Skip to main content

Slutkonferens: One-stop-shop for gods & personmobilitet

-
Hotell Halland, Storgatan 35, Kungsbacka

Välkommen till ett seminarium om affärsmodeller, mobilitetshubbar, parkeringsekonomi och policys för hållbar mobilitet. Seminariet, som är projektet One-Stop-Shop:s slutevent, sammanför politiker, förvaltningschefer, fastighetsägare, arkitekter och ekonomer för att diskutera hur vi löser konkreta utmaningar inom mobilitet och samhällsplanering.

Arrangeras av: 
Urbanivation/Drive Sweden
Ett parkeringshus i Kungsbacka.

Under seminariet får du ta del av resultat från innovationsprojektet One-stop-shop. Du får erfarenheter från andra kommuner och fastighetsägare och samhällsaktörer som har tagit stora kliv mot en innovativ och hållbar mobilitet kopplat till fastighetsutveckling. Konferensens mål är att öka kunskapen om hållbara lösningar i gränslandet mellan nyproduktion, parkeringsekonomi och mobilitet.