Skip to main content

Vinnova-utlysning för att utveckla innovationssamarbeten inom smart mobilitet mellan Frankrike och Sverige + workshop

-
Vinnova, Mäster Samuelsgatan 56, Stockholm

Frankrike och Sverige ligger långt framme inom smart mobilitet och kan vässa kompetens och utveckla ny innovation genom ett djupare partnerskap. I september öppnar Vinnova en utlysning för att utveckla innovationssamarbeten inom smart mobilitet mellan aktörer i Frankrike och Sverige. Därför arrangeras den 3 september ett informationsmöte och en workshop för att ge er de rätta förutsättningarna och en bild av hur arbetet framåt kan komma att se ut. Välkommen!

Arrangeras av: 
VINNOVA

Vinnovas erbjudande är till svenska aktörer som är intresserade av innovationssamarbete med Frankrike. Vi vänder oss till företag men uppmuntrar också andra aktörer som kommun, universitet, högskola, institut, testbädd m fl att ansöka.

Utlysningen är en del av det svensk-franska innovationspartnerskapet som syftar till att stärka relationerna inom innovation, digital omvandling och gröna lösningar. Det är ett samarbete mellan Vinnova och Bpifrance, Banque Publique d'Investissement, genom EUREKA. Ansökan sker parallellt i Sverige och i Frankrike. 

Läs mer om utlysningen här

Den 3 september hålls informationsmötet om utlysningen på Vinnova kl. 09.00-13.00 inklusive lunch. Mötet är på engelska och kommer att webbsändas. Workshopen hålls i anslutning till detta möte.
 
Agenda

  • Introduktion innovationssamarbetet Frankrike – Sverige, Franska ambassaden och Näringsdepartementet
  • Information om utlysning inom smart mobilitet, Vinnova och Bpifrance
  • Andra finansieringsmöjligheter för projektsamarbete med Frankrike, Vinnova
  • Drive Sweden och internationella samarbeten, Drive Sweden
  • Att etablera en paraplyorganisation för att fördjupa samarbete inom mobilitet med Frankrike, Rise
  • Företagspresentationer (Keolis, Ericsson, Transdev, tbc)
  • Lunch

Vänligen observera att det är begränsat antal platser på informationsmötet. Om mötet blir fullbokat så upprättas en väntelista. Sista dag för anmälan är onsdag 28 augusti. 

Anmäl dig här

 

Workshop - "Defining Drive Sweden collaboration umbrella to stimulate French Swedish projects"

Under kommande höst och vår har vi en speciell satsning under Drive Sweden för att stimulera svensk-franska samarbeten inom mobilitet. Vid en workshop i våras samlades en del aktörer och identifierade gemensamma intressen och möjliga samarbetsområden. Nu träffas vi igen, eftermiddagen 3 september, för att konkretisera arbetet framåt.

Paraplyprojektet är ett Vinnovafinansierat projekt inom smart mobilitet och gröna transportlösningar under Drive Sweden, med stöd från Rise. Det syftar till att undersöka möjliga samarbetsområden samt aktiviteter så som twin city-projekt. Det är en satsning på att etablera en paraplyorganisation för svenska (men även franska) aktörer för att finna möjligheter och underlätta samarbetet.

Vi ses kl. 12.30-15.00 den 3 september i Vinnovas lokaler efter informationsmötet om utlysningen, där även Drive Sweden och Rise ger en introduktion till pågående samarbete. Det går bra att vara med även om man inte deltagit tidigare. Sista dag för anmälan är fredag 31 augusti.

För mer information se även presentation från konferens i juni här.

Anmäl dig här
 

Har du frågor om mötena vänligen kontakta:
Lars Nybom, lars.nybom@vinnova.se
Eric Wallgren, eric.wallgren@vinnova.se
Catharina Zajcev, catharina.zajcev@vinnova.se
Birger Löfgren, birger.lofgren@ri.se
Sofie Vennersten, sofie.vennersten@drivesweden.net