Skip to main content

Rundabordssamtal om hantering av mikromobilitet – fjärde mötet

-
Online

Välkommen till det fjärde rundabordssamtalet om hur marknad och samhälle tillsammans kan styra mot samhälleliga mål för mikromobilitet och hur en bättre integrering av nya mobilitetslösningar i städer kan utformas.

Arrangeras av: 
Drive Sweden
Elsparkcyklar uppradade vid gångbana

Konferensen följer på tre tidigare möten som fokuserat på ovanstående områden och på hur nya normer som accepteras av flertalet skall utvecklas av användare, operatörer, offentliga aktörer och allmänheten.

Varför
För att sprida framgångsrika metoder och etablera samverkan för en bättre integrering av nya mobilitetslösningar i städer.

För vem
Primärt personer registrerade i Nätverk Mikromobilitet, idag ca 70 personer.

Var och när
Tisdag 7 februari kl 10.00-12.00 digitalt via Teams.

Program

10.00 Välkommen och introduktion
Kent Eric Lång, RISE, moderator

10.05 Upphandling – Erfarenheter från Gävle kommun
Amer Aslam, Gävle kommun, presenterar process och erfarenheter.
Viktor Olejnik, VOI, kommenterar.

Frågor och diskussion.

10.30 Nya lagens påverkan
Sweco har på uppdrag av Göteborgs stad studerat flöden med mera före och efter ny lag trädde i kraft 22-09-01. Stockholm, Göteborg och Malmö har studerats.

Frågor och diskussion.

11.00 Läget i kommunerna – bordet runt
Deltagande kommuner berättar kort:

1. Politisk åsikt om mikromobilitet i kommunen före och efter valet?
2. Hantering av nya lagen – dispens eller inte, utbyggnad av P-platser.
3. Vilka avgifter gäller?
4. Detta jobbar vi med nu.

11.20 Läget hos operatörerna – bordet runt 
Deltagande operatörer berättar kort:

1. Hantering av nya lagen – goda exempel?
2. Detta jobbar vi med nu.

11.30 Promillegräns för cykel

Dan Nerén, Tier, presenterar förslag från en debattartikel.
Transportstyrelsen, Trafikverket, VTI och Folksam kommenterar.

Frågor och diskussion.

11.40 Promemoria - nya trafikförsäkringsregler

https://www.regeringen.se/remisser/2022/11/remiss-av-ds-202227-nya-trafikforsakringsregler--
starkt-skydd-for-forsakringstagare-och-andra-som-skadas-i-trafiken/

Frågor och diskussion.

12.00 Avslutning