Skip to main content

Rundabordssamtal om hantering av mikromobilitet

-
Online

Den 4 april träffades ett antal olika aktörer och diskuterade hanteringen av mikromobilitet – och nu är det dags att följa upp det samtalet. Den 28 juni bjuder vi in till ett digitalt möte där vi tar de uppsamlade tankarna vidare, stämmer av vad som hänt sedan sist och synar ett förslag till fortsättning genom ett samarbetsprojekt.

Arrangeras av: 
Drive Sweden
RISE - Research Institutes of Sweden
Elsparkcyklar uppradade vid gångbana

Nya mobilitetstjänster kan bidra i omställningen till ett klimatsmart samhälle, men kräver anpassningar och nya normer. Mikromobilitet är ett bra och tydligt exempel som på endast fyra år fått stor spridning globalt och i Sverige. Privata operatörer bygger upp tjänster på kommersiella grunder som kunderna uppskattar. Myndigheter, kommuner och polis försöker med stöd av lagar och regelverk sätta ramarna för marknaden och styra mot samhälleliga mål. Nya normer som accepteras av flertalet måste utvecklas av användare, operatörer, offentliga aktörer och allmänheten.

Detta diskuterades under ett möte den 4 april – här kan du se det eventet – och nu följer vi upp de samtal som fördes då.

Denna gång kommer vi att uppdatera varandra om läget och syna ett förslag från RISE till fortsättning genom ett samarbetsprojekt.

Mer info om eventet kommer och tipsa gärna kollegor i din organisation som du tycker borde anmäla sig! 

Den 11 oktober kommer vi att följa upp detta möte med ett nytt, på Lindholmen Science Park i Göteborg. Gör en notering för det i kalendern redan nu!

Har du frågor? Eller vill du anmäla dig redan nu? Hör av dig till kent-eric.lang@ri.se