Skip to main content

Rundabordssamtal om hantering av mikromobilitet – 10:e mötet

-
Online

Välkommen till det 10:e rundabordssamtalet om hur marknad och samhälle tillsammans kan styra mot samhälleliga mål för mikromobilitet och hur en bättre integrering av nya mobilitetslösningar i städer kan utformas.

 

Arrangeras av: 
Drive Sweden
Elsparkcyklar uppradade vid gångbana

Konferensen följer på nio tidigare möten som fokuserat på ovanstående områden och på hur nya normer som accepteras av flertalet skall utvecklas av användare, operatörer, offentliga aktörer och allmänheten.

Varför
För att sprida framgångsrika metoder och etablera samverkan för en bättre integrering av nya mobilitetslösningar i städer. 

För vem
Primärt personer registrerade i Nätverk Mikromobilitet, idag ca 90 personer. 

Var och när
Tisdag 4 juni kl 10.00-12.00 Digitalt Teams

Program

10.00 Välkommen och introduktion
Kent Eric Lång, RISE, moderator

10.05 Läget i kommunerna – bordet runt
Deltagande kommuner berättar kort:
1. Detta jobbar vi med nu.

10.35 Läget hos operatörerna – bordet runt
Deltagande operatörer berättar kort:
1. Detta jobbar vi med nu.

10.55 KPI Stadsutveckling, resultat och reflektion
Anne Faxér, RISE
Vi började samla in KPI från städerna och nu tar vi en kort diskussion kring KPI och hur städerna använder KPI i praktiken.

11.00 - 11.15 State-of-the-art, hur norska städer arbetar med mikromobilitet
Nils Fearnley, TÖI
Vad händer med mikromobilitet i norska städer? Nils Fearnely, senior forskare på TOI, gästar vårt rundabordsmöte den här gången för att berätta om state-of-the-art av mikromobilitet i olika städer i Norge.

11.15 –11.45 Nya mobilitetstjänster och SUMP: Hur bidrar mikromobilitet till stadens mål?
Delade mobilitetstjänster måste inkluderas i stadens strategiska planering för att skapa långsiktiga effekter. Dock är detta inte helt enkelt, och frågan är mycket komplex.

I RT9 diskuterade vi stadens vision och mikromobilitet, och nu är det dags att få lite inspiration kring hur vi kan omsätta detta i praktiken. Här kommer vi att lyssna på presentationer från Stockholm, Malmö och Göteborg som berättar om hur städerna arbetar med att integrera mikromobilitet och nya mobilitetstjänster i den strategiska planeringen.

11.40 – 12.00 Digital solutions for sustainable planning and management of shared micromobility using Big Data
Kun Gao, Chalmers
Detta Drive Swedens projekt syftar till att utveckla en metod för att stödja datadrivna bedömningsmetoder för mikromobilitet och erbjuda digitala lösningar för hantering av mikromobilitet. Projektet vill erbjuda beslutsstöd till relevanta intressenter (t.ex. stadsmyndigheter och operatörer).

11.55 Summering och frågor

12.00 Avslutning

Vill du delta?

Kontakta kent-eric.lang@ri.se