Skip to main content

Rundabordssamtal om hantering av mikromobilitet – tredje mötet

-
Visual Arena, Lindholmen Science Park

Välkommen till det tredje rundabordssamtalet om hur marknad och samhälle tillsammans kan styra mot samhälleliga mål för mikromobilitet och hur en bättre integrering av nya mobilitetslösningar i städer kan utformas.

Arrangeras av: 
Drive Sweden & RISE
Elsparkcyklar uppradade vid gångbana

Konferensen följer på två tidigare möten som fokuserat på ovanstående områden och på hur nya normer som accepteras av flertalet skall utvecklas av användare, operatörer, offentliga aktörer och allmänheten.

Den 4 april identifierade deltagarna arbetsområden att gå vidare med och sedan dess har vi gett ut en enkät till kommunerna som visat att man inte varit redo att följa den nya lagstiftningen om uppställningsplatser för elsparkcylkar. Nu är det dags att ta nästa steg för att vi tillsammans skall bli bättre på att hantera mikromobilitetens möjligheter och utmaningar.

Varför
För att sprida framgångsrika metoder och etablera samverkan för en bättre integrering av nya mobilitetslösningar i städer.

För vem
I första hand de 23 kommuner som medverkar i satsningen Klimatneutrala städer 2030 som leds av Viable Cities samt de sex operatörer som är medlemmar i Nordic Mobility Association. Men andra kommuner, forskare, myndigheter, samarbetsorganisationer, kollektivtrafikhuvudmän och andra aktörer varmt välkomna.

Var och när
Tisdag 11 oktober kl 09.30-16.00 på Visual Arena, Lindholmen Science Park i Göteborg.

På agendan
Under dagen kommer vi genom presentationer, samtal, whorkshop och paneldiskussioner diskutera:

  • Kommuner inte redo för parkeringsförbud för elsparkcyklar
  • Goda exempel från kommuner och operatörer
  • Politikens roll och ansvar
  • Rundabordsdiskussioner om den nya lagen, KPI-ramverk och datadelning, regelverk, trafiksäkerhet och normer

Välkommen!