Skip to main content

Slutsatser från Framtidens trafikregler

-
Online

Den 16 december delade projektet Framtidens trafikregler med sig av resultat och insikter från sitt arbete. Projektet, som drivits av RISE inom Drive Sweden Policy Lab, har synat trafikregler i den digitala tidsåldern och vad som krävs för att digitalisera området.

Arrangeras av: 
Drive Sweden & RISE

I ett internationellt perspektiv har vi redan kommit långt i Sverige, men vi har arbete kvar att utföra. Under eventet presenterades behov och nyttor som digital information om trafikregler kan bidra till i samhället, utifrån olika aktörers perspektiv. Vidare presenterades möjliga lösningar för en väg framåt och konsekvenser av olika alternativ (huvudalternativ, alternativ, nollalternativet).

Presenterade gjorde: Jenny Lundahl, Niklas Thidevall och Cilli Sobiech från RISE och Mats Matsson och Magnus Gustin från Trafikverket.

Om projektet
Framtidens trafikregler undersöker vad som behövs för att nå ett framtida system med maskinläsbara trafikregler. Med utgångspunkt i nuvarande ordning för trafikreglering har vi undersökt hur förutsättningarna för förändring ser ut, hur en förändring skulle tas emot av de som utfärdar trafikregler och av de som har nytta av informationen i maskinläsbart format. Aktörer från hela kedjan som berörs av frågan deltar i projektet. Vinnova finansierar projektet genom Drive Sweden. Projektet är en del av Drive Sweden Policy Lab.