Skip to main content

Slutsatser från Framtidens trafikregler

-
Online

Välkommen att ta del av resultat och insikter när projektet Framtidens trafikregler går i mål. Projektet, som drivs av RISE inom Drive Sweden Policy Lab, har synat trafikregler i den digitala tidsåldern och vad som krävs för att digitalisera området.

Arrangeras av: 
Drive Sweden & RISE
Drive Sweden Policy Lab presenteras av Kent Eric Lång under Drive Sweden Forum 220908.

Under detta event delar vi med oss av vår kunskap om digitala och maskinläsbara trafikregler; vad det är, varför det är viktigt och hur vi når dit. I ett internationellt perspektiv har vi redan kommit långt i Sverige, men vi har arbete kvar att utföra.

Vi kommer att berätta om behov och nyttor som digital information om trafikregler kan bidra till i samhället, utifrån olika aktörers perspektiv. Vidare presenterar vi möjliga lösningar för en väg framåt och konsekvenser av olika alternativ (huvudalternativ, alternativ, nollalternativet).
 

Om projektet
Framtidens trafikregler undersöker vad som behövs för att nå ett framtida system med maskinläsbara trafikregler. Med utgångspunkt i nuvarande ordning för trafikreglering har vi undersökt hur förutsättningarna för förändring ser ut, hur en förändring skulle tas emot av de som utfärdar trafikregler och av de som har nytta av informationen i maskinläsbart format. Aktörer från hela kedjan som berörs av frågan deltar i projektet. Vinnova finansierar projektet genom Drive Sweden. Projektet är en del av Drive Sweden Policy Lab.