Skip to main content

Temaområden

Drive swedens fem temaområden

 

Samhällsplanering

 

Illustration av samhällsfunktioner i en tänkt stadsmiljö. Illustration: Göteborgs stad.

Samhällsplaneringsprocesser möjliggör utveckling och uppskalning av framtidens mobilitet. Transportsystemet har utmaningar kring trafiksäkerhet, trängsel, luftföroreningar och energiförbrukning. Användningen av digitalisering, automatisering och delade tjänster kan bidra till mer attraktiva stads- och landsbygdsmiljöer och effektivare transportsystem. Rätt använt kan digitaliserade och automatiserade transportsystem bidra till lösningar som skapar värde för samhället och individen. Offentliga och privata aktörer behöver hjälpas åt för att hitta lösningar som både skapar nytta för samhället, individen och affären. 

 

Kontakt

Drive Sweden underlättar överföring av kunskap mellan olika perspektiv, så att samhällets effekter och behov omhändertas i samband med implementeringen av framtida mobilitetslösningar. Vi har två pågående projekt med fokus på samarbete och kunskapsöverföring inom mobilitetssektorn.

Klimatsmart mobilitet 2030 som är ett samarbete med det strategiska innovationsprogrammet Viable Cities. Projektet syftar till att överföra kunskap och behov mellan städer och Drive Swedens program och partners. 

Maas; eller Kombinerad, delad mobilitet och Nästa generations kollektivtrafik, i samarbete med K2 Nationellt kunskapscentrum för kollektivtrafik.

Drive Sweden i samarbete med Viable Cities

Genom samarbetet med Viable Cities konkretiseras Drive Swedens vision om att "Sverige ska ta en ledande roll i att använda digital teknik för att skapa ett mer hållbart transportsystem" genom städers omställningsarbete.

Här samlas städernas behov för att klara målet om klimatneutralitet 2030 med den senaste tekniken för att identifiera behov och möjligheter, för att testa, för att samtala och lära.

  • Vad behöver städerna avseende teknik och organisering för att att identifiera och ställa om beteenden och resursutnyttjande inom planetens gränser?
  • Vad behöver testas eller implementeras?
  • Vilka behöver samarbeta och vem kan genomföra?

Inom initiativet Klimatsmart mobilitet 2030 skapar vi konkreta projekt för att med hjälp av digital teknik påskynda städers omställning. Vi arrangerar event och arbetar för att digital teknik och städers omställningsbehov skall ges gemensamt utrymme i Drive Swedens och Viable Cities löpande arbete.

En person mitt i en gata med trafik omkring sig som passerar snabbt.

Klimatsmart Mobilitet 2030

Syftet med projektet är att bidra till en accelererad omställning till hållbar mobilitet i svenska städer. Målet är att fördjupa och utveckla “Klimatsmart mobilitet 2030”, samarbetet mellan Drive...

Kontakt

Kvinna dricker ur en kopp och kollar på färdmedel i mobilen

Hur jobbar Drive Sweden med MaaS?

Vad är kollektivtrafik idag och imorgon? Inom ramen för samarbetet mellan DriveSweden och K2, Nationellt kunskapscentrum för kollektivtrafik, driver vi utveckling och diskuterar framtidens kollektiva mobilitet. Vad krävs för att förnya definitionen av kollektivtrafik och för att dra nytta av potentialen i nya typer av mobilitetstjänster?

Kvinna dricker ur en kopp och kollar på färdmedel i mobilen

MaaS for Sustainable Cities

Målet är att dra nytta av de möjligheter som finns kopplade till visionen om kombinerad mobilitet, eller Mobility as a Service (MaaS). Projektet driver aktiviteter för att säkerställa att nyttor med...

Kontakt

Programaktiviteter

Välkommen att delta på våra öppna möten. Ni har också möjlighet att ta del av innehållet i efterhand. Klicka på eventrutan, där finns presentationer från tidigare event.

-
Online
En kaffekopp, en dator, ett anteckningsblock och en mobiltelefon.

Drive Sweden Lunch & Learn: Självkörande fordons påverkan på transportsystemet

Drive Sweden
Hur skulle en storskalig implementering av självkörande teknologier påverka Stockholms...
-
Online
En illustration av en stad där geofencing används. Foto: CLOSER.

Geofencing - konkreta tips för dig som arbetar med trafik och transporter i en kommun

CLOSER
Den 9 december 2022 höll CLOSER ett event där de presenterade lärdomar om hur kommuner kan använda...
-
Online
Public transport and a bike. Photo: Mika Baumeister on Unsplash

Workshop: Hur utformar vi framtidens kollektiva mobilitet?

Drive Sweden, Viable Cities & K2
Kan kollektivt resande hjälpa oss i arbetet med att våra städer ska bli klimatneutrala och hur kan...
-
Online
Public transport and a bike. Photo: Mika Baumeister on Unsplash

Drive Sweden Lunch & Learn: Från kollektivtrafik till kollektiv mobilitet

Drive Sweden
Välkommen att ta del av slutsatserna från den nya rapporten Framtidens kollektiva mobilitet, som...

Projekt och resultat

Läs projektresultat om bland annat framtida scenarier för självkörande fordon i Sverige och modelleringar av självkörande fordon på stadsnivå.

An autonomous vehicle from NEVS in an illustrated city. Photo: NEVS.

BASE - Brunnshög Automated Sustainable Electromobility

BASE mål är att främja en hållbar stadsutveckling med minskad stadsbilism, genom att förbereda för en delad autonom mobilitetstjänst som integreras med befintlig kollektivtrafik.
Ciklo swap station. Foto: Ciklo

CoMiMo – Connected Micro Mobility

CoMiMo - Connected Micro Mobility - bygger på en systemlösning som undanröjer de hinder som idag finns för uppkopplad, effektiv och säker mikromobilitet. Projektet skapar samverkan och löser behov i...
En SL-buss på en väg vid vinterväglag. Foto: SL.

Delat väglagsdata för tillförlitlig busstrafik

Projektet omfattar en system- och teknikdemonstration, som genom ett uppkopplat transportsystem syftar till att bidra till en pålitlig och attraktiv busstrafik tack vare tillgången till tillförlitlig...
Två kvinnor som cyklar i en stad.

Demonstration av teknik för att identifiera rörelsen i en stad

Projektet (även kallat Rörelsen i en stad) har utvecklat en Crowd Analytics-tjänst för urban mobilitet. Genom att kombinera och bearbeta mobildata, kartdata, trafikdata och demografisk data följer...

 

Affärsmodeller

 

En av Drive Swedens pusselbitar, med texten Affärsmodeller, uppsatt på en whiteboard med anteckningar.

Ny och mer hållbar teknik inom mobilitet och transporttjänster skapar affärsmöjligheter. Samtidigt har affärsmodeller och ekonomins ekosystem identifierats som flaskhalsar för tillväxten av nya tjänster när värdekedjan förändras. I både person- och godstransporter förväntar vi oss nya och förändrade roller, en förskjutning i hur värde förvaltas och skapas och nya typer av offentlig-privata affärsrelationer. Det är därför vi fokuserar på affärsmodeller.

Medan tekniken mognar när tiden går, förändras affärsmodeller kanske inte alltid lika snabbt. Så för att innovativa, samverkande, uppkopplade och automatiserade mobilitetslösningar för gods och människor ska kunna slå igenom och nå marknaden kommer vi att behöva nya fungerande affärsmodeller eller betydande förändringar av nuvarande modeller.

För att övervinna de identifierade utmaningarna och stimulera de nya samarbeten och affärsmodeller som behövs i framtidens transportsystem, så fungerar Drive Swedens tematiska område som en samarbetsplattform, inkubator och test-arena för nya affärsmodeller och samarbeten.

 

Kontakt

Drive Sweden Business Model Lab är en inkubator för projekt som arbetar efter Drive Swedens mål. Business Model Lab utvecklar affärsmodeller och ger stöd till case och projekt.

Arbetssätt för Business Model Lab beskrivs

Drive Sweden Business Model Lab

Automatiserade och uppkopplade fordon och mobilitetstjänster skapar nya affärsmöjligheter. Men medan en ständig utveckling av teknologin löser många tekniska utmaningar, förblir affärsmodellerna en...
Arbetssätt för Business Model Lab beskrivs

Drive Sweden Business Model Lab 2

Automatiserade och uppkopplade fordon och mobilitetstjänster skapar nya affärsmöjligheter. Men medan en ständig utveckling av teknologin löser många tekniska utmaningar, förblir affärsmodellerna en...
Arbetssätt för Business Model Lab beskrivs

Drive Sweden Business Model Lab 3

Automatiserade och uppkopplade fordon och mobilitetstjänster skapar nya affärsmöjligheter. Men medan en ständig utveckling av teknologin löser många tekniska utmaningar, förblir affärsmodellerna en...

Kontakt

Programaktiviteter

Välkommen att delta på våra öppna möten. Ni har också möjlighet att ta del av innehållet i efterhand. Klicka på eventrutan, där finns presentationer från tidigare event.

-
Online
En av Drive Swedens pusselbitar, med texten Affärsmodeller, uppsatt på en whiteboard med anteckningar.

Successful scaling of consolidation centers and micro hubs – examples from Sweden and the Netherlands

Drive Sweden Thematic Area Business Models
Konsolidering av varuleveranser i kombination med så kallade micro hubs anses ofta vara en lösning...
-
KTH + online
En bild på en av Drive Swedens pusselbitar med texten Affärsmodeller.

Drive Sweden Business Model Lab – Workshop: Autonoma Transporter

Drive Sweden
Den 17 oktober arrangerade Drive Sweden Business Model lab en workshop tillsammans med Applied...
-
Online
car in a tunnel

Drive Sweden Temaområdesmöte: Affärsmodeller & Digital infrastruktur

Självkörande transporter i svenska städer – från utopi till verklighet! Vilka bakomliggande behov...
-
Online

Drive Sweden temaområdesmöte: Affärsmodeller & Policyutveckling

Delad data som en möjliggörare för framtida affärsmodeller. Se eventet här!

Projekt och resultat

Drive Sweden har redan närmat sig dessa affärsmodeller, till exempel genom våra projekt KOMPIS, Scania Go och LIMA. Dessa projekt fokuserar på Mobility as a Service (MaaS), MaaS för företag och de nya roller som resenärer och arbetsgivare kommer att kunna ha i framtidens transportsystem. Genom dessa och flera projekt har vi satt fingret på utmaningarna när det gäller affärsmodeller för datadelning, digital infrastruktur, ”kontrolltorn” för automatiserade fordon med mera.

robotaxi

Affärsmodeller för robotaxi

Detta projekt avser att undersöka i vilka fall som en flotta av robotaxis kan vara ett alternativ för vissa typer av kollektivtrafik i Sverige. För att robotaxis ska fungera som koncept och...
Biljettautomater uppradade

Biljetter för digitaliserad mobilitet

Detta projekt har fångat behov och identifierat förslag till realiserbara biljettprodukter inom kollektivtrafiken för att kunna driva på utvecklingen av tjänster inom kombinerad mobilitet.
Ciklo swap station. Foto: Ciklo

CoMiMo – Connected Micro Mobility

CoMiMo - Connected Micro Mobility - bygger på en systemlösning som undanröjer de hinder som idag finns för uppkopplad, effektiv och säker mikromobilitet. Projektet skapar samverkan och löser behov i...
Motorväg som har vita och röda streck efter lamporna på bilarna

Effektiva, uthålliga och uppkopplade logistiksystem

Genom fyra genomförbarhetsstudier har projektförslag för att utveckla lösningar för mer effektiva och hållbara godstransportsystem tagits fram, med koppling till digitalisering, uppkoppling och...

 

Digital infrastruktur

 

Data från trafik i Stockholm som visas i Innovation Cloud. Ett exempel på arbete med digital infrastruktur inom Drive Sweden.

I takt med att transportsektorn blir alltmer uppkopplad, automatiserad, elektrisk och tjänsteinriktad ökar kraven på att snabbt utveckla produkter och tjänster för att möta nya behov och marknader. Automatiserade fordon och nya mobilitetstjänster kommer ha stor nytta av att vara uppkopplade och hanteras på systemnivå, istället för att autonoma fordon och tjänster ska förlita sig på lokala sensorer och lokal intelligens. AI innebär en enorm potential för att möjliggöra nya produkter och tjänster och för att effektivisera processer. Tack vare det kan AI vara drivande för att lösa samhällsutmaningar och för att stärka konkurrenskraften för företag och organisationer som anammar tekniken och tar sig an möjligheterna. För att detta ska bli möjligt behöver den digitala infrastrukturen och vår kunskap om AI utvecklas. 

 

Kontakt

Några av Innovation Clouds delar presenteras.

Hur jobbar Drive Sweden med molntjänster?

Molnplattformen Drive Sweden Innovation Cloud används som bas för flera delprojekt i Drive Sweden. Flera projektpartners har använt plattformen för att genomföra flera pilotförsök med uppkopplade självkörande fordon och nya mobilitetstjänster. Innovation Cloud är vår mötesplats, marknadsplats och det digitala verktyget för att samarbeta, förnya och skapa kommersiella tjänster..

Du kan anmäla ditt intresse och komma igång direkt. Klicka här för att komma till Innovation Cloud.

Några av Innovation Clouds delar presenteras.

Drive Sweden - system och tjänster för mobilitet, 2016 - 2017

Drive Sweden Innovation Cloud förser våra projektpartners med en teknik- och tjänsteplattform för att möjliggöra och driva utveckling, demonstrationer och innovation av automatiserade transporter och...
Några av Innovation Clouds delar presenteras.

Drive Sweden - system och tjänster för mobilitet, 2017-2018

Projektet “System och tjänster för mobilitet” förser Drive Sweden med en ledande teknik- och tjänsteplattform som är tillgänglig för projektets aktörer och för interaktion med nya aktörer.
Några av Innovation Clouds delar presenteras.

Drive Sweden - system och tjänster för mobilitet, 2019-2020

Molnplattformen Drive Sweden Innovation Cloud används som bas för flera delprojekt i Drive Sweden, bland annat pilotförsök med uppkopplade självkörande fordon och nya mobilitetstjänster i Stockholm...
Några av Innovation Clouds delar presenteras.

Drive Sweden - system och tjänster för mobilitet, 2021

Drive Sweden Innovation Cloud används som bas för flera projekt som har ekonomiskt stöd av Drive Sweden. Till exempel har flera pilotförsök med uppkopplade självkörande fordon och nya...
Några av Innovation Clouds delar presenteras.

Digital platform

Molnplattformen Drive Sweden Innovation Cloud används som bas för flera av projekten som har finansiering av Drive Sweden, till exempel har flera pilotförsök med uppkopplade självkörande fordon och...

Kontakt

Två personer håller en presentation på en scen

Hur jobbar Drive Sweden med AI?

AI-driven mobilitet syftar till att accelerera de olika aktörernas användande av AI i det svenska ekosystemet för mobilitet.

Genom att samla organisationer som arbetar med samhällsutmaningar och -behov, företag inom mobilitetssektorn och AI-experter och -evangelister, ges projektet AI-driven mobilitet stor potential att identifiera möjliga nya produkter, tjänster och processer samt effektivisera existerande processer.

AI-driven mobilitet utvecklades i nära samverkan mellan nyckelaktörer från alla delar av samhället och leddes gemensamt av Drive Sweden och AI Sweden.

Två personer håller en presentation på en scen

AI-driven mobilitet

AI erbjuder en enorm potential för att möjliggöra nya produkter och tjänster och för att effektivisera processer. Tack vare det kan AI vara drivande för att lösa samhällsutmaningar och för att stärka...
En flygbild över en trafikkorsning med texten AI Enhanced Mobility och projektpartners logotyper.

AI Enhanced Mobility

AI Enhanced Mobility syftar till att bygga kunskap, erfarenhet och nya samarbeten inom AI-tillämpning för framtidens hållbara mobilitetssystem. Projektet är en katalysator för att tillämpa AI inom...

Kontakt

Programaktiviteter

Välkommen att delta på våra öppna möten. Ni har också möjlighet att ta del av innehållet i efterhand. Klicka på eventrutan, där finns presentationer från tidigare event.

-
Online
digital infrastructire unsplash

Drive Sweden temaområdesmöte Digital infrastruktur: Workshop med Avancerad Digitalisering

Drive Sweden
Hur fungerar det nystartade innovationsprogrammet Avancerad Digitalisering och hur kan det relatera...
-
Zenseact ground floor, Lindholmspiren 2, Göteborg
flygbild över stad

AI AWARE - Deep dive and After Work with industry colleagues

Tänk om vi kunde leva i en värld utan olyckor? Tänk om vi kunde förutse och på så vis undvika...
-

Drive Sweden Lunch & Learn: Nya lösningar för en smartare infrastruktur

Hur öppnar nya tekniska lösningar i fordon upp för nya möjligheter till smart trafikövervakning och...
-
Online
digi infra stad

DigInfra Talks – Digital infrastruktur för elsparkcyklar: resonemang och råd till kommuner

Välkomna att ta del av lärdomar kring MDS (Mobility Data Specification), om kommunernas digitala...

Projekt och resultat

Läs resultat från projekt som använt Innovation Cloud, AI eller som på annat sätt utvecklat digital teknik för nästa generations mobilitet och transport.

A visualization of traffic and pedestrians. Photo: Ericsson.

3GPP Delivery robots

Syftet med detta projekt är att praktiskt utforska både mänskliga och tekniska krav och begränsningar kopplade till framtida tillgång till självkörande leveranstjänster. Dessa tillhandahålls med hjälp...
5g ride

5G Ride

(2020-2020) De kommande åren kommer att bjuda på ett flertal pilotprojekt i Stockholm med fokus på hur 5G och kontrolltorn kan användas inom framtidens kollektivtrafik. 5G Ride är ett av dess projekt...
Ett så kallat kontrolltorn för automatiserade och självkörande fordon.

AVTCT - Automated Vehicle Traffic Control Tower

AVTCT-projektet undersöker trafikeffekterna på automatiserade fordon och trafikledning av kommersiellt drivna bilpooler och kollektivtrafik.
ces2020 las vegas street

Förbättrad trafiksäkerhet genom samordnad användning av sensordata från fordon

Projektet kommer att studera hur sensorer på uppkopplade fordon kan bidra till en bättre bild av den aktuella trafiksituationen, för att ge bättre förutsättningar för en kvalitativ trafikstyrning.

 

Medborgarinvolvering

 

fyra personer samarbetar vid bord

Medborgarinvolvering kring framtidens mobilitetslösningar har identifierats som en prioritering för regeringar, industri och andra intressenter för att kunna skörda de förväntade samhälleliga och affärsmässiga fördelarna kopplade till den nya tekniken och tjänsterna.

Efter att ha synat de utmaningar som är kopplade till detta har vi belyst behovet av att utveckla metoder och samarbetsmodeller som syftar till att engagera användare i att bidra till hur framtidens hållbara mobilitetslösningar utvecklas. Användare måste vara en del av processen för att skapa nya mobilitetslösningar genom användarinvolverande innovationsmetoder.

 

Kontakt

Fem personer sitter vid ett bord och har en diskussion

Vi samlar olika intressenter och använder upplevelser för vardagen som utgångspunkt för att skapa realistiska lösningar och möjligheter att korsbefrukta olika kunskaper och perspektiv från Drive Sweden partners. Detta skapar en unik, dynamisk helhetssyn.


Medborgarinvolvering lyfter också frågor om tillgänglighet, etik och socialt ansvarsfull utveckling. Och Drive Sweden utgör en kraftfull plattform för att skapa djupare förståelse mellan produkt- och samhällsutvecklare, beslutsfattare och de människor som potentiellt påverkas av tekniken.

Programaktiviteter

Välkommen att delta på våra öppna möten. Ni har också möjlighet att ta del av innehållet i efterhand. Klicka på eventrutan, där finns presentationer från tidigare event.

-
Lindholmen Science Park: Pascal, Lindholmspiren 3-5, Gothenburg

Medborgarinvolvering – Att involvera människor i samskapande av framtidens mobilitet

Välkommen till ett temaområdesmöte arrangerad av Drive Swedens temaområde Medborgarinvolvering...
-
Online

Drive Sweden Public Engagement Competence Network Lunch & Learn: Ung Mobilitet

Välkommen till vårt andra Lunch & Learn med vårt nätverk inom temaområdet Public Engagement! Temat...
-
Baertling Hall, Kristian IV:s väg 3, Halmstad University
Group of people in a workshop

Hur kommer vi att uppleva framtidens transportlösningar?

Välkommen att diskutera och lära om människocentrerad mobilitetsforskning och -utveckling, med...
-

Public Engagement Competence Network Lunch & Learn: Getting Cozy with Shared Autonomy

Vilka är möjliggörarna och barriärerna för delade självkörande fordon? Och hur bör vi arbeta...

Projekt och resultat

Läs projektresultat om till exempel co-creation labs och användardrivna innovationsmetoder baserade på människocentrerad forskning.

driveswedenbg

4All

Projektets syfte är att ta fram underlag som kan bidra till hållbara mobilitetslösningar, i form av demonstratorer/piloter på en specifik plats, som utgår från att vara till nytta ”for all” och...
ad cards photo

AHA - A Human Approach

Ska vi, och våra städer, anpassa oss till ny mobilitet i städerna eller kan teknik skräddarsys för oss? AHA-projekten syftar till att skapa nya sätt att utveckla moderna fordon och smarta städer för...
AHA II presenteras under Drive Sweden Forum 220908.

AHA II - A Human Approach II

AHA II bygger vidare på samarbetsmodellen som arbetats fram i AHA genom att även engagera användarna i utvecklandet av framtida mobilitetslösningar.
An autonomous vehicle from NEVS in an illustrated city. Photo: NEVS.

BASE - Brunnshög Automated Sustainable Electromobility

BASE mål är att främja en hållbar stadsutveckling med minskad stadsbilism, genom att förbereda för en delad autonom mobilitetstjänst som integreras med befintlig kollektivtrafik.

 

Policy och regelverk

 

Fyra personer samarbetar vid bord

Nya innovationer och teknik riskerar att inte komma till användning eller försenas på grund av föråldrade regelverk. Men nya lösningar för framtidens mobilitet driver på alla typer av regelverk till att ändras, anpassas, förtydligas och nya definitioner skapas. Regelverken kring mobilitet, infrastruktur och uppkopplade tjänster är inte alltid lika uppdaterade eller snabbt utvecklade som tekniken. Transportlösningarna som kräver att regelverken uppdateras är till sin natur mycket breda. Exemplen är många inom bland annat bildelning och integritetsfrågor och det påverkar t ex biluthyrning samt självkörande och förarlösa system. Smarta och integrerade supporttjänster måste tas fram, precis som att policyer som stödjer exempelvis nödvändig delning av data måste implementeras.

Viktigt i detta område är de europeiska och internationella sammanhangen. Utan utveckling och insyn i dessa kan implementering av nya innovationer inom mobilitet bli lidande. Därför håller vi oss uppdaterade och aktivt involverade i olika internationella samarbeten.

Drive Sweden Policy Lab presenteras av Kent Eric Lång under Drive Sweden Forum 220908.

Drive Sweden är en plattform för samarbete mellan olika intressenter just runt utveckling av policyer och regelverk.

 

I Drive Sweden Policy Lab knyts innovation och regelverksutveckling närmare varandra vilket underlättar samarbete mellan olika intressenter. Policy Lab identifierar konkreta flaskhalsar kopplat till regelverk och tar fram förslag till åtgärder i bred samverkan.

 

Syftet med labbet är att utforska hur teknik- och tjänsteutvecklingen relaterar till det existerande lagutrymmet för de nya mobilitetstjänster som tas fram inom Drive Swedens projektportfölj.

Arbetet i Policy Lab består av tre delar:

  • Att bistå två till tre andra pågående projekt inom Drive Sweden:s intresseområde med policy och regelverksinnovation. Vilka projekt som ska erbjudas policy och regelverksinnovation bestäms i samråd med Drive Sweden programkontor baserat på programmets prioriteringar.
     
  • Att syntetisera erfarenheter ifrån policy lab inom Drive Swedens projekt för att omvandla erfarenheter och insikter från enskilda fall till generella råd och åtgärder. Ett exempel på det arbetet är policyutveckling kring hur arbetet i garage och depåer påverkas av självkörande fordon.
     
  • Att bidra med omvärldsbevakning mot pågående projekt som identifierats enligt ovan kring införandet av ny teknik och tjänster inom Drive Swedens intresseområde. Omvärldsbevakningen görs kopplat till de specifika fall som utreds i policylabbet.

Drive Sweden Policy Lab arbetar med specifika case från Drive Sweden-projekt. Under 2020 beviljades ytterligare finansiering, till augusti 2022, för att undersöka ytterligare ett case, med fokus på förutsättningarna för samverkande data i logistikflöden.

Drive Sweden Policy Lab presenteras på Drive Sweden Forum 220908.

Drive Sweden Policy lab

Eftersom lagar och regler inte kan ändras i samma höga takt som utvecklingen av teknik och marknad håller behövs nya metoder för policy- och regleringsinnovation.

Kontakt

man håller föredrag med en powerpoint framför en publik,

Nätverk Mikromobilitet samlar kommuner, operatörer, företag och forskare för att sprida goda exempel och diskutera svårigheter avseende t ex policy, datadelning och trafikplanering.

Se resultat från nätverkets aktiviteter nedan.

-
Demostudion, Lindholmen Science Park, Göteborg
Elsparkcyklar uppradade vid gångbana

Rundabordssamtal om hantering av mikromobilitet – femte mötet

Drive Sweden
Konferensen var det femte mötet som fokuserar på hur nya normer som accepteras av allmänheten ska...
-
Online
Elsparkcyklar uppradade vid gångbana

Rundabordssamtal om hantering av mikromobilitet – fjärde mötet

Drive Sweden
Den 7 februari hölls det fjärde rundabordssamtalet med fokus på hur marknad och samhälle tillsammans...
-
Visual Arena, Lindholmen Science Park
Elsparkcyklar uppradade vid gångbana

Rundabordssamtal om hantering av mikromobilitet – tredje mötet

Den 11 oktober höll Drive Sweden och RISE ett tredje rundabordssamtal om hur marknad och samhälle...
-
Online
Elsparkcyklar uppradade vid gångbana

Rundabordssamtal om hantering av mikromobilitet

Den 4 april träffades ett antal olika aktörer och diskuterade hanteringen av mikromobilitet – och nu...

Programaktiviteter

Välkommen att delta på våra öppna möten. Ni har också möjlighet att ta del av innehållet i efterhand. Klicka på eventrutan, där finns presentationer från tidigare event.

-
Online
Jenny Lundahl under Drive Sweden Policy Labs event om Framtidens trafikregler den 16 dec 2022.

Slutsatser från Framtidens trafikregler

Drive Sweden Policy Lab
Den 16 december delade projektet Framtidens trafikregler med sig av resultat och insikter från sitt...
-
Online
A hand holding a shiny ball reflecting industries.

Safety Assessment and Autonomous Driving Regulation

Drive Sweden Thematic Area Policy Development
Sverige har en innovativ industri men stödjer den nationella lagstiftningen viktiga framsteg och hur...
-
Online
Bilformad cykelparkering. Foto: Susan Q Yin on Unsplash.

Hur kan vi styra och använda gemensamma ytor genom digitalisering?

Hur kan digitaliseringen effektivisera användningen av gemensamma ytor för till exempel lastning...
-
Online
skylt för övergångsställe

Hearing: Vilka förutsättningar behövs för att skapa framtidens trafikregler?

Drive Sweden och RISE bjuder in alla intresserade till en hearing för att diskutera vad som behövs i...

Projekt och resultat

Läs mer om konkreta resultat från till exempel KRABAT-projektet och fallstudierna inom Drive Sweden Policy Lab, se länk till rapporter på: https://www.drivesweden.net/projekt/drive-sweden-policy-lab


De case som labbet arbetat/arbetar med är:

Case 1 – Modernare och enklare skattesystem för privat bildelning
Syftet med case 1 är att öka kunskapen om hantering av beskattning inom den delen av delningsekonomin där privatpersoner hyr ut lösa saker, bl.a. fordon, inom dagens regelverk. Vi utreder och konkretiserar behov av utveckling av regelverken.

Case 2 – Busskameror för samhällets nytta
Syftet med case 2 är att reda ut policyutmaningar kring busskameror för att öka säkerheten för allmänheten och användning av data för ett mer hållbart, effektivare och uppkopplat samhälle.

Case 3 – Trafikkameror för samhällets nytta
Syftet med case 3 är att reda ut policyutmaningar kring trafikkameror för att öka säkerheten för allmänheten och användning av data för ett mer hållbart, effektivare och uppkopplat samhälle.

Case 4 – Framtidens trafikregler
I denna del identifieras utmaningar, möjligheter och lösningar angående dagens regelverk för utformningen av trafikregler - hur det mottas av de som utfärdar regler och av de som kan ha nytta av maskinläsbara trafikföreskrifter samt konsekvenser av alternativen.

Case 5 – Förstudie regulatoriskt växthus biluthyrningsregelverket
Vi vill sänka tröskeln för yrkesmässiga aktörer att dela oanvända fordon på kvällar och helger för att minska behovet av egen bil hos privatpersoner. Genom policylabb-metodiken identifierar vi utmaningar, möjligheter och lösningar angående ”biluthyrningsregelverket”.

vägnät

Datadriven policyutveckling

I och runt trafiksystemet i Sverige genereras stora mängder data och information, från en mångfald av källor, som idag inte utnyttjas. På trafikverket ser man en potential att använda detta...
innovation cloud

Demonstration av prestandabaserade trafikförordningar

(2019-2020) I detta demonstrationsprojekt har man testat och demonstrerat prestandabaserade regelverk och trafikförordningar i verklig miljö i städer och tätorter. Genom uppkopplade fordon där...
A hand holding a shiny ball reflecting industries.

Drive Sweden Policy Lab 2019/2020

Projektet syftade till att skapa ett fungerande arbetssätt för att driva på policyrelaterade frågor som är viktiga för hela värdekedjan kopplad till transportsystemet och framtidens mobilitet...
En av Skövdebostäders bilar. Foto: Skövdebostäder.

Förstudie regulatoriskt växthus om biluthyrningslagen

Projektet har undersökt vilka regeländringar som behövs för att kunna förenkla för uthyrning av tjänstebilar till privatpersoner och har utgått från ett fall där Skövdebostäder vill hyra ut sina bilar...