Skip to main content

Workhop om pilotprojekt med automatiserade fordon i transportsystemet

-
World Trade Center, Kungsbron 1, Stockholm

Den 6 november arrangerar Trafikverket en workshop i Stockholm som riktar sig till aktörer som verkar inom områden kopplade till automatiserade fordon och transporter.

Arrangeras av: 
Trafikverket

Målsättningen för workshopen är att tillsammans bredda vår kunskap kring hur automatiserade fordon kan gå från testbanor och låga hastigheter till mer verkliga förhållanden där de kan skapa nytta och där det finns ett behov av nya typer av transportlösningar samt inhämta kunskap inför kommande RFI (Request for Information) och innovationsupphandlingar och låta flertalet aktörer komma med sin input på vilka krav som ställs på den framtida infrastrukturen och det framtida hållbara transportsystemet.

Anmäl dig senast fredagen den 25 oktober men gärna så snart som möjligt då det finns ett begränsat antal platser.

Workshopen är kostnadsfri och lunch ingår.

Läs mer och anmäl dig här