Skip to main content

Lunch & Learn: Ny handbok för trafikstrategiskt arbete från Trafikverket

-
Online

Vad innebär hållbar tillgänglighet och hur vävs digital tillgänglighet, markanvändning, aktiv rörelse, delade fordon och egen transport med motordrivet fordon samman till en trafikstrategi? Vid detta lunchwebbinarium berättade Trafikverket om den nya handboken som ersätter Trafik för en attraktiv stad (TRAST).

Arrangeras av: 
Drive Sweden

Under 20 år har Trafik för en attraktiv stad (TRAST) utvecklats och utkommit i tre utgåvor. Handboken är ett samarbete mellan Sveriges kommuner och regioner (SKR) och Boverket. Under åren har också ett antal fördjupningar tagits fram. Nu har en styrgrupp med representanter från SKR, Boverket och Trafikverket bestämt att tiden är mogen för ett omtag.

Ny handbok ersätter TRAST

Det nya materialet har förankrats i en bred referensgrupp och genererat en ny handbok. Den har fokus på tillgänglighet ur tre aspekter; rumslig närhet, fysisk mobilitet och digital tillgänglighet.

I boken beskrivs arbetssätt som ska främja hållbar tillgänglighet och som omfattar digital tillgänglighet, markanvändning, aktiv rörelse, delade fordon och i sista hand egen transport med motordrivet fordon. Dessa delar ligger till grund för att skapa en ny trafikstrategi.

Ta del av presentationen (pdf)

Vid mötet medverkade 

  • Mathias Wärnhjelm från Trafikverket berättar om den nya handboken.
  • Malin Andersson, programchef för Drive Sweden, leder panelsamtalet där Aaoko Raoofi, Regional planerare på Västra götalandsregionen tillika ordförande för KOMEXP, nätverket för svenska länsplaneupprättare

Läs om den nya handboken på Trafikverkets hemsida