Skip to main content

Möjligheter för samarbete med Israel inom AI, cybersäkerhet, mobilitet, miljöteknik och hälsa

-
Online

Vinnova har nu en utlysning öppen för finansiering för en förstudie med det långsiktiga målet att främja innovationsprojekt mellan aktörer inom AI, cybersäkerhet, mobilitet, miljöteknik och hälsa i både Sverige och Israel.

Arrangeras av: 
VINNOVA
Två personer samarbetar vid bord

Att inleda ett partnerskap kan ta tid och resurser i anspråk. Denna satsning är till för dig som vill ta det första steget på vägen.

Denna utlysning erbjuder stöd för en förstudie där ni undersöker möjligheterna för ett vidare samarbete mellan aktörer i Sverige och Israel och som främjar innovationer inom AI, cybersäkerhet, mobilitet, miljöteknik och hälsa.

  • Minst en och max tre parter kan delta. Sökande kan vara ett SME (Små och medelstora företag), akademi, forskningsorganisationer, företag och offentlig sektor.
  • Sista dag i den första ansökningsperioden är 15 augusti men sista ansökningsdag för hela utlysningen är 15 november

Läs mer hos Vinnova