Skip to main content

Workshop: Klimatsmart Mobilitet 2030

-
Online

Workshop inom ramen för Drive Sweden och Viable Cities fortsatta arbete för klimatsmart mobilitet.

Arrangeras av: 
Drive Sweden
Viable Cities
Person står vid övergångsställe

Viable Cities och Drive Sweden inledde 2021 Klimatsmart Mobilitet 2030 – ett samarbete för att tydligare koppla ihop mobilitetsfrågor med klimat- och hållbarhetsomställningen.

Vill du veta mer? Hör av dig till Carl-Martin Vikingsson
carl-martin.vikingsson@drivesweden.net
070-731 10 29

Varmt välkomna!

PS. En gång per år håller vi en gemensam konferens för att samla kraft för omställningen till klimatneutral mobilitet i städer och samhällen, Klimatsmart mobilitet 2030. 2022 arrangerar vi Klimatsmart mobilitet 2030 under H22 i Helsingborg den 14 juni, det blir vår andra gemensamma konferens.