Skip to main content

Seminarium om maskinläsbara trafikregler

-
Online

Välkommen till seminarium om digitala och maskinläsbara trafikregler. Var står olika organisationer och myndigheter idag, vad är på gång inom en nära framtid och vilka möjligheter och behov finns?

Arrangeras av: 
Drive Sweden
skylt för övergångsställe

Presentationer kommer att ges av representanter från Trafikverket, Transportstyrelsen, akademi, regioner, kommuner och andra berörda aktörer.

Vi tittar på och diskuterar var vi står idag, hur nya system kan se ut, vilka krav som behöver uppfyllas samt vilka utmaningar som behöver utredas och lösas för att Sveriges trafikregler ska få en mer digital hantering och bli maskinläsbara.