Skip to main content

Matchmakingdag 10 juni

-
Online

I maj öppnade Drive Swedens nya utlysning - Innovationer för hållbar, säker och tillgänglig mobilitet för människor och gods. Den 10 juni erbjöds mer information om detta, när Drive Sweden var med på ett webbinarium som var en gemensam satsning på information och matchmaking inom de Strategiska Innovationsprogrammen.

Arrangeras av: 
Drive Sweden
SIO Grafen
IOT Sverige
Smart Built Environment
PiiA
Medtech4Health
Swelife
Produktion2030
Smartare elektroniksystem

Genom vår utlysning finansierar Drive Sweden projekt som ska bidra till framtidens smarta mobilitet för människor och gods. Det man kan söka medel för är forsknings- och innovationsprojekt för hållbar, säker och tillgänglig mobilitet för människor och gods. 

Tilltänkta projekt ska ha minst två parter, varav en från näringsliv eller offentlig aktör och projekttiden är max 24 månader. Som mest kan bidraget, som kommer från Vinnova, uppgå till 4 miljoner kronor per projekt och medfinansiering ska uppgå till 50 procent för projektet som helhet.

Matchmaking mellan strategiska innovationsprogram

För att hjälpa aktörer med projektidéer att hitta rätt partners – gärna från angränsande sektorer – arrangerade Drive Sweden och åtta andra strategiska innovationsprogram en matchmakingdag den 10 juni. Under eventet kunde de som är intresserade projektdeltagare från andra program och utbyta idéer och kontakter med dem. 

Se eventet här!