möjlighet till parkering ska erbjudas. Men det är ofta en utmaning att få ekonomin kring...

 

Affärsmodeller

 

En av Drive Swedens pusselbitar, med texten Affärsmodeller, uppsatt på en whiteboard med anteckningar.

Ny och mer hållbar teknik inom mobilitet och transporttjänster skapar affärsmöjligheter. Samtidigt har affärsmodeller och ekonomins ekosystem identifierats som flaskhalsar för tillväxten av nya tjänster när värdekedjan förändras. I både person- och godstransporter förväntar vi oss nya och förändrade roller, en förskjutning i hur värde förvaltas och skapas och nya typer av offentlig-privata affärsrelationer. Det är därför vi fokuserar på affärsmodeller.

Medan tekniken mognar när tiden går, förändras affärsmodeller kanske inte alltid lika snabbt. Så för att innovativa, samverkande, uppkopplade och automatiserade mobilitetslösningar för gods och människor ska kunna slå igenom och nå marknaden kommer vi att behöva nya fungerande affärsmodeller eller betydande förändringar av nuvarande modeller.

För att övervinna de identifierade utmaningarna och stimulera de nya samarbeten och affärsmodeller som behövs i framtidens transportsystem, så fungerar Drive Swedens tematiska område som en samarbetsplattform, inkubator och test-arena för nya affärsmodeller och samarbeten.

 

Kontakt

Drive Sweden Business Model Lab är en inkubator för projekt som arbetar efter Drive Swedens mål. Business Model Lab utvecklar affärsmodeller och ger stöd till case och projekt.

Arbetssätt för Business Model Lab beskrivs

Drive Sweden Business Model Lab

Automatiserade och uppkopplade fordon och mobilitetstjänster skapar nya affärsmöjligheter. Men medan en ständig utveckling av teknologin löser många tekniska utmaningar, förblir affärsmodellerna en...
Arbetssätt för Business Model Lab beskrivs

Drive Sweden Business Model Lab 2

Automatiserade och uppkopplade fordon och mobilitetstjänster skapar nya affärsmöjligheter. Men medan en ständig utveckling av teknologin löser många tekniska utmaningar, förblir affärsmodellerna en...
Arbetssätt för Business Model Lab beskrivs

Drive Sweden Business Model Lab 3

Automatiserade och uppkopplade fordon och mobilitetstjänster skapar nya affärsmöjligheter. Men medan en ständig utveckling av teknologin löser många tekniska utmaningar, förblir affärsmodellerna en...

Kontakt

Programaktiviteter

Välkommen att delta på våra öppna möten. Ni har också möjlighet att ta del av innehållet i efterhand. Klicka på eventrutan, där finns presentationer från tidigare event.

Projekt och resultat

Drive Sweden har redan närmat sig dessa affärsmodeller, till exempel genom våra projekt KOMPIS, Scania Go och LIMA. Dessa projekt fokuserar på Mobility as a Service (MaaS), MaaS för företag och de nya roller som resenärer och arbetsgivare kommer att kunna ha i framtidens transportsystem. Genom dessa och flera projekt har vi satt fingret på utmaningarna när det gäller affärsmodeller för datadelning, digital infrastruktur, ”kontrolltorn” för automatiserade fordon med mera.

hugo vinkel

HUGO

I sin första fas, 2018-2019, utvecklade parterna en prototyp och utvärderade potentialen av att använda mindre autonoma elektriska fordon för att utföra "last mile"-leveranser av paket och varor...
Mobilbiljett visas upp för biljettläsaren på bussen

Implementering av BoB-standarden, Västtrafik

Målet var att möjliggöra försäljning av Västtrafikbiljetter i en annan aktörs app. Detta uppfylldes i samverkan med Göteborgs Stads Parkering och genom att använda sig av BoB-standard (ticket och...
Bilväg genom en allé med träd

Kombinerad mobilitet på landsbygd och i mindre tätorter- förstudie

Bereda för framtida demonstrationsprojekt för kombinerad mobilitet på landsbygd och i mindre tätorter. Projektet identifierade lämpliga områden, mobilitetstjänster som motsvarar invånares...
Ett parkeringsgarage och en bil. Photo: Emiliano Vittoriosi on Unsplash.

Parkcess.com Better use of space: en digital marknadsplats för parkeringsköp i tidiga skeden

Parkcess är ett digitalt verktyg, en marknadsplats, där köpare och säljare av tillgång till p-platser under detaljplane- och bygglovsskede kan mötas och dela p-kapacitet.

 

Digital infrastruktur

 

Data från trafik i Stockholm som visas i Innovation Cloud. Ett exempel på arbete med digital infrastruktur inom Drive Sweden.

I takt med att transportsektorn blir alltmer uppkopplad, automatiserad, elektrisk och tjänsteinriktad ökar kraven på att snabbt utveckla produkter och tjänster för att möta nya behov och marknader. Automatiserade fordon och nya mobilitetstjänster kommer ha stor nytta av att vara uppkopplade och hanteras på systemnivå, istället för att autonoma fordon och tjänster ska förlita sig på lokala sensorer och lokal intelligens. AI innebär en enorm potential för att möjliggöra nya produkter och tjänster och för att effektivisera processer. Tack vare det kan AI vara drivande för att lösa samhällsutmaningar och för att stärka konkurrenskraften för företag och organisationer som anammar tekniken och tar sig an möjligheterna. För att detta ska bli möjligt behöver den digitala infrastrukturen och vår kunskap om AI utvecklas. 

 

Kontakt

Några av Innovation Clouds delar presenteras.

Hur jobbar Drive Sweden med molntjänster?

Molnplattformen Drive Sweden Innovation Cloud används som bas för flera delprojekt i Drive Sweden. Flera projektpartners har använt plattformen för att genomföra flera pilotförsök med uppkopplade självkörande fordon och nya mobilitetstjänster. Innovation Cloud är vår mötesplats, marknadsplats och det digitala verktyget för att samarbeta, förnya och skapa kommersiella tjänster..

Du kan anmäla ditt intresse och komma igång direkt. Klicka här för att komma till Innovation Cloud.

Några av Innovation Clouds delar presenteras.

Drive Sweden - system och tjänster för mobilitet, 2016 - 2017

Drive Sweden Innovation Cloud förser våra projektpartners med en teknik- och tjänsteplattform för att möjliggöra och driva utveckling, demonstrationer och innovation av automatiserade transporter och...
Några av Innovation Clouds delar presenteras.

Drive Sweden - system och tjänster för mobilitet, 2017-2018

Projektet “System och tjänster för mobilitet” förser Drive Sweden med en ledande teknik- och tjänsteplattform som är tillgänglig för projektets aktörer och för interaktion med nya aktörer.
Några av Innovation Clouds delar presenteras.

Drive Sweden - system och tjänster för mobilitet, 2019-2020

Molnplattformen Drive Sweden Innovation Cloud används som bas för flera delprojekt i Drive Sweden, bland annat pilotförsök med uppkopplade självkörande fordon och nya mobilitetstjänster i Stockholm...
Några av Innovation Clouds delar presenteras.

Drive Sweden - system och tjänster för mobilitet, 2021

Drive Sweden Innovation Cloud används som bas för flera projekt som har ekonomiskt stöd av Drive Sweden. Till exempel har flera pilotförsök med uppkopplade självkörande fordon och nya...
Några av Innovation Clouds delar presenteras.

Digital platform

Molnplattformen Drive Sweden Innovation Cloud används som bas för flera av projekten som har finansiering av Drive Sweden, till exempel har flera pilotförsök med uppkopplade självkörande fordon och...

Kontakt

Två personer håller en presentation på en scen

Hur jobbar Drive Sweden med AI?

AI-driven mobilitet syftar till att accelerera de olika aktörernas användande av AI i det svenska ekosystemet för mobilitet.

Genom att samla organisationer som arbetar med samhällsutmaningar och -behov, företag inom mobilitetssektorn och AI-experter och -evangelister, ges projektet AI-driven mobilitet stor potential att identifiera möjliga nya produkter, tjänster och processer samt effektivisera existerande processer.

AI-driven mobilitet utvecklades i nära samverkan mellan nyckelaktörer från alla delar av samhället och leddes gemensamt av Drive Sweden och AI Sweden.

Två personer håller en presentation på en scen

AI-driven mobilitet

AI erbjuder en enorm potential för att möjliggöra nya produkter och tjänster och för att effektivisera processer. Tack vare det kan AI vara drivande för att lösa samhällsutmaningar och för att stärka...
En flygbild över en trafikkorsning med texten AI Enhanced Mobility och projektpartners logotyper.

AI Enhanced Mobility

AI Enhanced Mobility syftar till att bygga kunskap, erfarenhet och nya samarbeten inom AI-tillämpning för framtidens hållbara mobilitetssystem. Projektet är en katalysator för att tillämpa AI inom...

Kontakt

Programaktiviteter

Välkommen att delta på våra öppna möten. Ni har också möjlighet att ta del av innehållet i efterhand. Klicka på eventrutan, där finns presentationer från tidigare event.

-
Online
digi infra stad

DigInfra Talks – Slutrapportering

Välkomna att ta del av de viktigaste lärdomarna och slutsatserna från projektet DigInfra, som tittat...
-
Online

AI och visualisering för omvärldsbevakning – hantera komplex och omfattande information

Att på kort tid bilda sig en uppfattning om ett forskningsfält, ett ämnesområde, en omfattande...
-
Online

Kan vi möta svenska städers behov av digital infrastruktur via nordamerikanska lärdomar?

Behovet av och förutsättningarna för att bygga digital infrastruktur kan se väldigt olika ut. Men...
-
Online - Teams
digi infra stad

DigInfra Talks – Planering, drift och underhåll

Vilken roll och vilket ansvar har kommunen i utvecklingen av digital infrastruktur och digitala...

Projekt och resultat

Läs resultat från projekt som använt Innovation Cloud, AI eller som på annat sätt utvecklat digital teknik för nästa generations mobilitet och transport.

lps image

LIMA

LIMA var ett mobilitetsprojekt för dig som arbetar på eller i närheten av Lindholmen. Syftet var att förenkla ditt vardagsresande både i tjänsten och privat, genom en, heltäckande app.

 

Medborgarinvolvering

 

fyra personer samarbetar vid bord

Medborgarinvolvering kring framtidens mobilitetslösningar har identifierats som en prioritering för regeringar, industri och andra intressenter för att kunna skörda de förväntade samhälleliga och affärsmässiga fördelarna kopplade till den nya tekniken och tjänsterna.

Efter att ha synat de utmaningar som är kopplade till detta har vi belyst behovet av att utveckla metoder och samarbetsmodeller som syftar till att engagera användare i att bidra till hur framtidens hållbara mobilitetslösningar utvecklas. Användare måste vara en del av processen för att skapa nya mobilitetslösningar genom användarinvolverande innovationsmetoder.

 

Kontakt

Fem personer sitter vid ett bord och har en diskussion

Vi samlar olika intressenter och använder upplevelser för vardagen som utgångspunkt för att skapa realistiska lösningar och möjligheter att korsbefrukta olika kunskaper och perspektiv från Drive Sweden partners. Detta skapar en unik, dynamisk helhetssyn.


Medborgarinvolvering lyfter också frågor om tillgänglighet, etik och socialt ansvarsfull utveckling. Och Drive Sweden utgör en kraftfull plattform för att skapa djupare förståelse mellan produkt- och samhällsutvecklare, beslutsfattare och de människor som potentiellt påverkas av tekniken.

Programaktiviteter

Välkommen att delta på våra öppna möten. Ni har också möjlighet att ta del av innehållet i efterhand. Klicka på eventrutan, där finns presentationer från tidigare event.

-
Online
co_create

Drive Sweden Public Engagement Competence Network meeting

Welcome to join us for the second meeting of the Public Engagement Competence Network on January...
-
Online
co_create

Välkommen till lanseringen av Drive Swedens Public Engagement Competence Network!

Välkommen att bli en del av ett nytt kompetensnätverk för människocentrerade perspektiv på...

Projekt och resultat

Läs projektresultat om till exempel co-creation labs och användardrivna innovationsmetoder baserade på människocentrerad forskning.

Biljettautomater uppradade

Biljetter för digitaliserad mobilitet

Detta projekt har fångat behov och identifierat förslag till realiserbara biljettprodukter inom kollektivtrafiken för att kunna driva på utvecklingen av tjänster inom kombinerad mobilitet.
Mobilbiljett visas upp för biljettläsaren på bussen

Implementering av BoB-standarden, Västtrafik

Målet var att möjliggöra försäljning av Västtrafikbiljetter i en annan aktörs app. Detta uppfylldes i samverkan med Göteborgs Stads Parkering och genom att använda sig av BoB-standard (ticket och...
En cykelpool. Foto: Clique Studios on Unsplash.

Ökad användning av fastighetsknutna elcykelpooler

Fastighetsknutna elcykelpooler utgör en central komponent i visionen om en omställning från privatbilism till aktivt och tjänstebaserat resande baserat på delningsekonomi. Användarstatistik visar att...
spegling av parkeringsgarage i kula

One-stop-shop för gods & personmobilitet

(2022-2022) Målet för projektet har varit att utveckla helt nya affärsmodeller samt policys för delad och hållbar mobilitet i gränslandet mellan fastighets- och transportbranschen för att undvika...

 

Policy och regelverk

 

Fyra personer samarbetar vid bord

Nya innovationer och teknik riskerar att inte komma till användning eller försenas på grund av föråldrade regelverk. Men nya lösningar för framtidens mobilitet driver på alla typer av regelverk till att ändras, anpassas, förtydligas och nya definitioner skapas. Regelverken kring mobilitet, infrastruktur och uppkopplade tjänster är inte alltid lika uppdaterade eller snabbt utvecklade som tekniken. Transportlösningarna som kräver att regelverken uppdateras är till sin natur mycket breda. Exemplen är många inom bland annat bildelning och integritetsfrågor och det påverkar t ex biluthyrning samt självkörande och förarlösa system. Smarta och integrerade supporttjänster måste tas fram, precis som att policyer som stödjer exempelvis nödvändig delning av data måste implementeras.

Viktigt i detta område är de europeiska och internationella sammanhangen. Utan utveckling och insyn i dessa kan implementering av nya innovationer inom mobilitet bli lidande. Därför håller vi oss uppdaterade och aktivt involverade i olika internationella samarbeten.

Drive Sweden Policy Lab presenteras av Kent Eric Lång under Drive Sweden Forum 220908.

Drive Sweden är en plattform för samarbete mellan olika intressenter just runt utveckling av policyer och regelverk.

 

I Drive Sweden Policy Lab knyts innovation och regelverksutveckling närmare varandra vilket underlättar samarbete mellan olika intressenter. Policy Lab identifierar konkreta flaskhalsar kopplat till regelverk och tar fram förslag till åtgärder i bred samverkan.

 

Syftet med labbet är att utforska hur teknik- och tjänsteutvecklingen relaterar till det existerande lagutrymmet för de nya mobilitetstjänster som tas fram inom Drive Swedens projektportfölj.

Arbetet i Policy Lab består av tre delar:

  • Att bistå två till tre andra pågående projekt inom Drive Sweden:s intresseområde med policy och regelverksinnovation. Vilka projekt som ska erbjudas policy och regelverksinnovation bestäms i samråd med Drive Sweden programkontor baserat på programmets prioriteringar.
     
  • Att syntetisera erfarenheter ifrån policy lab inom Drive Swedens projekt för att omvandla erfarenheter och insikter från enskilda fall till generella råd och åtgärder. Ett exempel på det arbetet är policyutveckling kring hur arbetet i garage och depåer påverkas av självkörande fordon.
     
  • Att bidra med omvärldsbevakning mot pågående projekt som identifierats enligt ovan kring införandet av ny teknik och tjänster inom Drive Swedens intresseområde. Omvärldsbevakningen görs kopplat till de specifika fall som utreds i policylabbet.

Drive Sweden Policy Lab arbetar med specifika case från Drive Sweden-projekt. Under 2020 beviljades ytterligare finansiering, till augusti 2022, för att undersöka ytterligare ett case, med fokus på förutsättningarna för samverkande data i logistikflöden.

Drive Sweden Policy Lab presenteras på Drive Sweden Forum 220908.

Drive Sweden Policy lab

Eftersom lagar och regler inte kan ändras i samma höga takt som utvecklingen av teknik och marknad håller behövs nya metoder för policy- och regleringsinnovation.

Kontakt

man håller föredrag med en powerpoint framför en publik,

Nätverk Mikromobilitet samlar kommuner, operatörer, företag och forskare för att sprida goda exempel och diskutera svårigheter avseende t ex policy, datadelning och trafikplanering.

Se resultat från nätverkets aktiviteter nedan.

-
Visual Arena, Lindholmen Science Park, Lindholmenspiren 3-5, Göteborg
Elsparkcyklar uppradade vid gångbana

Elsparkcyklar - en del av morgondagens hållbara transportsystem?

Hanteringen av dagens elscootrar ger oss viktiga ledtrådar till hur vi kan använda offentlig-privat...

Programaktiviteter

Välkommen att delta på våra öppna möten. Ni har också möjlighet att ta del av innehållet i efterhand. Klicka på eventrutan, där finns presentationer från tidigare event.

-
Online
skylt för övergångsställe

Seminarium om maskinläsbara trafikregler

Välkommen till seminarium om digitala och maskinläsbara trafikregler. Var står olika organisationer...
-
Online

Drive Sweden Lunch & Learn: Automatiserad körning och geostaket – en överblick

Ska din organisation lämna remissvar på regeringens promemoria om automatiserad körning och...
-
Online

Drive Sweden Temaområdesmöte: Policyutveckling

Välkommen till detta temaområdesmöte som kommer att fokusera på en nyckelfråga: Vad behövs för att...

Projekt och resultat

Läs mer om konkreta resultat från till exempel KRABAT-projektet och fallstudierna inom Drive Sweden Policy Lab, se länk till rapporter på: https://www.drivesweden.net/projekt/drive-sweden-policy-lab


De case som labbet arbetat/arbetar med är:

Case 1 – Modernare och enklare skattesystem för privat bildelning
Syftet med case 1 är att öka kunskapen om hantering av beskattning inom den delen av delningsekonomin där privatpersoner hyr ut lösa saker, bl.a. fordon, inom dagens regelverk. Vi utreder och konkretiserar behov av utveckling av regelverken.

Case 2 – Busskameror för samhällets nytta
Syftet med case 2 är att reda ut policyutmaningar kring busskameror för att öka säkerheten för allmänheten och användning av data för ett mer hållbart, effektivare och uppkopplat samhälle.

Case 3 – Trafikkameror för samhällets nytta
Syftet med case 3 är att reda ut policyutmaningar kring trafikkameror för att öka säkerheten för allmänheten och användning av data för ett mer hållbart, effektivare och uppkopplat samhälle.

Case 4 – Framtidens trafikregler
I denna del identifieras utmaningar, möjligheter och lösningar angående dagens regelverk för utformningen av trafikregler - hur det mottas av de som utfärdar regler och av de som kan ha nytta av maskinläsbara trafikföreskrifter samt konsekvenser av alternativen.

Case 5 – Förstudie regulatoriskt växthus biluthyrningsregelverket
Vi vill sänka tröskeln för yrkesmässiga aktörer att dela oanvända fordon på kvällar och helger för att minska behovet av egen bil hos privatpersoner. Genom policylabb-metodiken identifierar vi utmaningar, möjligheter och lösningar angående ”biluthyrningsregelverket”.

En illustration av fysiskt och digitalt vägnät, från projektets slutrapport (av RISE).

Framtidens trafikregler

Framtidens trafikregler adresserade behovet av utveckling av regelverket för trafikföreskrifter – ett arbete som behöver bedrivas genom dialog med en stor bredd av aktörer. I projektet, som är en del...
Mobilbiljett visas upp för biljettläsaren på bussen

Implementering av BoB-standarden, Västtrafik

Målet var att möjliggöra försäljning av Västtrafikbiljetter i en annan aktörs app. Detta uppfylldes i samverkan med Göteborgs Stads Parkering och genom att använda sig av BoB-standard (ticket och...
Drive Sweden Policy Lab presenteras av Kent Eric Lång under Drive Sweden Forum 220908.

Oberoende granskare vid försöksverksamhet med automatiserade fordon

Drive Sweden Policy Lab (DSPL) är en plattform för gemensam policyutveckling med aktörer från näringsliv, myndigheter och forskning som möjliggör smart mobilitet. I detta case, DSPL Case 6, är syftet...
platt astazero

PLATT

För att möta dagens utmaningar kring teknikutveckling i relation till existerande regler och lagar behöver offentliga och privata aktörer se varandras perspektiv för att hitta hållbara lösningar...