Skip to main content

Rundabordssamtal om hantering av mikromobilitet – tredje mötet

-
Visual Arena, Lindholmen Science Park

Den 11 oktober höll Drive Sweden och RISE ett tredje rundabordssamtal om hur marknad och samhälle tillsammans kan styra mot samhälleliga mål för mikromobilitet och hur en bättre integrering av nya mobilitetslösningar i städer kan utformas. Hitta presentationerna från mötet här.

Arrangeras av: 
Drive Sweden & RISE
Elsparkcyklar uppradade vid gångbana

Konferensen följde på två tidigare möten som fokuserat på ovanstående områden och på hur nya normer som accepteras av flertalet skall utvecklas av användare, operatörer, offentliga aktörer och allmänheten.

Den 4 april identifierade deltagarna arbetsområden att gå vidare med och sedan dess har vi gett ut en enkät till kommunerna som visat att man inte varit redo att följa den nya lagstiftningen om uppställningsplatser för elsparkcylkar. Nu tar vi nästa steg för att vi tillsammans skall bli bättre på att hantera mikromobilitetens möjligheter och utmaningar.

Varför
För att sprida framgångsrika metoder och etablera samverkan för en bättre integrering av nya mobilitetslösningar i städer.

För vem
I första hand de 23 kommuner som medverkar i satsningen Klimatneutrala städer 2030 som leds av Viable Cities samt de sex operatörer som är medlemmar i Nordic Mobility Association. Men andra kommuner, forskare, myndigheter, samarbetsorganisationer, kollektivtrafikhuvudmän och andra aktörer varmt välkomna.

Var och när
Tisdag 11 oktober kl 09.30-16.00 på Visual Arena, Lindholmen Science Park i Göteborg.

På agendan (se presentationerna nedan)
Under dagen hölls presentationer, samtal, workshop och paneldiskussioner om:

Kontakt

Vill du veta mer? Kontakta gärna Kent Eric Lång.