Skip to main content

Temaområdesmöte: Digital infrastruktur som en möjliggörare

-
Online

Den 19 maj kl 9-11 anordnade Drive Swedens temaområde Digital infrastruktur ett intressant event online. Ta del av presentationerna här.

Arrangeras av: 
Drive Sweden

Dagen startade med en översikt av den potential digitaliseringen kan ha för att tackla den pågående covid-19-krisen, fortsatte med att titta på betydelsen av en välfungerande digital infrastruktur för viktiga affärsrelaterade frågor och organisationen av de gods- och persontransporter som behövs för att garantera en säker drift av kritiska samhällsfunktioner. En intressant studie kring Operational Design Domains presenterades också av en internationell gäst.

Dessutom demonstrerade vi exempel där Drive Sweden Innovation Cloud används för att främja utvecklingen av nya mobilitetslösningar och digitalt samarbete. Och så diskuterade vi möjliga nya användningsfall och gav en inblick i några av våra pågående projekt.

Agenda och presentationer (mötet hölls på engelska)
9.00 Introduction – Sofie Vennersten, Programme Director, Drive Sweden

9.05 The growing importance of digital infrastructure in societyHamid Zarghampour, Chief Strategist Connected and Automated Transports, The Swedish Transport Authority

9.15 MANTRARisto Kulmala, Senior Advisor on ITS, Traficon

9.35 The Drive Sweden Innovation Cloud and its’ applicationsStefan Myhrberg, Head of Road ITS, Ericsson

9.50 The Drive Sweden Innovation Cloud; Examples from implementations and discussions on future use cases

10.05 Questions to and from the audience

10.30 Presentations from some of Drive Sweden's ongoing projects

11.00 Summary and conclusion